Lokalizace registrace směsí / bezpečnostních listů

  • 10.5.2021

Lokalizace bezpečnostních listů do EU jazyků (Lokalizace registrace směsí). Poslední lokalizace: italština, švédština + četné denní lokalizace MDSD do češtiny, slovenštiny, angličtiny, němčiny. Registrace směsí / látek do českých a slovenských případně polských registrů. CENY LOKALIZACÍ LISTŮ A REGISTRACE SMĚSÍ Výhodná cena při objednání spolu s bezpečnostním listem, od 290 Kč za registraci či případně […]

Zařazeno do témat: , ,

Sleva na legislativní vypracování bezpečnostního listu: sleva množstevní + sleva 21 %

  • 7.4.2021

Kontrola obsahu bezpečnostního listu a kontrola stavu etikety. Doporučené fráze pro sestavení etikety. Multijazykové verze bezpečnostních listů a sestavení údajů (Sleva 21 % na vypracování bezpečnostního listu) (jinak často vyžadované zákazníky, jako kontrola údajů v bezpečnostním listu). Registrace do REACH. Registrace CHLAP. Množstevní slevy na 1 produktovou řadu bezpečnostního listu nebo na registraci CHLAP. Sleva […]

Zařazeno do témat: ,

Bezpečnostní list: podklady klienta pro překlad

  • 10.3.2021

Podklad klienta legislativně jako: Datum vydání: 1.6. 2015   Zpracováno dle REACH (nařízení 1907/2006/ES, 453/2010/ES, 1272/2008/ES). Klient zadává přípravu, a koneckonců, jak ve své poptávce uvádí: ZADÁNÍ POPTÁVKY: 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST K VYPRACOVÁNÍ – ANGLICKY, s dotazem na cenu jednorázově s ohledem na vypracování listu pro 1 produkt. Podobných jednorázových poptávek na přípravu bezpečnostního listu, obdržíme za 1 […]

Zařazeno do témat: , ,

Identita registrátora – těkavé směsi: bezpečnostní listy

  • 4.3.2021

Pro účely registrace klient žádá ověřit přesné české názvy a napsat identitu registrátora. Pro kompletní dokončení všech informací v bezpečnostním listu a na etiketách. Od klientů naproti tomu nutno vyžádat (Identita registrátora – těkavé směsi: bezpečnostní listy) stěžejní informaci o obsahu /těkavých organických sloučenin / volatile organic compounds (VOC)/. Tuto informaci poskytuje buď samostatně dodavatel, nebo […]

Zařazeno do témat: , ,

Německý bezpečnostní list

  • 29.1.2021

Vypracujeme kompletní bezpečnostní dokumentaci k výrobkům z chemie. Bezpečnostní listy v souladu s nařízením ES č. 1272/2008, platném od 1. 6. 2015 (Bezpečnostního listu dle zákonů EU. Eliminace rizik plynoucích s nesprávně sestaveného bezpečnostního listu dodaného výrobcem v zaraničí). „Překladatelé“ (legislativní specialisté uvádění nových produktů / směsí na ČR trh) s 20 ti letou praxí […]

Zařazeno do témat: , ,

Kvalita bezpečnostních listů: překlad

  • 28.1.2021

Odkrýváme karty a poskytujeme podrobnější náhled na překlad bezpečnostních listů (BL, Bezpečnostní listy v souladu s nařízením ES č. 1272/2008, platném od 1. 6. 2015) a jejich komponent (překlad do italštiny). Doba překladu BP zabere postatně déle času, než překlad souvislého textu – dvakrát, až třikrát./Jeho platnost a garance kvality výrobku je dána použitím správných pojmů a […]

Zařazeno do témat: , , ,

Překlady bezpečnostních listů z/do italštiny včetně korektury

  • 28.1.2021

Poslední bezpečnostní list, který se k nám první lednový týden dostal, by překlad bezpečnostního listu do italského jazyka. Jednalo se nejenom o jeho překlad, ale také korekturu rodilým mluvčím, neboť si to klient bezpodmínečně přál. Bezpečnostní list tedy překládal náš kolega – odborník na toto překladatelské téma, tedy překlad z oboru chemie a poté jej […]

Zařazeno do témat: ,

Úpravy bezpečnostních listů: 70 listů za 2 týdny

  • 28.1.2021

70 NS bezpečnostních listů: Minulý týden jsme zákazníkovi dodali prakticky do 3 dnů více jak 70 stan bezpečnostních listů. Část bezpečnostních listů byla překládána do českého a část do slovenského jazyka. Původní bezpečnostní list byl v angličtině a můžeme říci, že podobný překlad je pro nás již rutinní záležitostí. Stane se totiž minimálně třikrát do […]

Zařazeno do témat: , ,