Korektura slovenština / korektura angličtina

  • 8.3.2021

možnost expresní korektury sleva 21 % na korekturu, pro neplátce DPH rychlý kontakt: 608 666 582 1) Korektury anglických, slovenský (korektura slovenského jazyka + překlad do slovenštiny / technické překlad slovenštiny z češtiny / překlad medicínské do slovenštiny – slovenští lékaři). Další korektury ruských textů, korektury českých textů. 2) Experimentální korektury dalších jazyků a medicínských oborů: […]

Zařazeno do témat: ,

Úpravy bezpečnostních listů: 70 listů za 2 týdny

  • 28.1.2021

70 NS bezpečnostních listů: Minulý týden jsme zákazníkovi dodali prakticky do 3 dnů více jak 70 stan bezpečnostních listů. Část bezpečnostních listů byla překládána do českého a část do slovenského jazyka. Původní bezpečnostní list byl v angličtině a můžeme říci, že podobný překlad je pro nás již rutinní záležitostí. Stane se totiž minimálně třikrát do […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady smluv: angličtina, němčina, italština, ruština, arabština

  • 25.1.2021

Žádný překladatel nečte smlouvu jako laik, ale jako člověk, který si současně uvědomuje nepatrné detaily spojené s právními pojmy a vztahy, současně také vnímá hledisko jazykové a tomu překlad smlouvy uzpůsobuje. Dobrý překladatel si je vědom všech aspektů smlouvy k překladu a ví téměř předem, co smlouva bude obsahovat. Je to totiž znalost dané oblasti práva a například všechny obchodní smlouvy (např: „kupní smlouva„) jsou si […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Překlad manuálu do slovenštiny: GRAFIKA ®

  • 1.1.2021

Pověstná technická přesnost a smysl pro detail při překladech manuálů do slovenského jazyka: Jejich nastudováním díky správnému překladu si uživatel značně zjednodušuje práci s danými programy/aplikacemi. Cílem každého návodu je seznámit, zaškolit a provést uživatele daným produktem jasně a účelně. Definovat přesně – tak jak je tomu i ve slovenštině. Nevynechat v originále ani v překladu žádnou ze směrodatných […]

Zařazeno do témat: ,

Preklady z ekonómie zo slovenčiny do češtiny

  • 21.12.2020

Preklady abstraktov z ekonomických vied, preklady zmlúv obchodných. Naďalej obsahuje preklady obchodných listov (Ekonomické preklady) a ekonomicky spracovaný preklad – tj. Preklad zvýhodnený o sadzbu 21% pre neplatca DPH. Ekonomický preklad sa tiež týka prekladov finančných analýz a prekladov z oblasti trhu s cennými papiermi, komoditami (burza). Ekonomické preklady realizujeme vo veci technických návodov a […]

Zařazeno do témat:

Preklady lekárskych správ: slovenština

  • 4.3.2018

Nejčastějším „domácím jazykovým prvkem“ ihned po českém jazyce, je přirozeně slovenština. Překlady lekárských správ do slovenčtiny probíhá v poměru cca 1:4, tzn. na 3 české zprávy, připadá 1 slovenská správa. Slovenské správy jsou překládány slovenskými lékaři, neboť předsudek, že slovenština je vlastně identický jazyk s češtinou je zde vyvracen dvojnásob. V žádném případě nelze tvořit […]

Zařazeno do témat:

Expresní technické překlad z němčiny a slovenštiny

  • 15.2.2018

Zpracováním technických překladů (z němčiny, jako výchozího jazyka anebo češtiny / mimo překlad do němčiny pro tento případ) překlad do němčiny je realizována i série protokolů o zkoušce a četné grafické návrhy štítků a mnohočetné návrhy štítků co do grafické podoby / návrhy etiket k produktům / návrhům etiket k chemickým látkám. Tyto odpovídající jsou […]

Zařazeno do témat: ,

Rozsáhlý překlad z polštiny do angličtiny a češtiny do slovenštiny

  • 22.1.2014

Rozsáhlá technická zakázka k započetí nás čekala tento týden. Stálý klient si přál tentokrát zpracovat své soubory a přeložit je z angličtiny do polštiny a češtiny do slovenštiny. Pro klienta jsme již zpracovávali překlad i do dalších jazyků v jeho oboru. Kombinace angličtina-polština a slovenština-čeština, byly však nové. Celkový rozsah zakázky činil 85 a 85 […]

Zařazeno do témat: , ,