Články na téma:

Překlady manuálů

 

Úředně ověřené překlady portugalština

Vysokoškolský diplom dalšího zaměstnance včetně přílohy v celkovém rozsahu: 4 normované portugalské strany. Životopis dalšího zaměstnance, životopis většího rozsahu: portugalský rozsah textu rovné 4,0NS. Životopis dalšího diplomovaného zaměstnance byl poněkud rozsáhlejší: portugalský ověřený překlad, celkově 9,3 NS. Následoval překlad Prohlášení 5 zaměstnanců v rozsahu 5,3 portugalských, tj. cílových stran. Potvrzení o bydlišti: 4,8NS. Úředně ověřené překlady […]

Štítky: ,

...číst celé

Překlad manuálu do švédštiny

6. překlad do švédštiny od začátku minulého týdne (překlad manuálu do švédštiny): tabulka ve Wordu a manuál: Další, svým způsobem specifický, požadavek na překlad do švédštiny k nám vyslal další ze stálých klientů. Jedná se o překlad asi 42 normostránek ve dvou typech řazení ve Wordu. První soubor je klasickým manuálem a druhý je tabulkou, […]

Štítky: , ,

...číst celé

Překlady do polštiny

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, Poučení: řešení do polštiny: Klient v zásadě žádal překlady: 1) Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku, 2) Poučení. Nadále mimořádný úkon: Oficiální prohlášení, jaký význam má slovo “akta” v českém jazyce. Překlad daných částí čítal 4,2 normované strany překladatelského úkonu s ověřením, nadále prohlášení v polštině o významu lexikografické […]

Štítky: , ,

...číst celé

Termíny pro zpracování manuálů: 1 den, nebo méně/ 14 dní, nebo méně

Nejčastější termín pro dodání překladu manuálu: 1 týden, nebo 14 dní. Využití: 80 % klienty. Další termíny: kratší (stálí, nebo smluvní klienti = znám systém práce), nebo delší (tam, kde to časové dispozice klienta dovolí). Pojmenování pro způsob zpracování překladu: technický překlad, překlad manuálu, DTP zpracování. Využití CAT nástroje pro překlad: vzrůstající tendence (dle nárůstu […]

Štítky: , ,

...číst celé

Automatické parkovací systémy: překlad z anglického jazyka

Překlad z anglického jazyka. Včera se na nás obrátil klient s žádostí o překlad 4 manuálů, jejichž výchozí verze se nabízela ve 3 modalitách: italština, angličtina, němčina. Klient deklaruje 60 normovaných stran překladu a dodává soubory ve formátu PDF s požadavkem na zpracování v modalitě: Adobe in… / Tedy získání identické verze PDF po překladu. Naše […]

Štítky: , ,

...číst celé

Překlad manuálů: Zpracování v PDF + jazyky

Samozřejmou modalitou pro zpracování překladu manuálů, jejichž dodaný formát vykazuje znaky PDF, je jejich jazykový překlad a editorské zpracování v programech Adobe In či popřípadě programech vyšších grafických tříd. Překlad PDF probíhá cca v 80 % procentech všech zpracovávaných manuálů. U ostatních 20 % dodává klient jiný formát: nejčastěji Word. Pro rychlé zpracování a grafickou […]

Štítky: , ,

...číst celé