Překlad filmového scénáře: 2004 – 2015

  • 11.1.2013

Poslední scénář v roce 2015 překládáme pro pražskou produkční společnost. Jedná se o set 8+ 35 normovaných stran během poslední říjnového týdne (obojí ve zrychlené režimu, 1. z nich během 24 hodin). Předáváme dílo ve 12 hodin a čekáme na reakci klienta. Překladů scénáře nadále pokračuje během celého měsíce listopadu a zpravidla přijímáme následné texty k překladu do anglického jazyka: […]

Zařazeno do témat: ,

Některé anglické právní pojmy z překladů

  • 25.12.2012

Anotace: náhodně v překladu vybrané anglické právní obraty, které se často objevují v překladech. Anglická právní terminologie pro právní překlad, vycházející z klasické právní lexikografie používané českými překladateli anglického práva (heritage, conform with apod.), nebo-li překladů z něho. Další poptávané překlady definují naši zákazníci nejčastěji, jako: technické překlady němčiny, překlady italštiny, překlady do ruštiny, překlady do portugalštiny  ANGLICKÉ PRÁVNÍ PŘEKLADY […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady z angličtiny expres

  • 22.12.2012

  Expresnost = vysoká rychlost u překladů z/do angličtiny Expresnost = stejná cena u překladů z/do angličtiny Expresnost = vysoká kvalita u překladů z/do angličtiny Cena expresního překladu dohodou dle rychlosti, odbornosti a rozsahu textu Překlady z / do angličtiny: express Anglický ekvivalent slova „expres“: Express – expres, expresní. Jedná se tedy o české substantivum a adjektivum mající v […]

Zařazeno do témat: , , ,

Rychlé překlady z anglického jazyka

  • 18.10.2012

Rychlost není málo – překlad do 60 minut. Překlad z angličtiny do 60 minut od zadání překladu. Rychlost vypracování překladu z anglického jazyka (včetně dodání) při dodržení podmínky, že se jedná o 1-2 normované strany anglického textu (1 normovaná strana textu v překladatelském oboru je stranou o 1800 úhozech, včetně mezer). Rychlé překlady z angličtiny nejenom malého rozsahu Tým akademických […]

Zařazeno do témat: ,

Korektury originálních anglických prací

  • 13.10.2012

Práce diplomové/Odborná korektura. Odborná korektura diplomové práce v oboru marketing-sociologie nejenom rodilým mluvčím, ale také odborníkem-akademikem vzdělaným v socio-marketingových vědách. Přesné nastudování, nebo předchozí zvládnutí tématu práce a jejích termínů v krátkém časovém horizontu. Práce z oboru sociologie-marketing. Kontrola diplomových prací v jazyce do cca 2-3 týdnů od zadání. Kontrola zadané práce vždy dvěma odborníky současně: […]

Zařazeno do témat: , ,

Záruční podmínky v angličtině

  • 1.8.2012

DOTAZY K TECHNICKÝM PŘEKLADŮM PŘÍRUČEK Angličtina, záruční podmínky, překlad: Obecně je angličtina univerzálně využívána, takže taktéž záruční podmínky jsou velmi často ne-li téměř vždy uvedeny i v angličtině. Znát záruční podmínky produktu a mít jejich kvalitní překlad z angličtiny je přinejmenším stejně důležité jako překlad jeho návodu. Vždy je dobré seznámit se s pravidly od A až do Z, takže se jistě vyplatí vypracování bezchybného překladu záručních (garančních) […]

Zařazeno do témat: ,