Články na téma:

překlady lékařských zpráv

 

Překlady smluv: slovinština

Překlady smluv s lékaři a další materiály jsme pro našeho stálého klienta překládali minulý týden. Jednalo se překlady smluv do balkánských jazyků, mezi kterými (mimo zmíněnou slovinštinu) se nacházely také: chorvatština, bulharština, rumunština, srbština. Překlady smluv: medical Pro naše spolupracující lékaře z Chorvatska, Srbska a Slovinska jsme překládali pracovní smlouvy a Tax questionare (Daňový dotazník / Davski Vprašalnik  […]

Štítky: , ,

...číst celé

Překlady z medicíny a zdravotnictví

Překlad z oboru – medicína: 1) Medicínské překlady patří k překladatelskému „Top“ s velkým T, protože se jedná o obor, kde by mohlo dojít z důvodu chyby v překladu k fatálním škodám, 2) Fatálním, protože medicína: jako obor techniky či obor uzdravování lidí má přímou návaznost na člověka a na úkony na něm provedené. Počínaje příbalovými informacemi léků až po dialytickou ultrafiltraci, tam všude do […]

Štítky: ,

...číst celé

Lékařské překlady: 25 lékařů na jednom místě

V medicínských překladech (Lékařské překlady) našim klientům poskytujeme jedinečný servis tzv. garantovaného překladu, jehož profesionální úroveň dosahuje té nejvyšší kvality. Všechny naše medicínské překlady jsou akceptovány bez výhrad dalšími medicínskými odborníky a to jak farmaceuty či jejich komerčními složkami, tak zahraničními i českými lékaři. Lékařské překlady: jazyky Medicínské překlady lékařských zpráv vyhotovujeme nejčastěji v jazycích: němčina, […]

Štítky: , ,

...číst celé

3 medical překlady, neboli překlady lékařských zpráv

  V minulém týdnu jsme zvládli překlady pro tři klienty, klienty, kteří žádali překlady svých lékařských zpráv, nebo lékařských zpráv svých blízkých. Překlady jsme prováděli z němčiny, do angličtiny a ještě jednou do angličtiny. Jednalo se celkem o 65 normovaných stran překladů, přičemž ten nejexpresnější z nich jsme dodávali prakticky přes noc a to rovnou […]

Štítky: , , , ,

...číst celé

Zpráva Univerzitní kliniky v Lipsku + Vyjádření státního zastupitelství

Náš významný klient – pojišťovací subjekt – nás opětovně požádal o překlad tzv. medicínské zprávy. Tzv. medicínské píši záměrně, jednalo se totiž o soubor dvou dokumentů, jehož první část tvořila lékařská zpráva a druhou vyjádření státního zástupce v Lipsku. Bylo tedy nutné obojí přeložit z němčiny do češtiny. Obě zprávy čítají asi 7 normovaných stran […]

Štítky: , , ,

...číst celé

Překlad propouštěcího protokolu do angličtiny + odborná jazyková korektura

Před měsícem se na nás obrátil klient s požadavkem překladu zpráv do anglického jazyka. Sděloval nám informaci, že je v očekávání těchto lékařských materiálů a v momentě, kdy je bude mít k dispozici, se na nás obrátí. Klient se původně doslova ptal: „Dobrý den, jmenuji se Jan Novák a potřeboval bych přeložit do anglického jazyka lékařskou […]

Štítky: , ,

...číst celé