Překlad lékařské zprávy do anglického jazyka

  • 27.12.2020

Požadavek na rychlý překlad lékařské zprávy ze slovenského do anglického jazyka jsme obdrželi dokonce v nedělní podvečer. Pacientka se vyptávala na metodu objednání překladu lékařské zprávy ze slovenštiny do angličtiny a na metodu placení překladu lékařské zprávy z angličtiny do slovenštiny. Také se ptala na metodu předání překladu lékařské zprávy ze slovenštiny do angličtiny. Překlad lékařské zprávy […]

Zařazeno do témat:

Jazykové korektury němčiny a slovenštiny

  • 27.12.2020

Na poli korektur němčiny a slovenštiny, rozlišujeme 2 základní druhy požadavku na korekturu: 1) korektura experimentální, 2) korektura pro komerční užití / produkt. Obě korektury zachází s jazykem. U druhé z nich se spíše může jednat o dělení: stylistická, gramatická, obsahová. U první z nich, se setkáváme s požadavkem na zpracování nějakého jazykového jevu nebo […]

Zařazeno do témat: ,

Regionální uzliny horní končetiny

  • 14.7.2020

Nejdůležitější skupinou jsou nodi axillares. Jsou uloženy v tukovém vazivu pazuchy. Sbírají lymfu z horní končetiny, ze šíje, hřbetu a přední strany trupu. Dělíme je do skupin: Nodi axillares laterales Nodi axillares subscapulares Nodi axillares pectorales (Sorgiusová uzlina) Nodi axillares interpectorales Nodi axillares centrales Nodi deltoideopectorales Nodi axillares apicales Kontakt na tým medicínských překladatelů pro medicínské překlad […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad anamnestických údajů

  • 24.5.2020

V odborné překladatelské činnosti je kladen důraz na přesnost, zejména pokud se jedná o tak citlivé téma, jakým bezesporu jsou zdravotní obtíže pacienta. Anamnéza a rozhovor s pacientem je veden s cílem zajistit odborné vyšetření nemocného s následnou zdravotní péčí odpovídajícího rozsahu. Překlady jsou vyhotoveny v co nejkratším možném čase školenými specialisty v oboru, které […]

Zařazeno do témat:

Způsob překladu lékařské zprávy

  • 29.3.2019

Lékařskou zprávu akceptujeme v jakémkoliv elektronickém čitelném formátu. Po samotném objednání, je zpráva předána lékaři a ten s ní pracuje. V daném termínu, lékař přeloží text odpovídajícím způsobem do němčiny nebo angličtiny. MOŽNOSTI PRÁCE LÉKAŘE: překlad textu syntéza textu výklad textu   MOŽNOSTI JAZYKOVÉ PŘI PRÁCI LÉKAŘE: překlad / syntéza / výklad textu do angličtiny […]

Zařazeno do témat: