Regionální uzliny horní končetiny

  • 14.7.2020

Nejdůležitější skupinou jsou nodi axillares. Jsou uloženy v tukovém vazivu pazuchy. Sbírají lymfu z horní končetiny, ze šíje, hřbetu a přední strany trupu. Dělíme je do skupin: Nodi axillares laterales Nodi axillares subscapulares Nodi axillares pectorales (Sorgiusová uzlina) Nodi axillares interpectorales Nodi axillares centrales Nodi deltoideopectorales Nodi axillares apicales Kontakt na tým medicínských překladatelů pro medicínské překlady […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad anamnestických údajů

  • 24.5.2020

V odborné překladatelské činnosti je kladen důraz na přesnost, zejména pokud se jedná o tak citlivé téma, jakým bezesporu jsou zdravotní obtíže pacienta. Anamnéza a rozhovor s pacientem je veden s cílem zajistit odborné vyšetření nemocného s následnou zdravotní péčí odpovídajícího rozsahu. Překlady jsou vyhotoveny v co nejkratším možném čase školenými specialisty v oboru, které […]

Zařazeno do témat:

Způsob překladu lékařské zprávy

  • 29.3.2019

Lékařskou zprávu akceptujeme v jakémkoliv elektronickém čitelném formátu. Po samotném objednání, je zpráva předána lékaři a ten s ní pracuje. V daném termínu, lékař přeloží text odpovídajícím způsobem do němčiny nebo angličtiny. MOŽNOSTI PRÁCE LÉKAŘE: překlad textu syntéza textu výklad textu   MOŽNOSTI JAZYKOVÉ PŘI PRÁCI LÉKAŘE: překlad / syntéza / výklad textu do angličtiny […]

Zařazeno do témat:

Posouzení překladu lékařských zpráv

  • 30.10.2018

Oborné a laické posouzení SMYSLUPLNOSTI překladu lékařských zpráv Překlad pro jiné, než léčebné účely může, anebo musí splňovat některé okolnosti vyžadované přijímacím subjektem překladu listiny ( anebo vysloveně podmíněnou poptávku po úředním úkonu). Naopak překlady pro účely další léčby, musí obsahovat odborné náležitosti, které splňuje lékařská profese, resp. její jazyková odborná znalost plynoucí z ní […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad výúčtování lékařských výkonů do angličtiny – IKEM

  • 22.9.2018

Do oblasti překladů pro pacienty „na přímo“, nespadají jen valnou většinou překlady lékařských zpráv, ale také překlady fakturací za lékařské výkony, které pacient prezentuje pojišťovně či třetí straně, která úkony proplácí. Malý výčet z překladu výkonů z IKEMU překládáme z posledního překladu fakturací pro pojištěného zahraničního klienta: Drát Kirschnerův – Kirschner wire SKIASKOPIE NA OPERAČNÍM […]

Zařazeno do témat: ,

Shrnutí účelu překladu lékařských zpráv do ITALŠTINY

  • 20.3.2018

Překlady lékařských zpráv z/do italštiny pro účely další léčby lékaři. Překlady lékařských zpráv z angličtiny do italštin a z italštiny do angličtiny. Překlady lékařských zpráv expresně. Překlady lékařských zpráv se soudním ověřením pro účely vyšetření posudkovými lékaři. Překlad lékařských zpráv s ověřením pro účely získání pojistného plnění. Překlad lékařských zpráv se soudním ověřením pro další […]

Zařazeno do témat: ,

Poptávka po překladu LÉKAŘSKÝCH ZPRÁV zo SLOVENSKÉHO JAZYKA

  • 16.3.2018

Citace poptávky 16. 3. 2018: Potrebobala by som preklad lekarskej spravy SLOVENSKÉHO onkologickeho pacienta – kozne zo slovenciny do nemciny, bolo by to mozne ? Klientka dostává odpověď , co do ceny a termínu za překlad LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY DO NĚMČINY. Překlad je určen pro tým MUDr. Schwarze a cena je definována, jako cena jednu cílovou […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady z/do angličtiny

  • 13.3.2018

Překlady z angličtiny: databáze, formáty, ověření Statistika nám napovídá, že valná většina našich klientů žádá překlad do anglického jazyka (překlady faktur, překlady pracovních smluv, překlady zápočtových listů). Překládanými tématy do angličtiny jsou: technika obecně. Subkategorie žádaných oborů pro překlad angličtiny: strojírenství, elektro (slaboproud, silnoproud), chemie, stavebnictví, metalurgie, životní prostředí. Překlady z angličtiny: EXPRESNÍ PŘEKLADY LISTŮ Nejprestižnější […]

Zařazeno do témat: ,