Překlad smlouvy o zástavě

  • 22.11.2018

PŘEKLADY SMLUV DO ANGLIČTINY smlouva nájemní smlouva hypoteční smlouva o zástavě smlouva o půjčce NABÍDKA ÚŘEDNÍCH PŘEKLADŮ Z/DO ANGLIČTINY překlady do angličtiny se soudním ověřením překlady do angličtiny – smlouvy překlady angličtiny – soudní rozhodnutí překlady do angličtiny – plné moci překlady do angličtiny – lékařské překlady (zejména pak lékařské zprávy) technické překlady z/do angličtiny […]

Zařazeno do témat: ,

PŘEKLAD PLNÉ MOCI A SMLOUVY S DODATKEM V PRAZE 1

  • 10.3.2018

Překlady plných mocí a smluv s ověřením (soudní ověření Expres – Praha) s apostilou realizujeme na území Prahy 1. Termíny pro dodání soudního překladu: 2 pracovní dny + možnost expresně: tentýž den. Expresní a super-expresní termín pro dodání soudně ověřeného překladu: EXPRESNĚ anebo prostě (jako prostý překlad s termínem vyhotovení cca 2 pracovní dny, které […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady smluv do slovenštiny

  • 10.5.2017

Dnes jsme obdrželi požadavek na překlad dalších dvou kontraktu do slovenštiny do našeho stálého zákazníka Jednou jsou dvě smlouvy v rozsahu celkem 8 normovaných stran. Překlad do slovenštiny z českého jazyka provádí náš slovenský kolega rodilý mluvčí specialista na překlady smluv a slovenského práva, který překlad realizuje v duchu tak, aby překlad mohl být překlad […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady smluv do slovenštiny

  • 10.1.2017

Dnes ráno jsme přijali další požadavek na překlad na rychlý překlad smlouvy z Českého do slovenského jazyka. Dnes to byl již druhý požadavek v rámci překladu čeština – slovenštiny pro identického klienta, stejně tak jako tomu bylo minulý týden, když jsme překládali obchodní smlouvu z angličtiny do slovenštiny. Ve stejném rozsahu 11 normovaných stran, do dalšího rána […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady smluv z německého do anglického a ruského jazyka

  • 24.9.2016

Překlady smluv z anglického do ruského a anglického jazyka, realizujeme prostřednictvím právní kanceláře zaměstnávající právníky daných jazykových okruhů – tedy právníky rodilé mluvčí / nebo soudní znalce na poli právních překladů z oblasti Praha 1 a Praha 2. Překlady smluv z německého: angličtina, ruština Překlady smluv realizujeme v rozsahu asi 20 až 35 normovaných stran […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady z práva

  • 9.1.2015

Disciplíny: Právo, jako jiné společenské vědy, užívá svých definic a norem, ať už téma překladu pramení z práva soukromého (překlad pracovní smlouvy) nebo práva veřejného (překlad pro správní řízení) dané země v příslušném jazyce. Oblastí, které jsou zpravidla zdrojem právních překladů, je celá řada. Mezi nejvíce žádané patří překlady z oblastí upravených právem obchodním, majetkovým, […]

Zařazeno do témat: , ,

Soudně ověřené překlady z/do německého jazyka

  • 27.11.2013

Pro Prahu 1 – 22 vypracováváme soudně ověřený překlad z/do jazyka německého. Pro danou oblast zpracováváme překladem všechny běžně známé doklady jako: maturitní vysvědčení, vysokoškolské diplomy, rodné listy, oddací listy, plné moci, smlouvy, výpis z obchodního rejstříku, výpisy z rejstříku trestů apod. Naše kolegyně vypracuje soudní překlad do němčiny prakticky na počkání, nebo do druhého […]

Zařazeno do témat: , ,