Odborná slovní zásoba angličtina – finance / vzdělání / právo / obchodní společnosti

  • 29.1.2021

Základní slovní odborná zásoba pro překlad angličtiny tak, jak ji přináší praxe. Představujeme několik základních slovíček z různých překladů posledního týdne.  Základní odborná slovní zásoba angličtiny: Akademik – Academic, Vzdělání – Education, Administrativa – Administration, Finance – Finance, Hotovost – Cash, Příjmový doklad – Cash Receipt, Faktura – Invoice, Právo – Justice, Právník – Lawyer, […]

Zařazeno do témat: , , ,

Překlad mezi právními stranami

  • 28.1.2021

Pravidelně pro jednoho velmi ceněného klienta překládáme právní vyjádření do jazyka, přičemž tato jsou většina určena jeho klientovi v zahraničí, popřípadě také právní protistraně, tedy zastupujícího právníka jeho oponentů. U těchto překladů je velmi důležitá věc a to zejména v té části, která je určena klientovi, tedy člověku, který nepotřebuje plně rozumět právním obratům a […]

Zařazeno do témat: ,

Kvalitní překlad angličtiny

  • 28.1.2021

Kvalitní překlad angličtiny/Formální i obsahové prvky v rovnováze. Formální obsahové prvky neformální logiky: Překlady angličtiny a korektury anglických textů probíhají výhradně způsobem, jehož očekávaným výsledkem má být jediná konstanta = jednoznačně kvalitní text. U textů do jazyka ověřujeme/kontrolujeme slovní zásobu a styl rodilým mluvčím, tedy takového testu se ujímá např. pan Powell, rodilý mluvčí anglického […]

Zařazeno do témat: , ,

Ověřený překlad do anglického jazyka – 2 listiny za 3 hodiny od předání listin

  • 28.1.2021

Dnes jsme překládali pro významného klienta dvě listiny do anglického jazyka. Jednalo se o tzv. soudní překlad. Překlad vyhotovila naše kolegyně a jeho zpracování nám trvalo rovné 3 hodiny včetně hodiny předání. Pracovali jsme expresně, aby klient měl své listiny brzy u sebe. Jednalo se o překlad: plné moci z anglického do českého jazyka (tedy […]

Zařazeno do témat: , ,

Ověřený překlad angličtiny rychle!

  • 28.1.2021

Maturitní vysvědčení je jedna z nejčastějších položek, kterou u nás naše kolegyně překládá, tedy překládá s ověřením a jedná se o ověřený překlad z/do anglického jazyka. Žádáte-li rychlý překlad s ověřením v celé ČR, kontaktujte nás ZDE. U překladu maturitního vysvědčení se jedná mnohdy také o rychlost, kterou od nás zrovna dneska ráno vyžadovala jedna […]

Zařazeno do témat: , , , , ,

Sociální kybernetika – překlad do U.S angličtiny

  • 26.1.2021

Jak jsem již několikrát psal, jsou jisté obory, které jsou naší prestiží. Nebylo tomu jinak, ani ve včerejší zakázce týkající se překladu z oboru sociální kybernetiky. Podtitulek abstraktu zněl „Aplikace sociální kybernetiky“ – měl být publikován v impactovém journalu a předtím také prezetován na konferenci. Jak vidno, bylo zde další akademické téma spojené právě, nebo […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Nabídka překladatelských služeb zákazníkům – malé resume

  • 8.9.2013

Resumé služeb týmu akademických překladatelů/Překlady z jazyků polština, překlad z/do angličtina (odborné a soudně ověřené překlad různorodé typologie), němčina (soudní překlad, ověření cizojazyčných listin – odborné technické překlad, překlad z chemie), italština (odborné a ověřené překlad z/do italštiny), ruština – ověřené, odborné překlad z medicíny a dalších oborů. Obrové zaměření od právních překladů až po […]

Zařazeno do témat: ,

Odborný překlad z/do angličtiny

  • 14.8.2013

Podmínky překladu záručních podmínek z/do angličtiny – Jak dlouho trvá překlad záručních podmínek z angličtiny: Překlad jedné (1) normované strany z angličtiny zabere překladateli 30 – 90 minut práce, Při zadávání překladu je třeba brát ohled na technickou náročnost či specifika daného produktu a souvisejícího dokumentu v angličtině, Při překladu je třeba věnovat se každému detailu. Odborný technický překlad z/do […]

Zařazeno do témat: ,