Expresní překlad smlouvy do angličtiny: 10:00 – 14:00

  • 30.9.2018

Překlad smlouvy (Zprostředkovatelská smlouva-neexkluzivní/PROCUREMENT CONTRACT-non-exclusive) spadá do oblasti obchodních překladů, jedná-li se o kontrakt obchodní, a do oblasti právních překladů v každém případě, nebot samotný institut smlouvy je vázán na výkon práva a tak je právním dokumentem. Expresní překlad smlouvy: zadání Od klienta jsme obdrželi v 9:30 rychlý požadavek na ještě rychlejší překlad smlouvy do anglického […]

Zařazeno do témat: , , ,

Ceny německých překladů – kolik stojí NĚMECKÝ PŘEKLAD V PRAZE

  • 21.3.2018

Ceny překladů z/do němčiny, začátek možné ceny při množstevním charakteru. Stejnost ceny při expresních a ultra expresních překladech. Ceny překladů z německého jazyka neobsahují zprostředkovací poplatek. Překlady (ceny německých překladů a další ceníky překladů bez platby předem) vyhotovuje tým překladatelů, kteří agenturní poplatky neúčtují. Cena překladu z německého jazyka začíná na 200 Kč za normovanou stranu včetně DPH […]

Zařazeno do témat: ,

Shrnutí účelu překladu lékařských zpráv do ITALŠTINY

  • 20.3.2018

Překlady lékařských zpráv z/do italštiny pro účely další léčby lékaři. Překlady lékařských zpráv z angličtiny do italštin a z italštiny do angličtiny. Překlady lékařských zpráv expresně. Překlady lékařských zpráv se soudním ověřením pro účely vyšetření posudkovými lékaři. Překlad lékařských zpráv s ověřením pro účely získání pojistného plnění. Překlad lékařských zpráv se soudním ověřením pro další […]

Zařazeno do témat: ,

Traduzioni dal ceco in centro Praga SUPER ESPRESSE

  • 15.3.2018

Postup objednání překladu: Italský jednatel zaslal standardní požadavek na překlad do italštiny / richiesta della traduzione – přílohu podkladu a požadovaný termín překladu. Klientovi potvrzujeme reálnost jeho požadavku a oznamujeme místo převzetí italského překladu (např. pátek, 14:00). Překlad je přijat za závazný a dochází k jeho realizaci -text je zpracováván tradiční metodou, tj. překládán a […]

Zařazeno do témat: , ,

Soudní němčina

  • 3.3.2018

Vymezení pojmu „soudní tlumočník“: Soudní tlumočník je člověk, jehož kvalifikace a zkušenosti vedly k jeho jmenování některým soudem ČR, soudním tlumočníkem, resp. správně řečeno Tlumočníkem německého jazyka. Soudní tlumočník je vlastně slangový název běžně používaný ve společnosti, kde převládá, správný názor, že tento typ profesionála se specializuje na právní překlady a tedy potažmo i úkony mající […]

Zařazeno do témat:

Překlad smlouvy o výhradním poskytování služeb

  • 11.11.2017

SMLOUVA O VÝHRADNÍM POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB – překlad. Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: a) (dále jen „objednatel“) a b) (dále jen „poskytovatel“). Obsah překládané smlouvy: I. – Úvodní prohlášení. „1. Objednatel je vlastníkem nemovitosti – bytové jednotky č. v domě č.p., postaveném na pozemku parc.č., na adrese (dále jen „byt“). Překlad smlouvy o […]

Zařazeno do témat:

Překlad dodatku k podnájemní smlouvě

  • 29.10.2017

Překlad dodatku k podnájemní smlouvě do anglického jazyka se soudním ověřením realizován čtvrteční odpoledne – resp. s odkladem na páteční ráno. Překlad klient žádá jako dodatek k překladu podnájemní smlouvy, kteréžto překlad již před časem nechával do anglického jazyka realizovat. Realizace překladu podnájemní smlouvy a jejího dodatku do anglického překladu se soudním ověřením je avšak […]

Zařazeno do témat:

Překlad rezeravační smlouvy: italština, angličtina

  • 29.10.2017

Poptávka překladu: Rezervační smlouva, seznam dokumentu pro Due diligence [CMCK-Prague.FID179967]. Opakovaná poptávka, o kalkulaci neověřeného překladu přiložené rezervační smlouvy do italštiny a němčiny. Výchozí dokument poskytnut v angličtině. Překlad bez ověření. Zpracovávající tým: právní kancelář. (dále jen jako „Rezervační smlouva”) – překlad do italštiny Společnost Karlova ul., Praha 1 jako prodávající a společnost (dále jen jako […]

Zařazeno do témat: