Články na téma:

překlady bezpečnostních listů

 

Vypracování věcně správného bezpečnosního listu

U překladů bezpečnosního listu plníme zákonné požadavky k bezpečnostním listům (jejich formát, zákonné fráze, uvedné informace, formulace, R věty, S věty, uvedné látky (látky nesmí chybět)) dle normy platné od 1. ledna 2015, tedy normy nové a to již nyní v přechodném období. Pro klienty současně vypracováváme návrhy etiket pro dané látky s následnou kontrolou. […]

Štítky: , ,

...číst celé

Doklasifikování látek anglického bezpečnostního listu

Provedli jsme pro našeho významného klienta z oblasti dovozu a výroby chemických látek, tzv. doklasifikování látek v bezpečnostním listu a vyhotovení českého a slovenského bezpečnostního listu. Následovala verze polská a ruská. Anglická verze byla původně již přeložena do českého jazyka, ale vykazovala značné nedostatky. V dodané české mutaci se vyskytovaly chybějící pasáže, původně legislativou citované […]

Štítky: , ,

...číst celé

Chyby v bezpečnostních listech: S-věty

Tento týden jsme přijali dvě rozsáhlejší zakázky na překlad bezpečnostních listů: 8 a 10 ks bezpečnosních listů. První španělské provenience, tedy listy od španělského výrobce provedené původně v angličtině. První zakázka vykazovala již při překladu několik nedostatků na které jsme zákazníka ihned upozornili. Jednalo se o: S-věty u listů2., 3., 4., 5., 6. – místo […]

Štítky: , , ,

...číst celé

Překlad chemie/farmacie: angličtina, čínština

Stanovení nutnosti informací v příbalových informacích: angličtina, čínština – Dle zákona o ochraně spotřebitele jsme schopni stanovit dle typologie produktu jeho legislativní kategorii a mimo překlad z anglického, čínského jazyka dát klientovi doporučení pro další postup při obstarávání písemných materiálů spotřebiteli. Stanovení kategorie jako ochranná pomůcka, nebo jako spotřební zboží je výchozí informací pro další […]

Štítky: , ,

...číst celé

Překlady do slovenštiny

Další set bezpečnostních listů přeložených do češtiny a slovenštiny: Minulý týden jsme měli tu čest, zopakovat dodávku bezpečnostních listů našemu váženému klientovi. Žádal překlad celkem 16 bezpečnostních listů z angličtiny do češtiny a slovenštiny. Úkolu se ujal náš tým 4 kolegů: 1 chemika a 3 překladatelů. Byla provedena současná reklasifikace látek v listu společně se […]

Štítky: , ,

...číst celé

Ruština, němčina, italština, polština, arabština – překladatelský základ pro firmy

Překlady z ruštiny: Nejčastější typy překládaných smluv, Levné překlady z ruštiny, Překlady administrativy z ruštiny, Překlady smluv z ruštiny, Překlady z ruštiny do češtiny, Kapacita překladů z ruštiny za 1 den, Překlady z ruštiny do 60 minut, Překlady z angličtiny, Ceny anglických překladů, Překlad bezpečnostního listu – angličtina, Technické překlady – angličtina – a anglická komponentistika Překlady z němčiny: Překlad bezpečnostního listu – ruština, Překlad bezpečnostního listu […]

Štítky: , ,

...číst celé