Autentický překlad z medicíny do angličtiny (anamnézy)

  • 3.3.2023

Follow-up Status post micro-laryngoscopy  – histopathology exam is indicative of leukoplakia with high grade dysplasia in the right, low grade dysplasia in the left; he is denying any weight loss or pain, swallowing with no difficulties. He stopped smoking. On physical examination: Larynx on laryngoscopy: epiglottis appears thin, vocal cords are smooth, scarring, symmetrical mobile, […]

Zařazeno do témat: ,

Výběrové řízení – překlad

  • 1.3.2023

KRYCÍ LIST NABÍDKY Krycí list nabídky účastníka výběrového řízení zadávaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), zakázka malého rozsahu na služby. název veřejné zakázky: „PŘEKLADY VÝUKOVÝCH TEXTŮ VČETNĚ KOREKTURY PRO LÉKAŘSKOU FAKULTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY“ Zadavatel: název: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA sídlo: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava […]

Zařazeno do témat: ,

Žádost o nacenění medicínského programu

  • 9.9.2022

Klient se na nás obrací s žádostí o nacenění překladu – a to konkrétně projektová manažerka. Klient vyvíjí interaktivní online vzdělávací program pro onkologické sestry na téma pokročilého karcinomu prsu. Klientovým cílem je přeložit jej do tří jazyků: češtiny, španělštiny a turečtiny. Klient vyžaduje shromáždit minimálně tři cenové nabídky, než se bude moci rozhodnout. Jsme […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad lékařských pojmů do latiny

  • 6.11.2021

Klient se na nás obrátil s prosbou o překlad do latiny. Jednalo se o glosář lékařských pojmů z anglického do latinského jazyka. Poptávka zněla takto: „chtěl bych Vás požádat o cenovou kalkulaci překladu anatomických částí lidského těla v přiloženém Excel souboru ve všech záložkách z anglického jazyka do latiny“. Co přesně překládáme do latiny Zde […]

Zařazeno do témat:

Příklady cen při účtování za stranu

  • 1.4.2021

Někdy se v českých podmínkách stane, že zákaznících chce účtovat „za slovo“, tzn., že cenovou nabídku žádá vypracovat s uvedením této ceny. Pří účtování „na slovo“ nebo „za slovo“ má uvedená cena za zdrojové slovo, tj. jako zdrojový text, větší zdůvodnění než tomu bývá u účtování na strany. Tam se často setkáváme s taktikou přihlédnutí […]

Zařazeno do témat: ,

Termíny dodání anglických překladů

  • 3.3.2021

Termíny dodání hotových anglických překladů/Anglické překlad od Týmu překladatelů za krátký čas. Termíny dodání překladu z angličtiny/do angličtiny. Termíny dodání hotových anglických překladů odpovídají cílenému složení týmu akademických překladatelů. Více překladatelů během komunikace vzájemně mezi sebou dokáže velmi rychle určit, který z nich se překladu zhostí – popřípadě kolik překladatelů najednou bude na jednom překladu pracovat a jakým způsobem. Takovému překladu se pak také říká týmová […]

Zařazeno do témat:

Překlady lékařských zpráv: lékař IKEM

  • 22.2.2021

překlad lékařských zpráv pacientů IKEM možnost expresního překladu nejlepší ceny za překlad – MUDr. Schwarz expresní telefon: 608 666 582   Medicínské překlad lékařských zpráv jsou vyhotovovány samotnými lékaři (u sporných případů nejednoznačných diagnóz), nebo soudními tlumočníky v oboru, přičemž roli číslo jedna u takovéhoto překladu hraje věcnost, shodnost odborných termínů a sdělitelnost (tedy tzv. […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad Tomografie: lékařský překlad z němčiny: Dr. Brandenbusch

  • 21.2.2021

DR.K.ENGELMANN, DR.V.BRANDENBUSCH, překlad lékařské zprávy z němčiny do češtiny: Nález: Pro srovnání je k dispozici předchozí vyšetření z 20.11.2013. Jednotlivé „prokrájené“ plicní řezy bez ložiskového nálezu. Nezměněný průběh v játrech v segmentu V,kde je maximálně 5,2 cm měřící lobulární formace, hyperintensní v T2, s vatovitým zesílením ( „enhancement“) kontrastní látky, odpovídajícím částečně trombotizovanému hemangiomu. Nezměněna […]

Zařazeno do témat: ,