Způsob překladu lékařské zprávy

  • 25.2.2023

Lékařskou zprávu akceptujeme v jakémkoliv elektronickém čitelném formátu. Po samotném objednání, je zpráva předána lékaři a ten s ní pracuje. V daném termínu, lékař přeloží text odpovídajícím způsobem do němčiny nebo angličtiny. MOŽNOSTI PRÁCE LÉKAŘE: překlad textu syntéza textu výklad textu   MOŽNOSTI JAZYKOVÉ PŘI PRÁCI LÉKAŘE: překlad / syntéza / výklad textu do angličtiny […]

Zařazeno do témat:

Syntéza holandského lékařského textu

  • 16.6.2022

Volba syntézy (zkrácení práce lékařem), tedy vyhodnocení, zda-li má smysl provádět syntézu či zda-li tato je vůbec smysluplná musí vyhodnotit lékař až na bázi konkrétní lékařské zprávy / lékařských zpráv. Na syntézu určitě nemůže být poskytnuto razítko úředního překladu, nebo úřední překlad je o doslovném, přesném a plně odpovídajícím originálu. V případě holandského jazyka však […]

Zařazeno do témat: , ,

Posouzení překladu lékařských zpráv

  • 31.10.2021

Oborné a laické posouzení SMYSLUPLNOSTI překladu lékařských zpráv Překlad pro jiné, než léčebné účely může, anebo musí splňovat některé okolnosti vyžadované přijímacím subjektem překladu listiny ( anebo vysloveně podmíněnou poptávku po úředním úkonu). Naopak překlad pro účely další léčby, musí obsahovat odborné náležitosti, které splňuje lékařská profese, resp. její jazyková odborná znalost plynoucí z ní […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad výúčtování lékařských výkonů do angličtiny – IKEM

  • 22.9.2021

Do oblasti překladů pro pacienty „na přímo“, nespadají jen valnou většinou překlad lékařských zpráv, ale také překlad fakturací za lékařské výkony, které pacient prezentuje pojišťovně či třetí straně, která úkony proplácí. Malý výčet z překladu výkonů z IKEMU překládáme z posledního překladu fakturací pro pojištěného zahraničního klienta: Drát Kirschnerův – Kirschner wire SKIASKOPIE NA OPERAČNÍM […]

Zařazeno do témat: ,

Shrnutí účelu překladu lékařských zpráv do ITALŠTINY

  • 21.3.2021

Překlady lékařských zpráv z/do italštiny pro účely další léčby lékaři. Překlady lékařských zpráv z angličtiny do italštin a z italštiny do angličtiny. Překlady lékařských zpráv expresně. Překlady lékařských zpráv se soudním ověřením pro účely vyšetření posudkovými lékaři. Překlad lékařských zpráv s ověřením pro účely získání pojistného plnění. Překlad lékařských zpráv se soudním ověřením pro další […]

Zařazeno do témat: ,

Poptávka po překladu LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV zo SLOVENSKÉHO JAZYKA

  • 16.3.2021

Citace poptávky 16. 3. 2018: Potrebobala by som preklad lekarskej spravy SLOVENSKÉHO onkologickeho pacienta – kozne zo slovenciny do nemciny, bolo by to mozne ? Klientka dostává odpověď , co do ceny a termínu za překlad LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY DO NĚMČINY. Překlad je určen pro tým MUDr. Schwarze a cena je definována, jako cena jednu cílovou […]

Zařazeno do témat: ,

Nejrychlejší překlad z/do angličtiny

  • 14.3.2021

Překlady z angličtiny: databáze, formáty, ověření Statistika nám napovídá, že valná většina našich klientů žádá překlad do anglického jazyka (překlad faktur, překlad pracovních smluv, překlad zápočtových listů). Překládanými tématy do angličtiny jsou: technika obecně. Subkategorie žádaných oborů pro překlad angličtiny: strojírenství, elektro (slaboproud, silnoproud), chemie, stavebnictví, metalurgie, životní prostředí. Překlady z angličtiny: EXPRESNÍ PŘEKLADY LISTŮ Nejprestižnější […]

Zařazeno do témat: ,

Slovenské medicínské preklady

  • 8.3.2021

Medicínske preklady si vyžadujú odbornú spôsobilosť lekára. Lekári sú starostlivo vyberaní na základe prísnych kritérií. Sú naslovovzatí odborníci (lekárska špecializácia) v nasledovných odvetviach: medicína (slovenské medicínské preklady), chémia, farmácia a zdravotníctvo. Dôraz kladieme hlavne na odbornú terminológiu a medzinárodné smernice (slovenských posudkových lekárov / Bratislava, Trnava, Žilina), ktoré sú vyžadované, a tiež na jednotlivé lekárske […]

Zařazeno do témat: , ,