Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

  • 8.7.2023

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK je specializované pracoviště, které se zaměřuje na poskytování komplexní péče v oblasti pracovního lékařství. Je součástí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Klinika pracovního lékařství se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou nemocí a poranění souvisejících s pracovním prostředím. Jejím hlavním cílem je […]

Zařazeno do témat:

Sociální kybernetika – překlad do U.S angličtiny

  • 26.1.2021

Jak jsem již několikrát psal, jsou jisté obory, které jsou naší prestiží. Nebylo tomu jinak, ani ve včerejší zakázce týkající se překladu z oboru sociální kybernetiky. Podtitulek abstraktu zněl „Aplikace sociální kybernetiky“ – měl být publikován v impactovém journalu a předtím také prezetován na konferenci. Jak vidno, bylo zde další akademické téma spojené právě, nebo […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Překlad vědecké předmluvy ke knižnímu dílu

  • 26.1.2021

Opět se k nám dostává autorské-umělecké dílo. Psychologicko-filosofická práce a předmluva k ní. Překládat budeme pro konferenci do U.S. angličtiny. Přednes na konferenci v Senegalu bude prezentován zástupnou osobou, ale použitá angličtina musí být perfektní. Navíc se jedná o velmi náročný text, jeden z nejnáročnějších, jaký jsme kdy překládali. Na autorově díle nám záleží a […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady jazykových vysokoškolských prací/jazyková korektura

  • 25.1.2021

Práce z oboru ekonomie: Specializovaná práce v oboru ekonomie (dizertační práce), je prací nesoucí vysoce odborný obsah pojednávající o tématu či společenském jevu z pohledu ekonomických věd: tedy ekonomie samotné a jejích dílčích celků či také například z pohledu ekonomické sociologie, politologie apod. Práce jazykové: Práce jazykové jsou speciální výhradou Týmu akademických překladatelů a to z titulu jejich hlavního profilového jména, tedy překladatelů. Akademičtí překladatelé jsou […]

Zařazeno do témat: , , ,

Abstrakt pro bakalářskou práci: od roku 2004

  • 28.12.2020

Dnes ráno jsme dodali klientovi jeho abstrakt přeložený do anglického jazyka profesionálním překladatelem, naším kolegou, zaměřujícím se na překlad abstraktů. Nosnou částí abstraktu bylo mimo jiné také: zkoumání morfologických, syntaktických a zejména sémantických vlastností  výrazů, a tudíž se jednalo o jazykovědnou práci. Překlady abstraktů: obory Bližší zaměření oboru nebudeme prozrazovat, ale překlad abstraktu byl proveden z […]

Zařazeno do témat: , ,