Jaké jsou doporučené větné konstukce v anglických manuálech?

  • 10.7.2023

V anglických manuálech je doporučeno používat přímou a jednoduchou větnou konstrukci, která je srozumitelná pro uživatele. Zde je několik doporučení pro větné konstrukce v anglických manuálech: Snažte se psát krátké věty, které jsou jednoduché a přehledné. Dlouhé věty mohou být pro uživatele matoucí a obtížné na čtení. Příklad: „Connect the power cable to the back […]

Zařazeno do témat: ,

Nejlepší cena za překlad manuálu včetně grafiky

  • 17.6.2021

ČASTÉ PŘEKLADY MANUÁLŮ ZA CENU od dejme tomu 160 KČ / NS:  angličtina – od 160 Kč němčina – od 160 Kč V dnešní globalizované době, kdy se firmy rozšiřují na mezinárodní trhy a spolupráce překračuje jazykové hranice, jsou překlad manuálů klíčovým prvkem úspěchu. Vytvoření kvalitních překladů manuálů je nezbytné pro efektivní komunikaci s mezinárodními […]

Zařazeno do témat: ,

4. díl TECHNICKÉHO materiálového překladu

  • 15.2.2021

Řecké symboly (nejedná se o překlad z angličtiny, ale pouze o výklad): ε – permeabilita, ρ – hustota [kg/m3], Indexy: 0 – počáteční, a – část pyrolýzy, c – znak, f – konečný, g – plyn, s – místo pyrolýzy, sur – vrchní plocha, back – spodní plocha, w – přírodní dřevo. Tabulka 1. Vybrané […]

Zařazeno do témat:

Robotické rehabilitační zařízení: překlad manuálů z anglického jazyka

  • 2.1.2021

Robotická zařízení pro rehabilitaci jsme přijala k překladu v podobě manuálů koncem minulého týdne. Překlad bude připraven k předání klientovi kolem 20. 5. 2014. Jedná se přesně o 491 stran manuálů ve třech souborech. Původní rozvržení a formátování odpovídá univerzálnímu PDF formátu v pokročilém grafickém zpracování. Na překladu pracuje náš čtvrtý kolega se svým malým […]

Zařazeno do témat: , ,

Technické překlad angličtiny

  • 2.1.2021

Výkonnostní normy pro překlad manuálů z angličtiny a dalších jazyků: Celkový výkon pro překlad manuálů –  anglický jazyk v týmu (měsíc): 4000 normovaných stran. Celkový výkon pro všechny další jazyky v týmu (měsíc): 6000 normovaných stran. Výkon 1 překladatele/týden může kolísat mezi 40 – 70 normovanými stranami. Celý tým obstarává překlad manuálů: 1) primárně 1 osobou, 2) v […]

Zařazeno do témat: , ,

Nástin cenové politiky u překladu manuálů

  • 2.1.2021

Cenovou politiku vztahující se na jiné formáty, než je formát .doc, aplikujeme ve prospěch srozumitelnosti a uvádíme vždy pro každý projekt cenu pro klienta v konečné podobě (např. překlad manuálu v PDF za daných podmínek) (rozsahy vyčíslujeme pokročilým software, kde nevzniká prodleva v načítání skrytých fragmentů v dokumentech a tím nepřesnosti v určení znaků/slov/normovaných řádků […]

Zařazeno do témat: , ,

Triangulace: matematický jev využitý při nejasnostech v technických pojmech překladu/ nástroje CAT

  • 2.1.2021

1) dokončení manuálu ze švédského jazyka (česko-švédský tým: angličtina, čeština, švédština). Kapacitní nárok klienta rozhodl o zpracování části překladu (cca 400 stran do 1 týdne) o využití metod „triangulace“ a nasazení 3 překladatelů na práci dokončení překladu manuálu + další zpětné kontroly skrze konzultaci on-line mezi švédským a českých překladatelem. Využití jevu triangulace: ano. Průběh […]

Zařazeno do témat: , ,

Výstražné symboly v manuálech

  • 11.6.2020

Výstražné symboly v manuálech překládáme společně s manuály. Týkají se zpravidla: bezpečnosti práce upozornění na manipulaci s nebezpečnými látkami Přesný výklad a překlad výstražných symbolů jako součást každého překládaného manuálu překlad z jazyka do češtiny překlad z češtiny do dalších jazyků: EN, DE, SW, PL, SK atd. Manuál – angličtina: překlad

Zařazeno do témat: ,