Expresní překlad smlouvy do angličtiny: 10:00 – 14:00

  • 30.9.2021

Překlad smlouvy (Zprostředkovatelská smlouva-neexkluzivní/PROCUREMENT CONTRACT-non-exclusive) spadá do oblasti obchodních překladů, jedná-li se o kontrakt obchodní, a do oblasti právních překladů v každém případě, nebot samotný institut smlouvy je vázán na výkon práva a tak je právním dokumentem. Expresní překlad smlouvy: zadání Od klienta jsme obdrželi v 9:30 rychlý požadavek na ještě rychlejší překlad smlouvy do anglického […]

Zařazeno do témat: , , ,

EXPRESNÍ překlad z německého jazyka

  • 15.2.2021

Rychlé překlad z německého jazyka: Nejenom rychlé překlad z německého jazyka, ale také expresní překlad z dalších jazyků. Ano, pojem „expresní“ je vlastně ten správný obrat. Naopak tomu, další jazyky jsou ty, které máme ve své nabídce jsou už běžnější záležitostí: ruština, polština, italština, španělština, francouzština. Jednu normovanou stranu překladu z němčiny zvládne překladatel do […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad nájemní smlouvy: angličtina, ruština, italština, němčina

  • 28.1.2021

Poslední nájemní smlouva, kterou jsme překládali (Překlad nájemní smlouvy A DODATKŮ) se týkala nájemního vztahu mezi pronajímatelem nemovitosti určené k bydlení a nájemcem cizí národnosti. Smlouvu jsme vyhotovovali v jazyce anglickém a jednalo se tedy o klasický příklad tzv. právního překladu, tedy textu, který v sobě nese právní obsah. Nájemní smlouva vykazovala právní komplexity a bylo nutno se […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Soudní tlumočník jazyka ruského

  • 28.1.2021

Naše kolegyně a náš kolega zajišťují služby v oblasti soudních překladů a mohou pro vás mimo ověřený překlad z/do ruštiny zařídit: ověřenou kopii pro chystaný překlad, apostilu příslušného ministerstva, zaslání soudního překladu poštou. U ověřených překladů zajišťují překlad jak běžných dokumentů jako: rodné listy, (oddací listy, úmrtní listy), pasy, další osobní doklady, plné moci, smlouvy, certifikáty, vysvědčení, diplomy VŠ, tak řadu dalších méně častých dokladů, avšak s ne […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Expresní překlad smluv do němčiny

  • 27.1.2021

Profesionální překlad smluv do německého jazyka od nejepších odborníků na trhnu s překlad. Jedná se o dva naše kolegy – VŠ profesory, a překladatele s více, než 30 letou praxí v oboru – překládání smluv a právních textů (Expresní překlad smluv do němčiny a do dalších jazyků / navíc, kombinace: němčina-angličtina, němčina-ruština, němčina-italština). Překlady vypracovájí […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Velmi expresní překlad smlouvy do anglického jazyka

  • 26.1.2021

Ve čtvrtek se na nás obrátil klient (marketingová firma) zabývající se promo akcemi, výrobou reklamních předmětů, organizací a plánováním reklamních kampaní apod. – s požadavkem expresního překladu smlouvy „Smlouva o dílo“ (uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a obchodního zákoníku těmito účastníky) do anglického jazyka. Překlad smlouvy: expresní V daných režimech překládáme […]

Zařazeno do témat: , , , , ,

Švédština – smlouva: překlad 3 stran

  • 24.1.2021

Klientka se na nás dnes obrátila se scanovou kopií smlouvy, se žádostí smlouvu přeložit ze švédštiny do češtiny. Reálný rozsah bude činit asi 3 – 5 normovaných stran, neboť z titulu formátu nelze délku dokumentu ve švédském originálu přesně na normované strany ihned určit – neboť obsahuje i členitou tabulku. Smlouva s názvem HYRESKONTRAKT je prací na […]

Zařazeno do témat: , ,

Častá slovní zásoba z překladu Smlouvy zprostředkovatelské: čeština – angličtina

  • 3.1.2021

Překlad Zprostředkovatelské smlouvy do anglického jazyka: Zprostředkovatelská smlouva, Uzavřena, Sídlo, Představenstvo, Člen, prodávající, Vlastník, Společnost, Katastrální úřad, Hlavní město Praha, Dále jen, Nemovitost, Článek smlouvy, Účastníci smlouvy, Předmět činnosti, Zprostředkování, Uzavření smlouvy, Třetí osoby, Kupní cena, Odměna, Zavázat se, Vyvíjet činnost, Vlastník, Příležitost, Třetí osoba, s.r.o., Kupní smlouva, Vlastník, Depozitní úschova, Sídlo, Bankovní ústav, Uzavření smlouvy, […]

Zařazeno do témat: , , , ,