Články na téma:

manuály ke strojům a výrobním linkám

 

Překlady z angličtiny: databáze, formáty, ověření

  Statistika nám napovídá, že valná většina našich klientů žádá překlad do anglického jazyka (překlady faktur, překlady pracovních smluv, překlady zápočtových listů). Překládanými tématy do angličtiny jsou: technika obecně. Subkategorie žádaných oborů pro překlad angličtiny: strojírenství, elektro (slaboproud, silnoproud), chemie, stavebnictví, metalurgie, životní prostředí. Překlady z angličtiny: EXPRESNÍ PŘEKLADY LISTŮ Nejprestižnější překladatelské obory a typologie překladů […]

Štítky: ,

...číst celé

Překlady manuálů a příruček: Etikety, slovenské štítky

Za pomocí nabídky technické PŘEKLADATELSKÉ práce (překlady z angličtiny a češtiny, překlady ze slovenštiny, překlady z norštiny) a technologického přístupu překladu do norštiny-švédštiny + dalších severských technických variant překladů/švédštiny (zdrojový jazyk pro technický překlad čeština-angličtina)/lotyštiny (zdrojový jazyk pro překlad: angličtina (angličtina – i jako výchozí jazyk pro další jazykové verze (překlad z angličtiny do turečtiny, […]

Štítky: ,

...číst celé

Technické překlady z němčiny / Technické překlady z ANGLIČTINY

Technické překlady z jazyků němčina a angličtina/Technické překlady – němčina. Německé technické překlady jsou přesnou disciplínou s množství možných chyb v případě, že není překlad vypracován patřičným překladatelem, nebo nebylo dostatečně odborně pojato dané téma. Nejčastěji naši zákazníci definují poptávku překladů (nejčastější překládané sektory: překlady lékařské, překlady z chemie) u ostatních jazyků mimo italštiny nebo […]

Štítky:

...číst celé

Překlady ruštiny / překlady němčiny

Vybavení překladatelovy kanceláře Co patří k vybavení překladatele ruštiny, němčiny… /Vybavení překladatelské kanceláře malého a velkého překladatele. Malý překladatel: 1) Malý překladatel disponuje osobním počítačem (stolním PC, nebo notebookem), slovníky (elektronickými, klasickými), disponuje telefonem a kvalitním internetovým připojením (pro vyhledávání informací, pro komunikaci s dalšími překladateli a odborníky), 2) Vybavení PC překladatele: překladatelské nástroje CAT; […]

Štítky: ,

...číst celé

Jak se dělá překlad z ruštiny – manuály

Technické manuály z ruštiny se překládají, resp. dají překládat za předpokladu, že je jejich tvůrce – překladatel, obeznámen s problematikou překladu, tj.: 1) zná překládaný technický obor již z minulosti, 2) nebo se s oborem (strojem) obeznámí před samotným překladem. Co je rozvržení překladu technického manuálu Při překladech manuálů z ruštiny je nezbytné nejprve rozvrhnout technický překlad, tzn. nastudovat subjekt překladu (zařízení, stroj, nástroj) – pochopit jej […]

Štítky: ,

...číst celé

Technické překlady z ruštiny a angličtiny: texty, screens, položkové překlady

Technické překlady z anglického jazyka jsou dominujícím jazykem v oblasti manuálů, výrobních postupů, predikcí. Vysoké procento výroby zařízení a strojů v zemích, kde technické překlady vznikají v angličtině a proto jejich odborný překlad z tohoto „technického jazyka“. Překlady z angličtiny: IT, Excel Překlady a manuály v anglickém jazyce, tedy z anglického jazyka, vznikají i v zemích, kde angličtina není úřední, nebo mluvený jazyk. Spousta invenčních, programátorských, výrobních firem […]

Štítky: ,

...číst celé