Překlad do italštiny bez DPH

  • 7.11.2021

POPTÁVKA KLIENTŮ Prosím o kalkulaci a možný termín dodání překladu do italštiny vč. DPH. Prozatím neposílám samotný text, jde o prezentaci společnosti vč. katalogu výrobků (pilníky na nehty, rašple). Text obsahuje minimum odborných výrazů, našla jsem pouze dva, a to „krizetové sklo“, „chemické leptání“. V případě potřeby zašlu text. Detaily nutné pro kalkulaci uvádím níže. […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady z oborů biochemie a hematologie

  • 29.1.2021

Překlady zpráv z biochemie a hematologie provádí výhradě lékař specialista: biochemik, hematolog. Překlad asi 100 normovaných stran z oboru hematologickém jsme v roce 2011 zpracovávali asi 2 měsíce. Jednalo se o projekt s platností zmíněných 2 měsíců, kdy do zpracování zasahovali i jiné lékařské odbornosti – cca 1000 normovaných stran. Překlady z oborů biochemie: lékař […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady z ruštiny do češtiny

  • 29.1.2021

Překlad smluv z ruského do českého jazyka dle standardů pro překládání smluv občanských, obchodních. Překlady smluv z ruštiny jsou vyhotovovány překladatelem jmenovaným soudem pro ruský jazyk. Překlady smluv z ruštiny do češtiny mohou být opatřeny razítkem soudního tlumočníka. Překlady rodných listů, plných mocí – ruština Překlady dokladů z ruštiny do češtiny (rodné listy, pasy, školní doklady, vyjádření orgánů veřejné moci, institucí, akademií atd.) jsou opatřeny razítkem […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Komoditní prodej – překlad

  • 28.1.2021

Komoditní prodej s sebou nese významná specifika, co se obchodního styku, komunikace s partnery týká. Je důležité pojmout obchodování komplexně a probíhá na mezinárodní úrovni, stejně tak jako obchodování s komoditami. Z titulu diskrétnosti neuvádíme, které komodity naši obchodní partneři obchodují, ale uvedeme specifika překladu doprovodných-reklamních materiálů které se při obchodování používají. Tyto písemné materiály […]

Zařazeno do témat: , , ,

Překlady jazyků/technické

  • 28.1.2021

/aneb obecná definice překladatele a několik statistických údajů o překladech. Expertní překlad: technické Statistika překladatelské činnosti: Jsou písemné převody textů z jednoho do dalšího jazyka, tedy z řeči původní do řeči finální. Překlady zhotovují překladatelé, to znamená experti na překlad textů, jejichž základním předpokladem pro výborný a bezchybný překlad je dokonalé zvládnutí i jazyků cizích, tedy […]

Zařazeno do témat: , , ,

Technické překlad – severské jazyky

  • 27.1.2021

Překládáme veliké technické celky z jazyků: švédština, dánština, polština. Technické překlad z těchto jazyků u nás vypracovává tým 4 kolegů s dánštinou, nebo švédštinou či polštinou jako hlavní technickou specializací. Nadále spolupracujeme s 8 kolegy přímo ze Švédska, rodilými mluvčími švédštiny právě pro překlad do švédštiny a to z českého či anglického jazyka. U severských […]

Zařazeno do témat: , ,

Bezpečnostní listy: Kontrola správnosti údajů

  • 26.1.2021

U bezpečnostních listů můžeme, před samotným překladem (příprava bezpečnostního listu) do cizího jazyka, např. slovenština, anebo po překladu z cizího jazyka (např. angličtina, němčina, španělština) provést tzv. kontrolu nedostatků a na ty klienta upozorníme. Kontrola probíhá v souladu s českým právem. Posléze mohou proběhnout body zvané jako tzv. doklasifikování/kontrola klasifikace, jazyková a textová úprava bodů v […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady z mikrobiologie

  • 25.1.2021

Překlady z oboru mikrobiologie z rukou lékaře, nebo lékaře mikrobiologa. Tým akademických překladatelů Václavské náměstí 69 Praha 1 Tel: +420 608 666 582 Email: tymakademickychprekladatelu@gmail.com   Naše kolegyně mikrobiolog (Mgr.) má zkušenosti s překlad různých návodů a postupů k sérologickým metodám – Elisám, Western blotům , dále s odbornými články týkající se např. sledování rezistencí bakterií k antibiotikům, způsoby interpretací […]

Zařazeno do témat: , ,