Ekotoxikologické centrum

  • 20.11.2021

Formát I6z, portál ECHA, účet ECHA, toxikologická centra echa, EuPCS, kódy Eupcs, systém PCN, pokyny k oznamování toxikologického centra, přihlášení echa, portál ECHA, PCN: praktický průvodce, účet ECHA, přihlášení echa reach-it, echa jedové centrum , jedovaté centrum uk, co je pcn v sítích, co je to řídicí síť v geodézii, vrstvy sítě řízení procesů, formát […]

Zařazeno do témat: , ,

Změny v legislativě / Notifikace PCN

  • 14.10.2021

Změna oznamovací povinnosti podle novely chemického zákona: Povinnost oznamovat dovezené/vyrobené nebezpečné směsí v harmonizovaném formátu se od 1. 1. 2021 mění. Řeší to novela zákona č. 350/2011 Sb. chemických látkách a chemických směsích s účinností od 1.1.2021. Žádáte-li provedení notifikace PCN – kontaktujte nás prosím ZDE. Další služby v oboru I6z format, ECHA Portal, ECHA […]

Zařazeno do témat: , ,

Zpracování bezpečnostního listu

  • 13.10.2021

Během vypracování bezpečnostního listu se dozvídáme o produktu informace, které vedou k nutnosti dalších legislativních úkonů. O těchto neprodleně informujeme klienta a klient tak může na ně zareagovat. Klientům vždy za danou službu uvedeme cenu a zmíníme možnost množstevních slev. To pro případ, že by se např. klient rozmyslel rovnou zpracovat bezpečnostní list anebo etiketu […]

Zařazeno do témat: , ,

Cena zpracované etikety

  • 13.10.2021

Včera jsme pro našeho klienta zpracovali etiketu z polského jazyka k výrobku: Ekologické palivo pro biokrby (Ekologické palivo OOO je ideální pro všechny typy biokrbů. Při jeho spalování se uvolňuje pouze oxid uhličitý a vodní pára, a to v množstvích neškodných pro lidské zdraví. Pro bezpečné používání je v průběhu spalování paliva nevyhnutný stálý přívod vzduchu. […]

Zařazeno do témat: , ,

Notifikace PCN

  • 13.10.2021

PCN – Poison Centres Notifikation, obsah návazný k identifikaci výrobku, jeho chemického složení jako nebezpečné směsi a rozsahu jeho koncentračních složek + toxikologických informací a kategorie výrobku podle harmonizovaného evropského systému kategorizace výrobků (EuPCS – European Product Categorisation System) ( jedná se o centrální evropskou notifikaci místo původní národní notifikace CHLAP – databáze CHLAP v […]

Zařazeno do témat: , ,

Anglická etiketa k překladu do češtiny

  • 12.10.2021

Klientská prosba zněla na expresní překlad etikety z anglického jazyka. Překládáme etikety jako separátní požadavky anebo jako součást legislativní práce k lokalizovaným bezpečnostním listům a např. dalším službám k chemii, např. registrace produktu do národní databáze CHLAP – nově také změny legislativy od 2021 a notifikace PCN. Žádáte-li od nás expresní překlad etikety z např. […]

Zařazeno do témat: , , ,

Registrace produktů / směsí v CHLaP

  • 21.2.2021

CO NABÍZÍME: příprava bezpečnostního listu dle zákonné legislativy příprava bezpečnostního listu od 1650 Kč / list příprava etikety registrace produktu do CHLAP – změny legislativy od 2021 a notifikace PCN registrace REACH překlad expozičního scénáře NÁLEŽITOSTI REGISTRACE PRODUKTŮ Název produktu: xx.  Oznámení: Identifikace nebezpečné směsi nebo detergentu. Obchodní název nebo další název nebezpečné směsi – […]

Zařazeno do témat: , ,

Názvy výrobků notifikace CHLAP

  • 1.7.2020

Ke zhotoveným bezpečnostním listům, provádíme také pozdější registrace a klientům je zaslána notifikace. Pro provedení registrací ale potřebujeme znát přesné české názvy, které mají být uvedeny na etiketách v ČR. Prosím o dodání přesných CZ názvů od Vás + identifikační údaje klienta, na kterého mají být výrobky registrovány. Nově také platí, viz změny legislativy od […]

Zařazeno do témat: , ,