Technické překlady – severské jazyky

  • 16.5.2013

Překládáme veliké technické celky z jazyků: švédština, dánština, polština. Technické překlady z těchto jazyků u nás vypracovává tým 4 kolegů s dánštinou, nebo švédštinou či polštinou jako hlavní technickou specializací. Nadále spolupracujeme s 8 kolegy přímo ze Švédska, rodilými mluvčími švédštiny právě pro překlady do švédštiny a to z českého či anglického jazyka. U severských […]

Zařazeno do témat: , ,

Kvalitní překlad angličtiny

  • 6.2.2013

Kvalitní překlad angličtiny/Formální i obsahové prvky v rovnováze. Formální obsahové prvky neformální logiky: Překlady angličtiny a korektury anglických textů probíhají výhradně způsobem, jehož očekávaným výsledkem má být jediná konstanta = jednoznačně kvalitní text. U textů do jazyka ověřujeme/kontrolujeme slovní zásobu a styl rodilým mluvčím, tedy takového testu se ujímá např. pan Powell, rodilý mluvčí anglického […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlad manuálu k hutnícím strojům v Tradosu

  • 17.1.2013

Přeložili jsme podklady/manuál k sérii hutních strojů v Tradosu. Ke stávajícímu překladu nám byla dodána překladová paměť, která se shodovala s obdobnými zařízeními, překládanými v předchozích obdobích klientem a my jsme prováděli překlad, který byl ze 75% revizí textu. Jednalo se o 75 – 90 normovaných stran každého manuálu a revize/překlad k jednomu z nich […]

Zařazeno do témat: , ,

Komoditní prodej – překlady

  • 13.1.2013

Komoditní prodej s sebou nese významná specifika, co se obchodního styku, komunikace s partnery týká. Je důležité pojmout obchodování komplexně a probíhá na mezinárodní úrovni, stejně tak jako obchodování s komoditami. Z titulu diskrétnosti neuvádíme, které komodity naši obchodní partneři obchodují, ale uvedeme specifika překladu doprovodných-reklamních materiálů které se při obchodování používají. Tyto písemné materiály […]

Zařazeno do témat: , , ,

Rozmanitost při volení barev v překladu

  • 12.1.2013

Ke sklonku roku jsem prováděli překlad poměrně rozsáhlého katalogu jehož obsahem byla propagace nátěrových hmot. Katalog byl velmi zdařilý po stránce grafické a barevné úpravy a celkově působil hodně luxusně. Obsahoval fotografie interiérů s aplikovanými barvami a popisy k fotografiím. Navíc se celým katalogem linuly rozsáhlé texty pojednávající o struktuře barvy, jejím složení, způsobu aplikace, […]

Zařazeno do témat: ,

Návod k obsluze

  • 25.12.2012

překlady návodů od 200 Kč za stranu překlady do EN, DE, SK, ŠV, PL, IT, ŠP a dalších jazyků vždy 1-2 specialisté pro daný jazyk slevy 21 % pro neplátce DPH na překlad návodu expresní kontakt 608 666 582 Návod k obsluze: technický překlad italština, slovenština, angličtina Překládáme kompletně všechny typy návodů a manuálů k […]

Zařazeno do témat: ,

Odborná slovní zásoba angličtina – finance / vzdělání / právo / obchodní společnosti

  • 15.12.2012

Základní slovní odborná zásoba pro překlad angličtiny tak, jak ji přináší praxe. Představujeme několik základních slovíček z různých překladů posledního týdne.  Základní odborná slovní zásoba angličtiny: Akademik – Academic, Vzdělání – Education, Administrativa – Administration, Finance – Finance, Hotovost – Cash, Příjmový doklad – Cash Receipt, Faktura – Invoice, Právo – Justice, Právník – Lawyer, […]

Zařazeno do témat: , , ,

Překlady z ruštiny do češtiny

  • 17.11.2012

Překlad smluv z ruského do českého jazyka dle standardů pro překládání smluv občanských, obchodních. Překlady smluv z ruštiny jsou vyhotovovány překladatelem jmenovaným soudem pro ruský jazyk. Překlady smluv z ruštiny do češtiny mohou být opatřeny razítkem soudního tlumočníka. Překlady rodných listů, plných mocí – ruština Překlady dokladů z ruštiny do češtiny (rodné listy, pasy, školní doklady, vyjádření orgánů veřejné moci, institucí, akademií atd.) jsou opatřeny razítkem […]

Zařazeno do témat: , , , ,