Úředně ověřené překlad portugalštiny

  • 30.9.2021

Vysokoškolský diplom dalšího zaměstnance včetně přílohy v celkovém rozsahu: 4 normované portugalské strany. Životopis dalšího zaměstnance, životopis většího rozsahu: portugalský rozsah textu rovné 4,0NS. Životopis dalšího diplomovaného zaměstnance byl poněkud rozsáhlejší: portugalský ověřený překlad, celkově 9,3 NS. Následoval překlad Prohlášení 5 zaměstnanců v rozsahu 5,3 portugalských, tj. cílových stran. Potvrzení o bydlišti: 4,8NS. Úředně ověřené překlad […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady z – do němčiny

  • 29.1.2021

Teorie o německém překladu záručních podmínek: 1) Dobrý překlad nevyvádí z omylu – Znát záruční podmínky produktu a mít jejich kvalitní překlad z němčiny je stejně důležité jako překlad jeho návodu. Vždy je dobré seznámit se s pravidly od A až do Z, takže se jistě vyplatí vypracování bezchybného překladu záručních (garančních) podmínek z němčiny […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady – termíny

  • 29.1.2021

Termíny dodání hotových překladů odpovídají cílenému složení týmu akademických překladatelů. Více překladatelů během komunikace vzájemně mezi sebou dokáže velmi rychle určit, který z nich se překladu zhostí – popřípadě kolik překladatelů najednou bude na jednom překladu pracovat a jakým způsobem. Takovému překladu se pak také říká týmová práce překladatelů na jednom projektu. Termíny překladů: angličtina, němčina, švédština, turečtina Vše […]

Zařazeno do témat:

Technické překlad z ruštiny a angličtiny

  • 29.1.2021

Technické překlad z jazyků ruština a angličtina/Technické překlad – ruština Technické překlad z ruštiny od technického překladatele, soudního tlumočníka ruštiny z týmu akademických překladatelů. Technické překlad pro ruský jazyk v rámci oborů jako chemie, strojírenství, stavebnictví. Za technický překlad může být považován např. také bezpečnosní list, ISO norma, ale pochopitelně také návod k použití. Montážní […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady z ruštiny do češtiny

  • 29.1.2021

Překlad smluv z ruského do českého jazyka dle standardů pro překládání smluv občanských, obchodních. Překlady smluv z ruštiny jsou vyhotovovány překladatelem jmenovaným soudem pro ruský jazyk. Překlady smluv z ruštiny do češtiny mohou být opatřeny razítkem soudního tlumočníka. Překlady rodných listů, plných mocí – ruština Překlady dokladů z ruštiny do češtiny (rodné listy, pasy, školní doklady, vyjádření orgánů veřejné moci, institucí, akademií atd.) jsou opatřeny razítkem […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Odborná slovní zásoba angličtina – finance / vzdělání / právo / obchodní společnosti

  • 29.1.2021

Základní slovní odborná zásoba pro překlad angličtiny tak, jak ji přináší praxe. Představujeme několik základních slovíček z různých překladů posledního týdne.  Základní odborná slovní zásoba angličtiny: Akademik – Academic, Vzdělání – Education, Administrativa – Administration, Finance – Finance, Hotovost – Cash, Příjmový doklad – Cash Receipt, Faktura – Invoice, Právo – Justice, Právník – Lawyer, […]

Zařazeno do témat: , , ,

Návod k obsluze

  • 28.1.2021

překlad návodů od 200 Kč za stranu překlad do EN, DE, SK, ŠV, PL, IT, ŠP a dalších jazyků vždy 1-2 specialisté pro daný jazyk slevy 21 % pro neplátce DPH na překlad návodu expresní kontakt 608 666 582 Návod k obsluze: technický překlad italština, slovenština, angličtina Překládáme kompletně všechny typy návodů a manuálů k […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad katalogu

  • 28.1.2021

Ke sklonku roku jsem prováděli překlad poměrně rozsáhlého katalogu jehož obsahem byla propagace nátěrových hmot. Katalog byl velmi zdařilý po stránce grafické a barevné úpravy a celkově působil hodně luxusně. Obsahoval fotografie interiérů s aplikovanými barvami a popisy k fotografiím. Navíc se celým katalogem linuly rozsáhlé texty pojednávající o struktuře barvy, jejím složení, způsobu aplikace, […]

Zařazeno do témat: ,