Aktualizace SDS v češtině + registrace do ČR toxikologického centra

  • 12.7.2023

Pokud nechcete spoléhat na to, že „Řečtí celníci zalistují antickými latinskými spisy a zapojí své filologické mozky a začnou luštit vaši lékařskou zprávu…“ tak nechte latinu či lékařské zprávy přeložit u nás. Provádíme překlad lékařských zpráv do angličtiny, němčiny a dalších jazyků a v neposlední řadě také překlad čistě latinských textů. Překlady z latiny ve […]

Zařazeno do témat: ,

Authentic Translation from Medicine into English (Anamnesis) – Follow-up 🏥📝

  • 3.3.2023

Status Post Micro-Laryngoscopy 🦠🔬: The patient underwent micro-laryngoscopy, and the histopathology exam revealed concerning signs. Leukoplakia was found with high grade dysplasia in the right and low-grade dysplasia in the left; an indication that there are abnormal cells present, potentially precancerous. 😷 The patient has fortunately denied any weight loss or pain, and he is […]

Zařazeno do témat: ,

Výběrové řízení – překlad

  • 1.3.2023

KRYCÍ LIST NABÍDKY Krycí list nabídky účastníka výběrového řízení zadávaného mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), zakázka malého rozsahu na služby. název veřejné zakázky: „PŘEKLADY VÝUKOVÝCH TEXTŮ VČETNĚ KOREKTURY PRO LÉKAŘSKOU FAKULTU OSTRAVSKÉ UNIVERZITY“ Zadavatel: název: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA sídlo: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava […]

Zařazeno do témat: ,

Žádost o nacenění medicínského programu

  • 9.9.2022

Klient se na nás obrací s žádostí o nacenění překladu – a to konkrétně projektová manažerka. Klient vyvíjí interaktivní online vzdělávací program pro onkologické sestry na téma pokročilého karcinomu prsu. Klientovým cílem je přeložit jej do tří jazyků: češtiny, španělštiny a turečtiny. Klient vyžaduje shromáždit minimálně tři cenové nabídky, než se bude moci rozhodnout. Jsme […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad lékařských pojmů do latiny

  • 6.11.2021

Klient se na nás obrátil s prosbou o překlad do latiny. Jednalo se o glosář lékařských pojmů z anglického do latinského jazyka. Poptávka zněla takto: „chtěl bych Vás požádat o cenovou kalkulaci překladu anatomických částí lidského těla v přiloženém Excel souboru ve všech záložkách z anglického jazyka do latiny“. Co přesně překládáme do latiny Zde […]

Zařazeno do témat:

Příklady cen při účtování za stranu

  • 1.4.2021

Někdy se v českých podmínkách stane, že zákaznících chce účtovat „za slovo“, tzn., že cenovou nabídku žádá vypracovat s uvedením této ceny. Pří účtování „na slovo“ nebo „za slovo“ má uvedená cena za zdrojové slovo, tj. jako zdrojový text, větší zdůvodnění než tomu bývá u účtování na strany. Tam se často setkáváme s taktikou přihlédnutí […]

Zařazeno do témat: ,

Termíny dodání anglických překladů

  • 3.3.2021

Termíny dodání hotových anglických překladů/Anglické překlad od Týmu překladatelů za krátký čas. Termíny dodání překladu z angličtiny/do angličtiny. Termíny dodání hotových anglických překladů odpovídají cílenému složení týmu akademických překladatelů. Více překladatelů během komunikace vzájemně mezi sebou dokáže velmi rychle určit, který z nich se překladu zhostí – popřípadě kolik překladatelů najednou bude na jednom překladu pracovat a jakým způsobem. Takovému překladu se pak také říká týmová […]

Zařazeno do témat:

Překlady lékařských zpráv: lékař IKEM

  • 22.2.2021

Medicínské překlad lékařských zpráv jsou prováděny výhradně samotnými lékaři – to je naše zásada a přes to, tzv. nejede vlak. Soudní tlumočník pak může na překlad, po kontrole doplnit své razítko. Při takovýchto překladech má primární význam věcnost, shodnost odborných termínů a srozumitelnost, což zahrnuje tzv. oborovou srozumitelnost. Překlad vyhotovený lékařem garantuje lékařské sdělení, které […]

Zařazeno do témat: , ,