Smlouva o zřízení věcného břemene: překlad do němčiny

  • 28.1.2021

2. důležitý právní úkol naší kolegyně tento týden. Překlad Smlouvy o zřízení věcného břemene patří k těm méně častým, o to méně, jedná-li se o překlad do němčiny. Překlad smlouvy o 7  normovaných stranách, zabere překladateli cca: 1 – 2 dny překladatelské práce. RYCHLÉ PŘEKLADY SMLUV U překladů smluv nájemních, kupních a smluv příbuzných do němčiny, […]

Zařazeno do témat: , ,

Smlouva postupní: překlad do němčiny

  • 28.1.2021

Minulý týden se doslova roztrhnul pytel v poptávce po překladu smluv do němčiny a angličtiny. Garantovaný právní překlad smluv poskytujeme také v rámci německého jazyka. Naše kolegyně, soudní tlumočník – měla minulý týden několik důležitých úkolů, mezi nimi i překlad třech paktů, což je jen jiný název pro smlouvu. Překlad smlouvy o 10 normovaných stranách, […]

Zařazeno do témat: , , ,

Ověřené překlad němčina, angličtina – Praha 2 a 3

  • 27.1.2021

Ověřený překlad z/do němčiny/angličtiny je zajištěn týmem překladatelů pro všechny klienty žádající tuto službu jak expresně, tak běžně. Dotazy ohledně ověřených překladů řešíme telefonicky, nebo e-mailem ve velmi krátkém čase s ohledem na kapacity klientů. Překlad poštou řešíme velmi rychle a to do 3 pracovních dnů od kdy je překlad odeslán k nám. Př.: 1) […]

Zařazeno do témat: , , ,

Poslední „právní překlad“ (do němčiny)

  • 21.10.2018

Do němčiny, jsme dodali tento týden právní překlad pro našeho právního klienta – konkrétně právní kancelář v Praze 2. Náš stálý klient požadoval překlad (fyzicky asi) 35 stránkového formuláře do německého jazyka. Překlad měl být realizován s kulatým razítkem a klientovi jsme opět nabídli překlad s donesením do kanceláře v Praze 2. Překlad formuláře s […]

Zařazeno do témat: ,

Rychlé překlad z německého jazyka / Schnelle Übersetzungen

  • 3.3.2018

1) Rychlost není málo – překlad do 60 minut/Překlad z němčiny do 60 minut od zadání překladu. Rychlost vypracování německého z německého jazyka (včetně dodání) při dodržení podmínky, že se jedná o 1-2 normované strany německého textu (1 normovaná strana textu v překladatelském oboru je stranou o 1800 úhozech, včetně mezer). 2)Tým akademických překladatelů si dokáže pohrát i s rozsáhlými překladatelskými celky – například stovky či […]

Zařazeno do témat:

Překlad do němčiny: výpis rejstříku, maturita, registrace

  • 27.11.2014

Překlad do němčiny jsme přijali dnes na základě doporučení, ohledně předchozí skojenosti klienta s našimi ověřenými překlad do angličtiny. Velmi tradiční požadavek s dotazy na: termín, cenu, se týkali těchto dokuementů, které k překladu v Praze očekáváme v těchto hodinách: 1) výpis z rejstříku trestů – překlad do německého jazyka, osvědčení od lékaře o schopnosti […]

Zařazeno do témat: ,

Právnický text: překlad z němčiny

  • 4.2.2014

Náš kolega přeložil minulý týden rozsáhlou smlouvu z německého jazyka do češtiny. Dané právní překlad smluv můžeme dále rozvést jako: Smlouvy, Obchodní dohody, Platební podmínky, Dodatky ke smlouvám, apod. Překlad z němčiny u právnického textu provádíme frekvencí 5 – 10 normovaných stran/ den. Právní překlad provádíme především pro naše: 1) stávající právní klienty, 2) pro […]

Zařazeno do témat: , , ,