Notifikace kosmetických výrobků a další související služby

  • 26.1.2020

CENY BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ A DALŠÍCH SLUŽEB:  Ceny bezpečnostních listů se liší, dle odebíraného množství. U odebrání jednoho listu pro 1 produkt je cena cca 3000 Kč za tento. Pokud zákazník objedná počet listů 3-4, jsme schopni učinit cenu 2200 Kč. Pokud je listů více, jak 5, lze cenu snížit na 1700 Kč. Oznámení do českého […]

Zařazeno do témat: , ,

Označení hořlavosti v překladech

  • 18.12.2019

KLIENT: Obracím se na Vás ještě s jedním dotazem na hořlavost – v originálu je uvedeno: > 31° C, nepodporuje hoření. V českém překladu tato skutečnost ale chybí. Dále je rozdíl mezi originálem a překladem u řádku „Výbušné vlastnosti“ – v originále je uvedeno následující: Páry výrobku tvoří výbušné směsi se vzduchem. V českém překladu […]

Zařazeno do témat:

Překlady Plzeň

  • 18.2.2019

Další klient z Plzně, objednal dnes překlad lékařské zprávy do němčiny. Jednalo se o soukromého klienta – právní kancelář, který tentokrát nežádal překlad smlouvy s právním obsahem ale právě překlad lékařské zprávy pro účely další léčby. Minulý týden, jsme dodávali překlad ověřených dokumentů, celých 14 stran pro účely studia. Jednalo se ověřený překlad dokladů o […]

Zařazeno do témat: , ,

Nový bezpečnostní list

  • 22.11.2018

lokalizace bezpečnostního listu do legislativních parametrů dané země české, slovenské, anglické a německé BL listy lokalizované do dalších jazyků EU sleva 21 % pro neplátce DPH (malé firmy) lokalizovaný list již od 1650 Kč registrace látky do CHLAP tvorba etikety expresní telefon: 608 666 582 Objednání nového bezpečnostního listu Citace z poptávky: Jsme společnost, která […]

Zařazeno do témat: , ,

Termíny aktualizací bezpečnostních listů

  • 21.10.2018

Krátké termíny při objednání etiket a registrací spolu s bezpečnostním listem, od 1 týdne do 10 pracovních dnů dodání. Termíny aktualizací / registrací produktů / dodání etiket – včetně kontroly: do 14 dnů od zadání. Možnost expresních termínů při větších množstvích a ve věci slovenských bezpečnostních listů + českých bezpečnostních listů (aktualizací registrace směsí). ceny […]

Zařazeno do témat: ,

Vypracování věcně správného bezpečnosního listu

  • 25.12.2013

U překladů bezpečnosního listu plníme zákonné požadavky k bezpečnostním listům (jejich formát, zákonné fráze, uvedné informace, formulace, R věty, S věty, uvedné látky (látky nesmí chybět)) dle normy platné od 1. ledna 2015, tedy normy nové a to již nyní v přechodném období. Pro klienty současně vypracováváme návrhy etiket pro dané látky s následnou kontrolou. […]

Zařazeno do témat: , ,

Doklasifikování látek anglického bezpečnostního listu

  • 23.11.2013

Provedli jsme pro našeho významného klienta z oblasti dovozu a výroby chemických látek, tzv. doklasifikování látek v bezpečnostním listu a vyhotovení českého a slovenského bezpečnostního listu. Následovala verze polská a ruská. Anglická verze byla původně již přeložena do českého jazyka, ale vykazovala značné nedostatky. V dodané české mutaci se vyskytovaly chybějící pasáže, původně legislativou citované […]

Zařazeno do témat: , ,

Chyby v bezpečnostních listech: S-věty

  • 5.10.2013

Tento týden jsme přijali dvě rozsáhlejší zakázky na překlad bezpečnostních listů: 8 a 10 ks bezpečnosních listů. První španělské provenience, tedy listy od španělského výrobce provedené původně v angličtině. První zakázka vykazovala již při překladu několik nedostatků na které jsme zákazníka ihned upozornili. Jednalo se o: S-věty u listů2., 3., 4., 5., 6. – místo […]

Zařazeno do témat: , , ,