Korektury originálních anglických prací

  • 29.1.2021

Práce diplomové/Odborná korektura. Odborná korektura diplomové práce v oboru marketing-sociologie nejenom rodilým mluvčím, ale také odborníkem-akademikem vzdělaným v socio-marketingových vědách. Přesné nastudování, nebo předchozí zvládnutí tématu práce a jejích termínů v krátkém časovém horizontu. Práce z oboru sociologie-marketing. Kontrola diplomových prací v jazyce do cca 2-3 týdnů od zadání. Kontrola zadané práce vždy dvěma odborníky současně: […]

Zařazeno do témat: , ,

Sociální kybernetika – překlad do U.S angličtiny

  • 26.1.2021

Jak jsem již několikrát psal, jsou jisté obory, které jsou naší prestiží. Nebylo tomu jinak, ani ve včerejší zakázce týkající se překladu z oboru sociální kybernetiky. Podtitulek abstraktu zněl „Aplikace sociální kybernetiky“ – měl být publikován v impactovém journalu a předtím také prezetován na konferenci. Jak vidno, bylo zde další akademické téma spojené právě, nebo […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Překlad vědecké předmluvy ke knižnímu dílu

  • 26.1.2021

Opět se k nám dostává autorské-umělecké dílo. Psychologicko-filosofická práce a předmluva k ní. Překládat budeme pro konferenci do U.S. angličtiny. Přednes na konferenci v Senegalu bude prezentován zástupnou osobou, ale použitá angličtina musí být perfektní. Navíc se jedná o velmi náročný text, jeden z nejnáročnějších, jaký jsme kdy překládali. Na autorově díle nám záleží a […]

Zařazeno do témat: ,

Komplexní služba pro překlad abstraktů/překladů diplomových a dizertačních prací

  • 25.1.2021

Práce jazykové: Diplomové práce a jejich korektury v oborech lingvistických, translatologických a filologických jsou korigovány zkušeným odborníkem v těchto oborech, popřípadě renomovaným překladatelem, jehož odbornou náplň tvoří, mimo běžné překlad, také lingvistika. Do jakých jazyků se ABSTRAKTY nejčastěji překládají? Nejčastěji probíhá překlad abstraktu do angličtiny a němčiny. Poměr překladů abstraktů do němčiny a angličtiny je asi […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady z ekonomie

  • 3.1.2021

Ekonomie, jako například právo, je jednou ze společenských věd – už to samo o sobě značí, jakou úroveň odborných znalostí a ekonomického myšlení vyžaduje nejen orientace v ekonomické problematice, ale stejně tak ekonomický překlad . O to větší pozornost a pečlivost práce překladatelovy si tato vědní disciplína žádá.Ekonomie a její překlad – trocha teorie. Ekonomický překlad […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady němčiny: obchod, marketing

  • 3.1.2021

Obchodování s německem: Obchodní překlad a komplexní jazykové služby s logickou návazností na obchodní jednání, postup. Německo a obchodně-odborný jazyk na praktické tlumočnické-jednatelské úrovni+jazy odborně-teoretický pro písemné překlad. Komplexní vedení agendy, target listů v jazyce i mimo něj pro tzv. business development či asistované obchodní činnost po jazykové stránce. Překlady němčiny: studie, ekonomie Překlady z oborů: POP inzerce […]

Zařazeno do témat: ,

Abstrakt pro bakalářskou práci: od roku 2004

  • 28.12.2020

Dnes ráno jsme dodali klientovi jeho abstrakt přeložený do anglického jazyka profesionálním překladatelem, naším kolegou, zaměřujícím se na překlad abstraktů. Nosnou částí abstraktu bylo mimo jiné také: zkoumání morfologických, syntaktických a zejména sémantických vlastností  výrazů, a tudíž se jednalo o jazykovědnou práci. Překlady abstraktů: obory Bližší zaměření oboru nebudeme prozrazovat, ale překlad abstraktu byl proveden z […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlad výpisu z živnostenského rejstříku – němčina

  • 27.12.2020

Pro změnu daňových požadavků (17 % daň v Německé spolkové republice) překládáme nově všechny výpisy z rejstříků pro německé úřady (Handelsregisterauszug). Výpis a doložení německým úřadům definuje potvrzení českých občanů danících v ČR, tedy mající díky potvrzení potvrzeno českého správce daně. Překlad výpisu z živnostenského rejstříku dodáváme do 1-4 pracovních dní ve všech krajích a […]

Zařazeno do témat: ,