Překlady smluv o ekonomickém poradenství do německého jazyka 🌍🇩🇪

  • 21.8.2023

Překlad smluvních dokumentů je klíčovým krokem pro bezproblémovou spolupráci mezi státními orgány, dodavateli a objednateli. Zde se nachází několik klíčových bodů k tomuto tématu: 2.4. Operativní evidence 📋✍️ Operativní evidence je zásadní a má svůj vlastní systém evidencí pro: Daňové doklady (pro DPH a KH) 🧾 Oznamovací povinnost 📢 Sociální a zdravotní výkazy 🚑💼 III. […]

Zařazeno do témat:

Překlady obchodních smluv

  • 3.3.2023

Obchodní překlad – obchodní smlouvy a překlad z práva. Překlady listin a překlad z účetnictví: překlad účetních dokladů. Překlady obchodních nabídek a manuálů. Obchodní tlumočení a obchodní překlad. překlad pro obchod, čítají: překlad obchodních smluv lokalizace bezpečnostních listů soudní překlad s ověřením – listiny (pro obchodní účely, např. získání úvěru) překlad obchodního dopisu nebo E-mailu […]

Zařazeno do témat: ,

Víkendový expresní překlad z němčiny

  • 24.2.2023

Pro zákazníka jsme provedli z neděle na pondělí překlad obchodní smlouvy z němčiny do češtiny a překlad 2 excelových souborů s ceníkem produktů pro jeho potřebu Pražský zákazník telefonoval v neděli po poledni s požadavkem na překlad 3 dokumentů do českého jazyka a žádal jejich dodání v pondělí ráno v 9:00. Nejednalo se o překlad s […]

Zařazeno do témat: ,

Realizace překladu smluv expresní metodou

  • 16.8.2020

Překlady smluv realizujeme v expresním i běžném módu. Překlad smlouvy realizuje v 90 % případů soudní znalec pro daný jazyk: němčina a překlad z němčiny do dalších jazyků – francouzština, angličtina, angličtina a překlad do němčiny, ruština a překlad do angličtiny, polština, švédština apod. Překlady smluv do italštiny: italští právníci. Překlady smluv do češtiny, němčiny, […]

Zařazeno do témat: , ,

Stanovení udržitelného nájemného – překlad

  • 9.3.2020

V rámci dosavadních snad o uplatnění na trhu bylo stanoveno, že plochy není možné zcela pronajímat jako kancelářské plochy. V souladu s tím je při stanovení udržitelného nájemného nutné rozlišovat užitnou plochu podle kancelářské plochy a plochy archivu. Plochy, které mají jen omezené přirozené osvětlení, pak musí být posuzovány jako plochy archivu, ostatní plochy jako […]

Zařazeno do témat:

Překlad rámcové smlouvy o dílo do němčiny

  • 26.9.2019

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO (podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) / RAHMENWERKVERTRAG (gemäß § 2586 ff. des Gesetzes Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch, in der geänderten Fassung) Překlad některých článků smlouvy Předmět Smlouvy – Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro […]

Zařazeno do témat: ,

Benefity překladů smluv

  • 30.3.2019

Garance zachování právního obsahu a převod do anglosaského práva. Vypracování znalci v oboru (pro němčinu a angličtinu v Praze 1 a Praze 2). Vypracování v expresních termínech: všechny jazyky – individuální dohoda. Dodržení termínu dodání smluv. Překlady právníky nebo notáři. Expresní překlad smluv (němčina) do druhého dne nebo téže den. Velmi expresní překlad smluv nebo […]

Zařazeno do témat:

Překlady s doložkou Brandýs

  • 27.3.2019

DOLOŽKA SOUDNÍHO TLUMOČNÍKA NĚMČINY BRANDÝS Soudní tlumočník nebo referent ověřených překladů může vystavit např. 30 nalepovacích samolepek s razítkem + doložku a distribuovat ke klientům ve věci rychlých ověřených překladů němčiny v Brandýsi. Nadále v Mladé Boleslavi. Podobný expresní režim jako u ST angličtiny. Případné adresy klientů pro zaslání překladů nebo předání překladu v Brandýsi […]

Zařazeno do témat: ,