Shrnutí účelu překladu lékařských zpráv do ITALŠTINY

  • 21.3.2021

Překlady lékařských zpráv z/do italštiny pro účely další léčby lékaři. Překlady lékařských zpráv z angličtiny do italštin a z italštiny do angličtiny. Překlady lékařských zpráv expresně. Překlady lékařských zpráv se soudním ověřením pro účely vyšetření posudkovými lékaři. Překlad lékařských zpráv s ověřením pro účely získání pojistného plnění. Překlad lékařských zpráv se soudním ověřením pro další […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad nájemní smlouvy: angličtina, ruština, italština, němčina

  • 28.1.2021

Poslední nájemní smlouva, kterou jsme překládali (Překlad nájemní smlouvy A DODATKŮ) se týkala nájemního vztahu mezi pronajímatelem nemovitosti určené k bydlení a nájemcem cizí národnosti. Smlouvu jsme vyhotovovali v jazyce anglickém a jednalo se tedy o klasický příklad tzv. právního překladu, tedy textu, který v sobě nese právní obsah. Nájemní smlouva vykazovala právní komplexity a bylo nutno se […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Překlad úvěrové smlouvy

  • 28.1.2021

„Překlad úvěrové smlouvy z italského jazyka, nemusí být vždy 100 % překladem italštiny“. Dostal se k nám dokument – úvěrová smlouva. Na první pohled se jednalo o italštinu, avšak při započetí překladu se objevilo hned několik nejasností v použití základních pojmů. Bylo jasné, že se smlouvou není něco v pořádku. Brzy jsme se dovtípili, že […]

Zařazeno do témat: , , ,

Smlouva o zřízení věcného břemene: překlad do němčiny

  • 28.1.2021

2. důležitý právní úkol naší kolegyně tento týden. Překlad Smlouvy o zřízení věcného břemene patří k těm méně častým, o to méně, jedná-li se o překlad do němčiny. Překlad smlouvy o 7  normovaných stranách, zabere překladateli cca: 1 – 2 dny překladatelské práce. RYCHLÉ PŘEKLADY SMLUV U překladů smluv nájemních, kupních a smluv příbuzných do němčiny, […]

Zařazeno do témat: , ,

Smlouva postupní: překlad do němčiny

  • 28.1.2021

Minulý týden se doslova roztrhnul pytel v poptávce po překladu smluv do němčiny a angličtiny. Garantovaný právní překlad smluv poskytujeme také v rámci německého jazyka. Naše kolegyně, soudní tlumočník – měla minulý týden několik důležitých úkolů, mezi nimi i překlad třech paktů, což je jen jiný název pro smlouvu. Překlad smlouvy o 10 normovaných stranách, […]

Zařazeno do témat: , , ,

Expresní překlad smluv do němčiny

  • 27.1.2021

Profesionální překlad smluv do německého jazyka od nejepších odborníků na trhnu s překlad. Jedná se o dva naše kolegy – VŠ profesory, a překladatele s více, než 30 letou praxí v oboru – překládání smluv a právních textů (Expresní překlad smluv do němčiny a do dalších jazyků / navíc, kombinace: němčina-angličtina, němčina-ruština, němčina-italština). Překlady vypracovájí […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Velmi expresní překlad smlouvy do anglického jazyka

  • 26.1.2021

Ve čtvrtek se na nás obrátil klient (marketingová firma) zabývající se promo akcemi, výrobou reklamních předmětů, organizací a plánováním reklamních kampaní apod. – s požadavkem expresního překladu smlouvy „Smlouva o dílo“ (uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a obchodního zákoníku těmito účastníky) do anglického jazyka. Překlad smlouvy: expresní V daných režimech překládáme […]

Zařazeno do témat: , , , , ,

Pracovní smlouva z english – ověřený překlad do 120 minut

  • 25.1.2021

V poledních hodinách jsme obdrželi náhlý požadavek. Rychlý překlad pracovní smlouvy z anglického jazyka. Jednalo se tedy o překlad ověřený a zároveň právní. Termíny a oddíly smlouvy jako: Renumeration, Normal Working Hours, Location byly základním právně obsahovým mustrem smlouvy, který je někdy identický, ale někdy odlišný. Smlouva v originále je současně také vždy právním dílem […]

Zařazeno do témat: , ,