Technické překlad do švédštiny

  • 10.3.2021

Výchozí jazyk pro překlad do švédštiny: němčina, norština, angličtina, čeština Zpracování v CAT Tools Zpracování pokročilých grafických formátů Pokročilá statistika obsahu u formátově náročných souborů Kompletní Corell a různé formáty výstupu včetně DWG (3D) Česko-švédský tým pro překlad Denní kapacita: 10 – 15 NS švédského textu Technické a IT překlad Překlady do švédštiny z biomedicínských […]

Zařazeno do témat: ,

Registrace produktů / směsí v CHLaP

  • 21.2.2021

CO NABÍZÍME: příprava bezpečnostního listu dle zákonné legislativy příprava bezpečnostního listu od 1650 Kč / list příprava etikety registrace produktu do CHLAP – změny legislativy od 2021 a notifikace PCN registrace REACH překlad expozičního scénáře NÁLEŽITOSTI REGISTRACE PRODUKTŮ Název produktu: xx.  Oznámení: Identifikace nebezpečné směsi nebo detergentu. Obchodní název nebo další název nebezpečné směsi – […]

Zařazeno do témat: , ,

Data Sheets: překlad do slovenštiny

  • 20.2.2021

Metody vypracování Data Sheets ve slovenském jazyce jsou řízeny metodou pro vypracování dalších bezpečnostních listů v národně-jazykových prostředí jako pro angličtinu a němčinu: tedy s danou legislativou/vypracování kompletní normografie pro slovenské listy/+ vypracování etiket k identickým výrobkům (dodání zákonných frází ve slovenském jazyce + dodání výstražné symboliky + kontrola grafického návrhu klienta). SLOVENSKÉ PŘEKLADY CLP: termíny […]

Zařazeno do témat: ,

Registrace produktů – CHLaP na MZ ČR (bezpečnostní listy)- Copy

  • 26.12.2020

Příklady registrací produktů do CHLaP pro MZ ČR: // Složení: Chemická charakteristika směsi. Vodní roztok přirozených bakterií, živin a povrchově aktivních látek. Nebezpečná látka: (R)­p­mentha­1,8­dien, dodecylbenzensulfonová kyselina, sloučenina s isopropylaminem (1:1), ethoxylované alkoholy C9­11. Datum Titulek Typ: poznámky Poznámka Vytvořil. Název Obsah [% hm.] Číslo CAS Číslo ES Klasifikace: (R)­p­mentha­1,8­dien 20 ­ 40 5989­27­5 227­813­5 […]

Zařazeno do témat: , , ,

Překlad bezpečnostního listu do italštiny- Copy

  • 26.12.2020

Překlady bezpečnostních listů v rámci jazyka – italština. Kapacita pro překlad BL z italštiny. Počet přeložených bezpečnostních listů z italštiny za 10 let – k 600 druhům produktů. Můžeme se považovat za speciality na překlad bezpečnostních listů z italštiny. Za 40 let praxe některých překladatelů a jejich 20 letá praxe v otevřeném trhu (v rámci česko-italského […]

Zařazeno do témat: , , ,

Registrace produktů / směsí v CHLaP- Copy

  • 26.12.2020

CO NABÍZÍME: příprava bezpečnostního listu dle zákonné legislativy příprava bezpečnostního listu od 1650 Kč / list příprava etikety registrace produktu do CHLAP registrace REACH překlad expozičního scénáře NÁLEŽITOSTI REGISTRACE PRODUKTŮ Název produktu: xx.  Oznámení: Identifikace nebezpečné směsi nebo detergentu. Obchodní název nebo další název nebezpečné směsi – tj. shodné zpravidla s názvem produktu, ke kterému se […]

Zařazeno do témat: , , ,

Překlad bezpečnostního listu do italštiny

  • 4.3.2018

Překlady bezpečnostních listů v rámci jazyka – italština. Kapacita pro překlad BL z italštiny. Počet přeložených bezpečnostních listů z italštiny za 10 let – k 600 druhům produktů. Můžeme se považovat za speciality na překlad bezpečnostních listů z italštiny. Za 40 let praxe některých překladatelů a jejich 20 letá praxe v otevřeném trhu (v rámci česko-italského […]

Zařazeno do témat: ,

Technické překlad italštiny a další jazyky

  • 25.2.2018

V rámci italštiny realizujeme překlad – vydání nových bezpečnostních listů (dle platné legislativy: nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015) překlad pro SZPI podle §15 odst. 4 zákona č.110/97 Sb ve formátech, které zpravidla nejsou v rozporu s klientskými požadavky (technické překlad italštiny). Nejčastější formát italských bezpečnostních listů: Word, PDF. Další častý formát překladu […]

Zařazeno do témat: ,