Články na téma:

překlady bezpečnostních listů

 

Vypracování věcně správného bezpečnosního listu

U překladů bezpečnosního listu plníme zákonné požadavky k bezpečnostním listům (jejich formát, zákonné fráze, uvedné informace, formulace, R věty, S věty, uvedné látky (látky nesmí chybět)) dle normy platné od 1. ledna 2015, tedy normy nové a to již nyní v přechodném období. Pro klienty současně vypracováváme návrhy etiket pro dané látky s následnou kontrolou. […]

Štítky: , ,

...číst celé

Doklasifikování látek anglického bezpečnostního listu

Provedli jsme pro našeho významného klienta z oblasti dovozu a výroby chemických látek, tzv. doklasifikování látek v bezpečnostním listu a vyhotovení českého a slovenského bezpečnostního listu. Následovala verze polská a ruská. Anglická verze byla původně již přeložena do českého jazyka, ale vykazovala značné nedostatky. V dodané české mutaci se vyskytovaly chybějící pasáže, původně legislativou citované […]

Štítky: , ,

...číst celé