Odpovědnost za správnost / autorský zákon

  • 16.9.2019

DOTAZ KLIENTŮ DNES RÁNO:  Dobrý den, jsme výrobci automatizace a často dodáváme dokumentaci k našim zařízením v jiných jazycích. Součástí našich dodávek jsou i zařízení jiných výrobců. Ti nám občas nejsou schopni dodat dokumentaci v požadované jazykové mutaci. Máte zkušenosti s podobnými případy? Jak toto legislativně správně řešit? Můžeme si dovolit překládat cizí manuály? Jak je to pak s odpovědností […]

Zařazeno do témat: ,

Profesionální slovník pro překladatele

  • 12.2.2019

Překladatelský slovník/Jeho rychlost překladu/Databáze slovníku/Nejčastější funkce/Doplňování překladové databáze. Překladatelský slovník – elektronika. Překlady a profi slovníky pro překladatele. Překlady bez poplatků/Tým překladatelů popularizuje popisem elektronického slovníku překlady cizích jazyků. Slovník pro překlad Je velikým benefitem pro profesionální překladatele a korektory cizích jazyků. Rychlé vyhledávání v elektronickém slovníku, rychlostí diametrálně odlišné, od hledání ve slovníku papírovém umožňuje […]

Zařazeno do témat: , ,

Uspořádání nového manuálu

  • 22.10.2018

Při posledním tzv. překladu z angličtiny, kolega defakto sestavoval manuál nový z (anglické předlohy, ale pro nový typ zařízení). Jednalo se o svědomitou práci pro klienta, se kterým zároveň vstupoval do úzkého komunikačního kontaktu a s klientem konzultoval četná specifika a možné nástrahy překladu. Klient dostával přidanou hodnotu, tj. opakovanou konzultaci s překladatelem angličtiny. Překlady do […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady z/do angličtiny

  • 13.3.2018

Překlady z angličtiny: databáze, formáty, ověření Statistika nám napovídá, že valná většina našich klientů žádá překlad do anglického jazyka (překlady faktur, překlady pracovních smluv, překlady zápočtových listů). Překládanými tématy do angličtiny jsou: technika obecně. Subkategorie žádaných oborů pro překlad angličtiny: strojírenství, elektro (slaboproud, silnoproud), chemie, stavebnictví, metalurgie, životní prostředí. Překlady z angličtiny: EXPRESNÍ PŘEKLADY LISTŮ Nejprestižnější […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady manuálů a příruček: Etikety, slovenské štítky

  • 10.3.2018

překlady manuálů do slovenštiny překlady expresně překlady z chemie překlady štítků do slovenského jazyka TECHNICKÉ PŘEKLADY: .pptx Přímo tyto jsou dodány v .pptx a obsahují legislativou určené bezpečnostní a technické informace k technickým překladům. Téže protokoly stejného technického charakteru o zkoušce jsou ve formátech WORD. Protokol o zkoušce 1 obsahuje termíny k překladu jako: Název […]

Zařazeno do témat: ,

Technické překlady z němčiny / Technické překlady z ANGLIČTINY

  • 3.3.2018

Technické překlady z jazyků němčina a angličtina/Technické překlady – němčina. Německé technické překlady jsou přesnou disciplínou s množství možných chyb v případě, že není překlad vypracován patřičným překladatelem, nebo nebylo dostatečně odborně pojato dané téma. Nejčastěji naši zákazníci definují poptávku překladů (nejčastější překládané sektory: překlady lékařské, překlady z chemie) u ostatních jazyků mimo italštiny nebo […]

Zařazeno do témat:

Jak se dělá překlad z ruštiny – manuály

  • 3.3.2018

Technické manuály z ruštiny se překládají, resp. dají překládat za předpokladu, že je jejich tvůrce – překladatel, obeznámen s problematikou překladu, tj.: 1) zná překládaný technický obor již z minulosti, 2) nebo se s oborem (strojem) obeznámí před samotným překladem. Co je rozvržení překladu technického manuálu Při překladech manuálů z ruštiny je nezbytné nejprve rozvrhnout technický překlad, tzn. nastudovat subjekt překladu (zařízení, stroj, nástroj) – pochopit jej […]

Zařazeno do témat: ,

Technické překlady z ruštiny a angličtiny: texty, screens, položkové překlady

  • 3.3.2018

Technické překlady z anglického jazyka jsou dominujícím jazykem v oblasti manuálů, výrobních postupů, predikcí. Vysoké procento výroby zařízení a strojů v zemích, kde technické překlady vznikají v angličtině a proto jejich odborný překlad z tohoto „technického jazyka“. Překlady z angličtiny: IT, Excel Překlady a manuály v anglickém jazyce, tedy z anglického jazyka, vznikají i v zemích, kde angličtina není úřední, nebo mluvený jazyk. Spousta invenčních, programátorských, výrobních firem […]

Zařazeno do témat: ,