Překladatelské služby AKADEMICKÝ TÝM: Přesah za hranice jazyka 🌍📚

  • 27.8.2023

Komplexní překlad pro medicínu od MUDr. Schwarzové 🩺🌟 V dnešním globalizovaném světě se stává komunikace napříč jazyky a kulturami nezbytností, zejména v oblasti medicíny. Naše překladatelské služby, provozované pod hlavičkou AKADEMICKÝ TÝM, jsou tady, aby vyplnily tuto mezeru s profesionálností a odborností. Profesionální příprava a překlad 📄✍️ MUDr. Schwarzová je jádrem našeho týmu. Její příprava […]

Zařazeno do témat: ,

Soukromí pacientů v lékařských překladech týmu MUDr. Schwarze klíčovým aspektem

  • 17.7.2023

Respektování soukromí a důvěrnosti pacientů v lékařských překladech týmu MUDr. Schwarze klíčovým aspektem: Respektování soukromí a důvěrnosti pacientů je zásadním aspektem při překladu lékařských dokumentů, a tým MUDr. Schwarze tomu přikládá zvláštní význam. Pro pacienty je důležité mít jistotu, že jejich osobní informace jsou v bezpečí a nebudou zneužity. Tým MUDr. Schwarze se zaměřuje na […]

Zařazeno do témat: , ,

Žádost o přeložení dokumentů pro podnikového praktického lékaře do angličtiny

  • 17.7.2023

Žádost o přeložení dokumentů pro podnikového praktického lékaře do angličtiny: Překlad provádí MUDr. Schwarz, vedoucí Týmu akademických překladatelů: Někdy se stává, že potřebujeme komunikovat v mezinárodním prostředí nebo sdílet důležité informace s lidmi, jejichž mateřským jazykem není ten náš. V oblasti zdravotnictví to může být zvláště důležité, když je třeba předat lékařskou dokumentaci a výpisy […]

Zařazeno do témat: , , ,

Syntéza textu: preklad lekárskych správ

  • 15.6.2023

Okrem odborných lekárskych prekladov vyhotovujeme pre našich klientov aj tzv. syntézy lekárskych správ (Čeština+Slovenčina+Nemčina+Angličtina) a dokumentácie (napr. výpis z dokumentácie pacienta alebo priamo z jeho zdravotnej dokumentácie). Posledný variant je typickým príkladom požiadavky nazývanej: syntéza lekárskeho textu. Tá sa vytvára napríklad z rozsiahlej lekárskej správy výberom toho, čo je pre daný účel najdôležitejšie, a jej […]

Zařazeno do témat: , ,

Způsob překladu lékařské zprávy

  • 25.2.2023

Lékařskou zprávu akceptujeme v jakémkoliv elektronickém čitelném formátu. Po samotném objednání, je zpráva předána lékaři a ten s ní pracuje. V daném termínu, lékař přeloží text odpovídajícím způsobem do němčiny nebo angličtiny. MOŽNOSTI PRÁCE LÉKAŘE: překlad textu syntéza textu výklad textu   MOŽNOSTI JAZYKOVÉ PŘI PRÁCI LÉKAŘE: překlad / syntéza / výklad textu do angličtiny […]

Zařazeno do témat:

Syntéza holandského lékařského textu

  • 16.6.2022

Volba syntézy (zkrácení práce lékařem), tedy vyhodnocení, zda-li má smysl provádět syntézu či zda-li tato je vůbec smysluplná musí vyhodnotit lékař až na bázi konkrétní lékařské zprávy / lékařských zpráv. Na syntézu určitě nemůže být poskytnuto razítko úředního překladu, nebo úřední překlad je o doslovném, přesném a plně odpovídajícím originálu. V případě holandského jazyka však […]

Zařazeno do témat: , ,

Posouzení překladu lékařských zpráv

  • 31.10.2021

Oborné a laické posouzení SMYSLUPLNOSTI překladu lékařských zpráv Překlad pro jiné, než léčebné účely může, anebo musí splňovat některé okolnosti vyžadované přijímacím subjektem překladu listiny ( anebo vysloveně podmíněnou poptávku po úředním úkonu). Naopak překlad pro účely další léčby, musí obsahovat odborné náležitosti, které splňuje lékařská profese, resp. její jazyková odborná znalost plynoucí z ní […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad výúčtování lékařských výkonů do angličtiny – IKEM

  • 22.9.2021

Do oblasti překladů pro pacienty „na přímo“, nespadají jen valnou většinou překlad lékařských zpráv, ale také překlad fakturací za lékařské výkony, které pacient prezentuje pojišťovně či třetí straně, která úkony proplácí. Malý výčet z překladu výkonů z IKEMU překládáme z posledního překladu fakturací pro pojištěného zahraničního klienta: Drát Kirschnerův – Kirschner wire SKIASKOPIE NA OPERAČNÍM […]

Zařazeno do témat: ,