Uspořádání nového manuálu

  • 22.10.2018

Při posledním tzv. překladu z angličtiny, kolega defakto sestavoval manuál nový z (anglické předlohy, ale pro nový typ zařízení). Jednalo se o svědomitou práci pro klienta, se kterým zároveň vstupoval do úzkého komunikačního kontaktu a s klientem konzultoval četná specifika a možné nástrahy překladu. Klient dostával přidanou hodnotu, tj. opakovanou konzultaci s překladatelem angličtiny. Překlady do […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady z/do angličtiny

  • 13.3.2018

Překlady z angličtiny: databáze, formáty, ověření Statistika nám napovídá, že valná většina našich klientů žádá překlad do anglického jazyka (překlady faktur, překlady pracovních smluv, překlady zápočtových listů). Překládanými tématy do angličtiny jsou: technika obecně. Subkategorie žádaných oborů pro překlad angličtiny: strojírenství, elektro (slaboproud, silnoproud), chemie, stavebnictví, metalurgie, životní prostředí. Překlady z angličtiny: EXPRESNÍ PŘEKLADY LISTŮ Nejprestižnější […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady manuálů a příruček: Etikety, slovenské štítky

  • 10.3.2018

Za pomocí nabídky technické PŘEKLADATELSKÉ práce (překlady z angličtiny a češtiny, překlady ze slovenštiny, překlady z norštiny) a technologického přístupu překladu do norštiny-švédštiny + dalších severských technických variant překladů/švédštiny (zdrojový jazyk pro technický překlad čeština-angličtina)/lotyštiny (zdrojový jazyk pro překlad: angličtina (angličtina – i jako výchozí jazyk pro další jazykové verze (překlad z angličtiny do turečtiny, […]

Zařazeno do témat: ,

Technické překlady z němčiny / Technické překlady z ANGLIČTINY

  • 3.3.2018

Technické překlady z jazyků němčina a angličtina/Technické překlady – němčina. Německé technické překlady jsou přesnou disciplínou s množství možných chyb v případě, že není překlad vypracován patřičným překladatelem, nebo nebylo dostatečně odborně pojato dané téma. Nejčastěji naši zákazníci definují poptávku překladů (nejčastější překládané sektory: překlady lékařské, překlady z chemie) u ostatních jazyků mimo italštiny nebo […]

Zařazeno do témat:

Překlady ruštiny / překlady němčiny

  • 3.3.2018

Vybavení překladatelovy kanceláře Co patří k vybavení překladatele ruštiny, němčiny… /Vybavení překladatelské kanceláře malého a velkého překladatele. Malý překladatel: 1) Malý překladatel disponuje osobním počítačem (stolním PC, nebo notebookem), slovníky (elektronickými, klasickými), disponuje telefonem a kvalitním internetovým připojením (pro vyhledávání informací, pro komunikaci s dalšími překladateli a odborníky), 2) Vybavení PC překladatele: překladatelské nástroje CAT; […]

Zařazeno do témat: ,

Jak se dělá překlad z ruštiny – manuály

  • 3.3.2018

Technické manuály z ruštiny se překládají, resp. dají překládat za předpokladu, že je jejich tvůrce – překladatel, obeznámen s problematikou překladu, tj.: 1) zná překládaný technický obor již z minulosti, 2) nebo se s oborem (strojem) obeznámí před samotným překladem. Co je rozvržení překladu technického manuálu Při překladech manuálů z ruštiny je nezbytné nejprve rozvrhnout technický překlad, tzn. nastudovat subjekt překladu (zařízení, stroj, nástroj) – pochopit jej […]

Zařazeno do témat: ,

Technické překlady z ruštiny a angličtiny: texty, screens, položkové překlady

  • 3.3.2018

Technické překlady z anglického jazyka jsou dominujícím jazykem v oblasti manuálů, výrobních postupů, predikcí. Vysoké procento výroby zařízení a strojů v zemích, kde technické překlady vznikají v angličtině a proto jejich odborný překlad z tohoto „technického jazyka“. Překlady z angličtiny: IT, Excel Překlady a manuály v anglickém jazyce, tedy z anglického jazyka, vznikají i v zemích, kde angličtina není úřední, nebo mluvený jazyk. Spousta invenčních, programátorských, výrobních firem […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady do italštiny: všeobecně

  • 22.2.2018

  překlady smluv z/do italštiny překlady plných mocí překlady webových stránek rychlé krátké překlady technické z/do italštiny překlady pro právní kanceláře rychlý telefon: 608 666 582 Časté srovnávání například s angličtinou ale v poslední době spíše žádaná varianta pro překlad anglicko-italský, stejně tak, jako česko-italský. Italština je jiný systém jazyka než angličtina a z toho […]

Zařazeno do témat: ,