Velmi expresní překlad smlouvy do anglického jazyka

  • 26.1.2021

Ve čtvrtek se na nás obrátil klient (marketingová firma) zabývající se promo akcemi, výrobou reklamních předmětů, organizací a plánováním reklamních kampaní apod. – s požadavkem expresního překladu smlouvy „Smlouva o dílo“ (uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a obchodního zákoníku těmito účastníky) do anglického jazyka. Překlad smlouvy: expresní V daných režimech překládáme […]

Zařazeno do témat: , , , , ,

Švédština – smlouva: překlad 3 stran

  • 24.1.2021

Klientka se na nás dnes obrátila se scanovou kopií smlouvy, se žádostí smlouvu přeložit ze švédštiny do češtiny. Reálný rozsah bude činit asi 3 – 5 normovaných stran, neboť z titulu formátu nelze délku dokumentu ve švédském originálu přesně na normované strany ihned určit – neboť obsahuje i členitou tabulku. Smlouva s názvem HYRESKONTRAKT je prací na […]

Zařazeno do témat: , ,

Častá slovní zásoba z překladu Smlouvy zprostředkovatelské: čeština – angličtina

  • 3.1.2021

Překlad Zprostředkovatelské smlouvy do anglického jazyka: Zprostředkovatelská smlouva, Uzavřena, Sídlo, Představenstvo, Člen, prodávající, Vlastník, Společnost, Katastrální úřad, Hlavní město Praha, Dále jen, Nemovitost, Článek smlouvy, Účastníci smlouvy, Předmět činnosti, Zprostředkování, Uzavření smlouvy, Třetí osoby, Kupní cena, Odměna, Zavázat se, Vyvíjet činnost, Vlastník, Příležitost, Třetí osoba, s.r.o., Kupní smlouva, Vlastník, Depozitní úschova, Sídlo, Bankovní ústav, Uzavření smlouvy, […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Překlad smlouvy z angličtiny do ruštiny: 12 normostran

  • 3.1.2021

Pro právní kancelář v Praze připravujeme překlad smlouvy z anglického do ruského jazyka, jedná se o další podobný překlad jako minulý týden, kdy jsme překládali s malým rozdílem z němčiny do ruštiny. Oba typy překladů jsou poměrně náročnou variantou pro opravdu jen expertní a zkušené překladatele. Překlad jakékoliv smlouvy je ale vždy právním překladem, jedná […]

Zařazeno do témat: , , ,

Typy smluv při překladu z/do němčiny

  • 3.1.2021

A) Překlady z němčiny do angličtiny, ruštiny a češtiny němčiny – kontrakty, právní texty. Jedná se o tak zvaný mezi-jazykový překlad, teda překlad mezi dvěma cizími jazyky. Což je náročná překladatelská disciplína vyžadující od překladatele již: značnou překladatelskou praxi, opravdu bezvadnou znalost dvou jazyků a schopnost převodu, reflexe a uvažování mezi nimi (obyčejně bývají překladatelé s 10, nebo 20 let […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady do němčiny: hypoteční smlouva, part II.

  • 3.1.2021

, častý účel: Financování nemovitostí je životně důležitou otázkou nejen na úrovni soukromé ale především taky v obchodu. Kromě soukromých osob jsou to tedy hlavně firmy, které překlad smluv z němčiny tohoto typu vyžadují. Doložit kvalitní překlad smlouvy o hypotečním úvěru z nebo do němčiny může být často nezbytně důležitým krokem v podnikatelské činnosti. Překlady do němčiny: […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlad ASAP: velmi často žádaná varianta

  • 2.1.2021

Velmi častá varianta překladu. Poslední ASAP překlad z předchozího týdne se týkaly: překladu Výpisu z obchodního rejstříku z anglického jazyka, španělského textu na české Webové stránky, překlad Pracovní smlouvy z anglického jazyka a překlad Lékařské zprávy do němčiny. Všechny překlad byly zpracovány do 12 hodin od přijetí klientem. Oborová bohatost překladů ASAP: od Výpisů z […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlad výpisu z živnostenského rejstříku – němčina

  • 27.12.2020

Pro změnu daňových požadavků (17 % daň v Německé spolkové republice) překládáme nově všechny výpisy z rejstříků pro německé úřady (Handelsregisterauszug). Výpis a doložení německým úřadům definuje potvrzení českých občanů danících v ČR, tedy mající díky potvrzení potvrzeno českého správce daně. Překlad výpisu z živnostenského rejstříku dodáváme do 1-4 pracovních dní ve všech krajích a […]

Zařazeno do témat: ,