Poslední „právní překlad“ (do němčiny)

  • 21.10.2018

Do němčiny, jsme dodali tento týden právní překlad pro našeho právního klienta – konkrétně právní kancelář v Praze 2. Náš stálý klient požadoval překlad (fyzicky asi) 35 stránkového formuláře do německého jazyka. Překlad měl být realizován s kulatým razítkem a klientovi jsme opět nabídli překlad s donesením do kanceláře v Praze 2. Překlad formuláře s […]

Zařazeno do témat: ,

Rychlé překlady z německého jazyka / Schnelle Übersetzungen

  • 3.3.2018

1) Rychlost není málo – překlad do 60 minut/Překlad z němčiny do 60 minut od zadání překladu. Rychlost vypracování německého z německého jazyka (včetně dodání) při dodržení podmínky, že se jedná o 1-2 normované strany německého textu (1 normovaná strana textu v překladatelském oboru je stranou o 1800 úhozech, včetně mezer). 2)Tým akademických překladatelů si dokáže pohrát i s rozsáhlými překladatelskými celky – například stovky či […]

Zařazeno do témat:

Překlad do němčiny: výpis rejstříku, maturita, registrace

  • 27.11.2014

Překlad do němčiny jsme přijali dnes na základě doporučení, ohledně předchozí skojenosti klienta s našimi ověřenými překlady do angličtiny. Velmi tradiční požadavek s dotazy na: termín, cenu, se týkali těchto dokuementů, které k překladu v Praze očekáváme v těchto hodinách: 1) výpis z rejstříku trestů – překlad do německého jazyka, osvědčení od lékaře o schopnosti […]

Zařazeno do témat: ,

Právnický text: překlad z němčiny

  • 4.2.2014

Náš kolega přeložil minulý týden rozsáhlou smlouvu z německého jazyka do češtiny. Dané právní překlady smluv můžeme dále rozvést jako: Smlouvy, Obchodní dohody, Platební podmínky, Dodatky ke smlouvám, apod. Překlad z němčiny u právnického textu provádíme frekvencí 5 – 10 normovaných stran/ den. Právní překlady provádíme především pro naše: 1) stávající právní klienty, 2) pro […]

Zařazeno do témat: , , ,

Překlady do němčiny: text

  • 4.2.2014

Německý technický text, překlad + nomenklatura: Nomenklatura dodaná klientem pro následující technický překlad z němčiny (manuály k dalším dvěma následným zařízením). Rozsah překladu č. I: 13 normovaných stran, zařízení II – 16 normovaných stran v němčině, zařízení III – 20 normovaných stran. U technického textu jsme přijali nomenklaturu dodanou klientem. Nomenklatura obsahovala pojmy v počtu […]

Zařazeno do témat: ,

Tarifní smlouva – překlady pro české zaměstnance a umělce v Německu

  • 11.11.2013

Minulý týden jsme dodali překlad tarifní smlovy z němčiny z řady tzv. zaměstnaneckých smluv, které jsme tuto sezonu překládali pro Čechy působící v německu na postech učitelů, umělců a technických pracovníků: inženýrů, chemiků a lékařů. Odborné právní překlady smluv do němčiny vypracováváme se stejnou efektivitou jako překlad z němčiny do češtiny, přičemž norma jednoho našeho […]

Zařazeno do témat: , , ,

Překlady němčiny a Němci

  • 19.9.2013

Němčina a Němci (Rakušané) na našem území – část 2.: Z toho je jasné, že minimálně 1000 let bylo naše území, když ne přímo, tak nepřímo pod vlivem této říše. Relativně samostatné Království české se dostalo do područí Habsburků. Formálně však české království zaniklo spolu se zánikem Rakousko-Uherska. V něm jsme žili od r. 1867 do r. […]

Zařazeno do témat: , , ,