Překlad obchodní smlouvy z češtiny do angličtiny

  • 20.7.2023

📜🌐 Překlad obchodní smlouvy z češtiny do angličtiny s úředním ověřením je proces, při kterém soudní tlumočník přeloží smlouvu z jednoho jazyka do druhého a poté její překlad ověří u notáře. Tento proces je důležitý pro zajištění toho, aby smlouva byla přesně přeložena a aby byla respektována práva obou stran smlouvy. 💼🤝 Soudní tlumočník musí […]

Zařazeno do témat: ,

Špecializácia

  • 18.4.2023

Našou špecializáciou sú výhradne a predovšetkým preklady z odvetví našich kolegov expertných prekladateľov – teda odvetvia, v ktorých majú prekladatelia niekoľkoročnú prax. Tým akademických prekladateľov pozostáva z 86 prekladateľov rodených hovoriacich. Konečný výpočet všetkých odvetví nie je možný a preto aspoň predkladáme všeobecný výpočet toho, čo sa u nás najviac prekladá. Špecializácia v prekladoch – odvetvia bezpečnostné listy a […]

Zařazeno do témat: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Naše překlad

  • 18.4.2023
Zařazeno do témat: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

📚 Překlad právních textů: Z češtiny do cizích jazyků a naopak 🌐

  • 9.3.2023

Právní dokumenty mají své vlastní nároky na přesnost a správné použití terminologie. Jakýkoliv překlad právních textů – ať už z češtiny do cizích jazyků, nebo z cizích jazyků do češtiny – je nesmírně důležitý pro komunikaci a porozumění mezi různými právními systémy. 😊 🏛 Překlad Právních Dokumentů 🏛 Překlad právních dokumentů zahrnuje širokou škálu materiálů, […]

Zařazeno do témat: ,

Překladatelství pro firmy

  • 29.1.2021

Překladatelský obor ke komerčním účelům firem se zabývá překlad z firemní agendy a překlad, jejichž účelem je být v soulad s potřebami a procesy ve firmách. Firemní překlad v oborovém portfóliu zamřujícího se na: překlad právní, technické, ekonomické, překlad z medicíny a zdravotnictví, překlad webových stránek, seo marketing v cizích jazycích. FIREMNÍ AGENDA: PŘEKLADY Možnost řešení kompletní […]

Zařazeno do témat: , ,

Korektury originálních anglických prací

  • 29.1.2021

Práce diplomové/Odborná korektura. Odborná korektura diplomové práce v oboru marketing-sociologie nejenom rodilým mluvčím, ale také odborníkem-akademikem vzdělaným v socio-marketingových vědách. Přesné nastudování, nebo předchozí zvládnutí tématu práce a jejích termínů v krátkém časovém horizontu. Práce z oboru sociologie-marketing. Kontrola diplomových prací v jazyce do cca 2-3 týdnů od zadání. Kontrola zadané práce vždy dvěma odborníky současně: […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady z ruštiny do češtiny

  • 29.1.2021

Překlad smluv z ruského do českého jazyka dle standardů pro překládání smluv občanských, obchodních. Překlady smluv z ruštiny jsou vyhotovovány překladatelem jmenovaným soudem pro ruský jazyk. Překlady smluv z ruštiny do češtiny mohou být opatřeny razítkem soudního tlumočníka. Překlady rodných listů, plných mocí – ruština Překlady dokladů z ruštiny do češtiny (rodné listy, pasy, školní doklady, vyjádření orgánů veřejné moci, institucí, akademií atd.) jsou opatřeny razítkem […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Kolik času uplyne od vyhotovení překladu z němčiny do jeho předání

  • 29.1.2021

Hotový překlad – co to je. Co je Kontrola/Revize/Proofreading: Při kontrole překladu a jeho předání klientovi se předávající řídí výchozím (předávaným) textem, tedy informací, zda-li byl překládaný text již proofreadingován, nebo zda-li například pro tuto kontrolu žádné podmínky nevznikly. Takové podmínky jsou ty podmínky, ve kterých na samotném překladu do (např. němčiny) pracuje rodilý mluvčí – expert […]

Zařazeno do témat: , ,