Články na téma:

odborné anglické překlady

 

Technické překlady angličtiny: část II.

Technické překlady z anglického jazyka jsou dominujícím jazykem v oblasti manuálů, výrobních postupů, predikcí. Vysoké procento výroby zařízení a strojů v zemích, kde technické překlady vznikají v angličtině a proto jejich odborný překlad z tohoto „technického jazyka“. Překlady angličtiny: manuály Překlady a manuály v anglickém jazyce, tedy z anglického jazyka, vznikají i v zemích, kde angličtina není úřední, nebo mluvený jazyk. Spousta invenčních, programátorských, výrobních firem používá angličtinu ve své […]

Štítky: ,

...číst celé

Překlad servisního protokolu: angličtina expres

Včera jsme přijali expresní poptávku (od našeho stálého klienta) a požadavek na překlad servisního protokolu do anglického jazyka. Jednalo se o dvoustránkový dokument. Servisní protokol v češtině se skládal z tabulek a údajů k doplnění, údajů o zákazníkovi, o zkouškách, o kontrolách, technikovi. Celkem čítal téměř 2 normované strany vyexponovaného textu, ten se identicky překládal […]

Štítky: , , ,

...číst celé

Technické překlady: SW / lokalizace

Překlady pro centrální distributory firem: Turecko, Brazílie, JAR, Skandinávie (technical expertise translations): Švédské. finské, anglické překlady: První z kategorií je vázána striktně na turečtinu a překlady do ní. V druhém případě se setkáváme s portugalštinou, ale v případě střední Ameriky také velmi často s angličtinou, zejména v poslední době Mexiko. JAR je též spojen s […]

Štítky: ,

...číst celé

Překlady jazykových vysokoškolských prací/jazyková korektura

Práce z oboru ekonomie: Specializovaná práce v oboru ekonomie (dizertační práce), je prací nesoucí vysoce odborný obsah pojednávající o tématu či společenském jevu z pohledu ekonomických věd: tedy ekonomie samotné a jejích dílčích celků či také například z pohledu ekonomické sociologie, politologie apod. Práce jazykové: Práce jazykové jsou speciální výhradou Týmu akademických překladatelů a to z titulu jejich hlavního profilového jména, tedy překladatelů. Akademičtí překladatelé jsou […]

Štítky: , , ,

...číst celé

Zadání výběrového řízení na nákup CNC ohýbačky trubek – překlad do anglického jazyka

Celkem 12 stran ve formátu PDF s hlavičkou EU, to byl požadavek klienta. Žádal nejlepší cenovou nabídku a časovou dotaci do 3 pracovních dnů. Splnili jsme, úkolu se ujal náš kolega, zkušený překladatel v technicko-hospodářských překladech do anglického jazyka. Samotný text velmi mnoho připomínal právní text, tedy smlouvu mezi smluvními stranami a byl náročný co […]

Štítky: , , ,

...číst celé

Pokračování z titulu překladů z/do angličtiny

Soudní překlady: Překlady s ověřením z/do angličtiny. Speciální překlad pro situace, kdy běžný překlad nestačí. Nedílná součást překladatelské praxe soudem pověřených překladatelů. Překlady nejen formalit: Oblíbenost angličtiny neklesá, naopak roste. Překladatel musí být odborníkem co do bezchybnosti překladu, ale současný boom překladů textů písní, webových stránek apod. je nepochybně zpříjemněním samotného překladu. Překlady maturitních vysvědčení Brno, Praha Na pražských adresách: Brno – střed, předáváme […]

Štítky: , ,

...číst celé