Vytvoření štítku pro lepidlo

  • 18.10.2022

Přání klienta: klient žádá, zda bychom dokázali vytvořit štítek na lepidlo. Jedná se o lepidlo pro které jsme již vytvářeli bezpečnostní list (viz příloha). Tyto štítky si pak bude klient lepit přímo na obal toho lepidla. Na těch lepidlech už nějaký štítek nalepený je (klient ho zasílá v příloze), podle nějž je ale nedostatečný. Štítky […]

Zařazeno do témat: , ,

Technický překlad do švédštiny Jørgensen, který vám konkurence bude závidět !

  • 10.3.2021

Chcete překlad, který vám vaši konkuretni budou jen závidět? Tak já vám povím jak na to. Budete mít překladatele, takového toho správného překladatele, kterého vidíte jen někde v reklamně anebo si ho představujete jako zažité ale dokonalé klišé. Ve skutečnosti to tedy bude pán, strikně technicky orientovaný pán s technickým vzděláním získaným ve Švédsku, věk […]

Zařazeno do témat: ,

Registrace produktů / směsí v CHLaP

  • 21.2.2021

CO NABÍZÍME: příprava bezpečnostního listu dle zákonné legislativy příprava bezpečnostního listu od 1650 Kč / list příprava etikety registrace produktu do CHLAP – změny legislativy od 2021 a notifikace PCN registrace REACH překlad expozičního scénáře NÁLEŽITOSTI REGISTRACE PRODUKTŮ Název produktu: xx.  Oznámení: Identifikace nebezpečné směsi nebo detergentu. Obchodní název nebo další název nebezpečné směsi – […]

Zařazeno do témat: , ,

Data Sheets: překlad do slovenštiny

  • 20.2.2021

Metody vypracování Data Sheets ve slovenském jazyce jsou řízeny metodou pro vypracování dalších bezpečnostních listů v národně-jazykových prostředí jako pro angličtinu a němčinu: tedy s danou legislativou/vypracování kompletní normografie pro slovenské listy/+ vypracování etiket k identickým výrobkům (dodání zákonných frází ve slovenském jazyce + dodání výstražné symboliky + kontrola grafického návrhu klienta). SLOVENSKÉ PŘEKLADY CLP: termíny […]

Zařazeno do témat: ,

Registrace produktů – CHLaP na MZ ČR (bezpečnostní listy)- Copy

  • 26.12.2020

Příklady registrací produktů do CHLaP pro MZ ČR: // Složení: Chemická charakteristika směsi. Vodní roztok přirozených bakterií, živin a povrchově aktivních látek. Nebezpečná látka: (R)­p­mentha­1,8­dien, dodecylbenzensulfonová kyselina, sloučenina s isopropylaminem (1:1), ethoxylované alkoholy C9­11. Datum Titulek Typ: poznámky Poznámka Vytvořil. Název Obsah [% hm.] Číslo CAS Číslo ES Klasifikace: (R)­p­mentha­1,8­dien 20 ­ 40 5989­27­5 227­813­5 […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Profesionální překlad bezpečnostního listu do italštiny zajišťující přesnost a srozumitelnost

  • 26.12.2020

Překlady bezpečnostních listů v rámci jazyka – italština. Kapacita pro překlad BL z italštiny. Počet přeložených bezpečnostních listů z italštiny za 10 let – k 600 druhům produktů. Můžeme se považovat za speciality na překlad bezpečnostních listů z italštiny. Za 40 let praxe některých překladatelů a jejich 20 letá praxe v otevřeném trhu (v rámci česko-italského […]

Zařazeno do témat: , , ,

Registrace produktů / směsí v CHLaP- Copy

  • 26.12.2020

CO NABÍZÍME: příprava bezpečnostního listu dle zákonné legislativy příprava bezpečnostního listu od 1650 Kč / list příprava etikety registrace produktu do CHLAP registrace REACH překlad expozičního scénáře NÁLEŽITOSTI REGISTRACE PRODUKTŮ Název produktu: xx.  Oznámení: Identifikace nebezpečné směsi nebo detergentu. Obchodní název nebo další název nebezpečné směsi – tj. shodné zpravidla s názvem produktu, ke kterému se […]

Zařazeno do témat: , , ,

Překlad bezpečnostního listu do italštiny

  • 4.3.2018

Překlady bezpečnostních listů v rámci jazyka – italština. Kapacita pro překlad BL z italštiny. Počet přeložených bezpečnostních listů z italštiny za 10 let – k 600 druhům produktů. Můžeme se považovat za speciality na překlad bezpečnostních listů z italštiny. Za 40 let praxe některých překladatelů a jejich 20 letá praxe v otevřeném trhu (v rámci česko-italského […]

Zařazeno do témat: ,