Klinika dětské neurologie 2. LF UK

  • 11.4.2023

UKÁZKA Z PŘEKLADU:  Nasazen VGB. Na kontrolním EEG po 1 týdnu terapie VGB abnormální spánkový záznam pro četné multifokální hroty s maximem pod Cz, ojedinělé general. mnohočetné hroty, bez jasných iktálních vzorců. Výbojů ubylo ve srovnání s minulým záznamem. Vzhledem k tomu a klinicky zachycovaným záchvatům s frekvencí 1-3 denně do terapie přidán VPA, který […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad medicínského textu do němčiny

  • 13.12.2021

Hematologie, onkologie, neurochirurgie, endokrinologie, MRT, MR, perimetrie: propouštěcí zpráva, ambulantní zpráva, celkem 17 položek. Lékař: Je výrazně rozsáhlejší než jsem předpokládal, ale klientovi (i pro sebe) bych cenu nezvyšoval – často se jedná o dlouhé velmi podobné (nebo i totožné) pasáže. Pro klienta prosím následující poznámky: 1.) Jeden z překladů je popis perimetrického vyšetření – obsahuje […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady z ruštiny: lékařské zprávy

  • 25.1.2021

Před víkendem jsme obdrželi od jedné urgentní klientky požadavek na překlad lékařských zpráv z ruského jazyka pro jejího vnuka. Týkali se poúrazové rekonstrukční chirurgie. Překladu se ujímá náš kolega/výtečný překladatel z ruského jazyka a korekturu přeložených zpráv po něm provede náš lékař. Ten odkontroluje následný text a vymezí v něm medicínskou terminologii do podoby v […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Medicínské překlad: 8 lékařů na jednom místě

  • 24.1.2021

V rámci medicínských překladů jsme v létě 2013 zpracovali celou řadu dokumentů. Mezi nejčetnější z nich patřili překlad lékařských zpráv – co do počtu. Co do objemu ale s nižším počtem se dají počítat překlad farmaceutických studií a medicínské překlad tzv. medicínské techniky, obojí pro významné obchodní a farmaceutické společnosti. Medicínské překlad: statistika Dle statistik […]

Zařazeno do témat: , , ,

Jazykové prokombinace: lékařské překlad

  • 3.1.2021

Určitě dokážeme více jazykových kombinací vždy překládané/revidované lékařem. Z titulu vysoké diskrétnosti vůči našim zákazníkům neuvádíme žádné příklady naší lékařské práce, jako je tomu v případě např. technických překladů. Překlad lékařských zpráv je v rychlém režimu považován za neexpresní při typologii např.: 1 – 2 strany lékařského překladu do 24 hodin, nebo 3-4 strany za 2 pracovní dny. Nadále […]

Zařazeno do témat: , ,

Specializace: medicínské překlad: part II

  • 3.1.2021

Pacient např. potřebuje dodat německému lékaři zprávu v němčině, ale takovou zprávu, by se v ní německý lékař rychle zorientoval, aby nebloudil. My tuto mu zprávu vyrobíme, a to rovnou v německém či anglickém jazyce. Náš jeden, nebo druhý kolega lékař překládá do medicínské angličtiny a němčiny texty a zprávy týkající se konkrétní zprávy, nebo vyhotoví […]

Zařazeno do témat: , ,

Garantovaný lékařský překlad do angličtiny + úřední ověření

  • 3.1.2021

O garantovaný lékařský překlad nás požádal tento týden již 18-tý klient. Žádal nás, abychom mu dodali překlad zprávy do druhého dne od jejího zaslání E-mailem k nám do anglického jazyka. Klient žádal překlad zprávy lékařem + úřední ověření, což je u nás o obojího hlediska standardním úkonem. Za standardní úkon považujeme lékařský překlad zprávy do […]

Zařazeno do témat: ,