Tlumočení polštiny v kabině, konsekutivně i v jednáních pro stálé klienty

  • 19.8.2013

Naši kolegové, tlumočníci polského jazyka a zejména naše velmi aktivní kolegyně v tomto sektoru, provádějí tlumočení polských jednání, konferencí v kabině i další typy a specifické typy tlumočení z/do polského jazyka s maximálním vytížením. Specifikum kvalitní kabiny spočívá v režimu 2 tlumočníků pro 8 hodin výkonu, ostatní výkony jsou poskytovány tlumočníkem jedním. Další výkony jsou […]

Zařazeno do témat: ,

Kontrola konsolidované účetní závěrky – překlad z polštiny

  • 31.1.2013

Klient se na nás obrátil s prosbou o překlad konsolidované účetní závěrky (překlad z polštiny) dle mezinárodních účetních standardů, která se vázala na činnost jedné kapitálové skupiny nejmenované firmy. Překladu jsme se zhostili, ale především jsme o něj požádali našeho kolegu: specialistu na účetní audit a zároveň překladatele z polského jazyka. Závěrka byla tvořena následujícím […]

Zařazeno do témat:

Právní polština / Překlad z práva

  • 28.1.2013

Překlady „z práva“, tedy textu, který může být z titulu svého obsahu považován za právní text, jsou u nás běžnou, ale odborně velmi odpovědnou praxí. Za typický a pro překlad velmi náročný právní text může být zmíněna jakákoliv smlouva: smlouva kupní, smlouva nájemní, smlouva o dílo. V jednom měsíci přeložíme cca 50 smluv z, nebo […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady polštiny

  • 28.1.2013

Svébytný právní úzus: polština Objednatel, Kupující, Smlouva atd., s velkým písmenem? Mimo pravidla Ústavu pro jazyk český, existuje paralelně i právní úzus, který si jde svou cestou. U právních překladů z/do polštiny, konkrétně tedy smluv,  se v originálních polských textech, a konečně i  v jejich českých ekvivalentech vyskytují u názvů smluvních stran, nebo důležitých právních […]

Zařazeno do témat: , ,