Články na téma:

překlady s právním obsahem – němčina

 

Rychlé překlady z německého jazyka / Schnelle Übersetzungen

1) Rychlost není málo – překlad do 60 minut/Překlad z němčiny do 60 minut od zadání překladu. Rychlost vypracování německého z německého jazyka (včetně dodání) při dodržení podmínky, že se jedná o 1-2 normované strany německého textu (1 normovaná strana textu v překladatelském oboru je stranou o 1800 úhozech, včetně mezer). 2)Tým akademických překladatelů si dokáže pohrát i s rozsáhlými překladatelskými celky – například stovky či […]

Štítky:

...číst celé

Překlad do němčiny: výpis rejstříku, maturita, registrace

Překlad do němčiny jsme přijali dnes na základě doporučení, ohledně předchozí skojenosti klienta s našimi ověřenými překlady do angličtiny. Velmi tradiční požadavek s dotazy na: termín, cenu, se týkali těchto dokuementů, které k překladu v Praze očekáváme v těchto hodinách: 1) výpis z rejstříku trestů – překlad do německého jazyka, osvědčení od lékaře o schopnosti […]

Štítky: ,

...číst celé

Příkazní smlouva do němčiny: noční práce

Překlad příkazním smlouvy do němčiny a s tím spojený pondělní podvečer, ve kterém jsme přijali od klienta požadavek na noční překlad jeho smlouvy + plné moci, pro účely řízení a dodání překladu do druhého dne do 10 hodin ranních. Překladu jsme se ujali  cca ve 20 hodin a se smlouvu čítající 4,2 normované strany v […]

Štítky: , ,

...číst celé

Právnický text: překlad z němčiny

Náš kolega přeložil minulý týden rozsáhlou smlouvu z německého jazyka do češtiny. Dané právní překlady smluv můžeme dále rozvést jako: Smlouvy, Obchodní dohody, Platební podmínky, Dodatky ke smlouvám, apod. Překlad z němčiny u právnického textu provádíme frekvencí 5 – 10 normovaných stran/ den. Právní překlady provádíme především pro naše: 1) stávající právní klienty, 2) pro […]

Štítky: , , ,

...číst celé

Překlady do němčiny: text

Německý technický text, překlad + nomenklatura: Nomenklatura dodaná klientem pro následující technický překlad z němčiny (manuály k dalším dvěma následným zařízením). Rozsah překladu č. I: 13 normovaných stran, zařízení II – 16 normovaných stran v němčině, zařízení III – 20 normovaných stran. U technického textu jsme přijali nomenklaturu dodanou klientem. Nomenklatura obsahovala pojmy v počtu […]

Štítky: ,

...číst celé

Tarifní smlouva – překlady pro české zaměstnance a umělce v Německu

Minulý týden jsme dodali překlad tarifní smlovy z němčiny z řady tzv. zaměstnaneckých smluv, které jsme tuto sezonu překládali pro Čechy působící v německu na postech učitelů, umělců a technických pracovníků: inženýrů, chemiků a lékařů. Odborné právní překlady smluv do němčiny vypracováváme se stejnou efektivitou jako překlad z němčiny do češtiny, přičemž norma jednoho našeho […]

Štítky: , , ,

...číst celé