Expresní technický a administrativní překlad do angličtiny „na zavolání“

  • 22.11.2018

Expresní překlady provádíme ve věci technických příruček a manuálů do 4 hodin od přijetí zakázky – v rozsahu do 5 normovaných stran. Při ideálních podmínkách, např. přijetí překladu v 10:00, můžeme provést překlad do anglického jazyka ve věci krátké technické příručky do 14:00. Ve věci krátkých zpráv a překladů případné obchodně-technické korespondence, můžeme zrealizovaným překladem […]

Zařazeno do témat: ,

Technické překlady: SW / lokalizace

  • 30.9.2018

Lokalizace software pro firmy s potřebou nabídnout mutaci pro země, jako: Itálie, Německo, anglicky mluvící země, Turecko, Brazílie, JAR, Skandinávie (technical expertise translations): nadále lokalizace švédské. finské, španělské, portugalské, srbské, chorvatské, řecké, polské. První z kategorií je vázána striktně na turečtinu a překlady do ní. V druhém případě se setkáváme např. s portugalštinou, ale v […]

Zařazeno do témat: ,

Technické překlady angličtiny: část II.

  • 16.3.2014

Technické překlady z anglického jazyka jsou dominujícím jazykem v oblasti manuálů, výrobních postupů, predikcí. Vysoké procento výroby zařízení a strojů v zemích, kde technické překlady vznikají v angličtině a proto jejich odborný překlad z tohoto „technického jazyka“. Překlady angličtiny: manuály Překlady a manuály v anglickém jazyce, tedy z anglického jazyka, vznikají i v zemích, kde angličtina není úřední, nebo mluvený jazyk. Spousta invenčních, programátorských, výrobních firem používá angličtinu ve své […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad servisního protokolu: angličtina expres

  • 5.2.2014

Včera jsme přijali expresní poptávku (od našeho stálého klienta) a požadavek na překlad servisního protokolu do anglického jazyka. Jednalo se o dvoustránkový dokument. Servisní protokol v češtině se skládal z tabulek a údajů k doplnění, údajů o zákazníkovi, o zkouškách, o kontrolách, technikovi. Celkem čítal téměř 2 normované strany vyexponovaného textu, ten se identicky překládal […]

Zařazeno do témat: , , ,

Překlady jazykových vysokoškolských prací/jazyková korektura

  • 10.9.2013

Práce z oboru ekonomie: Specializovaná práce v oboru ekonomie (dizertační práce), je prací nesoucí vysoce odborný obsah pojednávající o tématu či společenském jevu z pohledu ekonomických věd: tedy ekonomie samotné a jejích dílčích celků či také například z pohledu ekonomické sociologie, politologie apod. Práce jazykové: Práce jazykové jsou speciální výhradou Týmu akademických překladatelů a to z titulu jejich hlavního profilového jména, tedy překladatelů. Akademičtí překladatelé jsou […]

Zařazeno do témat: , , ,

Zadání výběrového řízení na nákup CNC ohýbačky trubek – překlad do anglického jazyka

  • 9.9.2013

Celkem 12 stran ve formátu PDF s hlavičkou EU, to byl požadavek klienta. Žádal nejlepší cenovou nabídku a časovou dotaci do 3 pracovních dnů. Splnili jsme, úkolu se ujal náš kolega, zkušený překladatel v technicko-hospodářských překladech do anglického jazyka. Samotný text velmi mnoho připomínal právní text, tedy smlouvu mezi smluvními stranami a byl náročný co […]

Zařazeno do témat: , , ,

Pokračování z titulu překladů z/do angličtiny

  • 19.8.2013

Soudní překlady: Překlady s ověřením z/do angličtiny. Speciální překlad pro situace, kdy běžný překlad nestačí. Nedílná součást překladatelské praxe soudem pověřených překladatelů. Překlady nejen formalit: Oblíbenost angličtiny neklesá, naopak roste. Překladatel musí být odborníkem co do bezchybnosti překladu, ale současný boom překladů textů písní, webových stránek apod. je nepochybně zpříjemněním samotného překladu. Překlady maturitních vysvědčení Brno, Praha Na pražských adresách: Brno – střed, předáváme […]

Zařazeno do témat: , ,

Ruština, němčina, italština, polština, arabština – překladatelský základ pro firmy

  • 13.8.2013

Překlady z ruštiny: Nejčastější typy překládaných smluv, Levné překlady z ruštiny, Překlady administrativy z ruštiny, Překlady smluv z ruštiny, Překlady z ruštiny do češtiny, Kapacita překladů z ruštiny za 1 den, Překlady z ruštiny do 60 minut, Překlady z angličtiny, Ceny anglických překladů, Překlad bezpečnostního listu – angličtina, Technické překlady – angličtina – a anglická komponentistika Překlady z němčiny: Překlad bezpečnostního listu – ruština, Překlad bezpečnostního listu […]

Zařazeno do témat: , ,