Překlady lotyštiny: medicína

  • 1.3.2018

Velmi příbuzným oborem z lékařských věd a prestižní součástí našich služeb, jsou překlad medicíny. To platí i pro lotyštinu. Naše svědomitá kolegyně disponuje kapacitou pro překlady lékařských zpráv nebo odborných medicínských článků. Překlady lotyštiny: farmacie Naše zkušená kolegyně, farmaceutka, provádí farmaceutické překlady a překlady farmaceutických studií – konkrétně, do jazyka: lotyština. Výchozím jazykem pro překlad […]

Zařazeno do témat:

Překlady z medicíny a zdravotnictví

  • 9.1.2015

Překlad z oboru – medicína: 1) Medicínské překlady patří k překladatelskému „Top“ s velkým T, protože se jedná o obor, kde by mohlo dojít z důvodu chyby v překladu k fatálním škodám, 2) Fatálním, protože medicína: jako obor techniky či obor uzdravování lidí má přímou návaznost na člověka a na úkony na něm provedené. Počínaje příbalovými informacemi léků až po dialytickou ultrafiltraci, tam všude do […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad z německého jazyka: Transfuzní algoritmus

  • 8.10.2013

Včera jsme dodali velmi významnému klientovi jeho překlad. Jednalo se o překlad materiálů z němčiny do českého jazyka, jejichž titul v překladu zněl, překlad transfuzního algoritmu. Jednalo se o vysoce odborný překlad, jehož jazykovou mutaci v Čj vytvářel náš kolega – lékař. Překlad z německého jazyka: technika Technicko-lékařské překlady patří v našich kruzích k těm […]

Zařazeno do témat: , ,

Lékařská zpráva a vyšetření v EN: překlad a syntéza lékařského textu ze švédštiny

  • 3.10.2013

Lékařská zpráva a překlad základního vyšetření pacienta patří k základním dovednostem překladatele zabývajícího se medicínskou angličtinou, popřípadě jinou jazykovou náplní, ale v témže oboru (např. němčina, ruština, italština, polština, dánština, švédština apod.). Mezi další překladatelovi dovednosti v tomto oboru mohou patřit překlady specializovaných vyšetření kardiologických, neurologických, gastroenterologických apod.: neurology examination, cardiology examination, gastroenterology examination. Překlady […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady pro zdravotnictví a z medicíny: 2

  • 8.9.2013

Překladatel překladů z medicíny a zdravotnictví (Překlady pro zdravotnictví, onkologie – MUDr. Schwarz) ovládá problematiku zdravotních, medicínských, anatomických a jiných odborně směřovaných textů na úrovni znalosti v cizím a domácím jazyce. Překladatel  překladů z medicíny a zdravotnictví. MEDICÍNSKÉ TEXTY – MUDR. SCHWARZ NĚMECKY, ANGLICKY Překladatel medicínských textů je lékař, který ovládá překladatelskou problematiku a problematiku jazyka medicíny nejlépe […]

Zařazeno do témat: , , ,

Překlady pro SÚKL

  • 3.9.2013

  Nedávno jsme provedli překlad v oboru hematologie. Jednalo se o specifický text a požadavek klienta zněl jednoznačně – 100 % kvalita odborné terminologie. Klient žádal předem ukázku 1 normované strany k textu a tu jsme mu do 1 dne dodali, posléze se přistoupilo k samotnému překladu. Státní ústav pro kontrolu léčiv: Praha Provádíme překlady […]

Zařazeno do témat:

Některé pojmy z překladů lékařských zpráv: angličtina

  • 25.8.2013

Překlad zprávy z angličtiny o ambulantním vyšetření se přeloží do angličtiny jako Medical Examination report. Některé pojmy z výsledků biochemické laboratoře (pro větší kompaktnost uvádíme pojmy do řádku, zpravidla jsou však v původním dokumentu ve sloupcích): Urea, Kreatinin, Bilirubin celkový, Bilirubin přímý, Glukóza, CRP sensitivní, Dusitany, pH moč, Protein, Glukoza, Urobilinogen, Bilirubin, Ketolátky, Krev, Speciální hmotnost, Erytrocyty, Leukocyty, Epitelie ploché, Válce hyalinní, Bakterie, Válce granulované. Nadále: Epitelie kulaté, Kvasinky, Neznámé vyšetření, Komentář, Hlen, Krystaly, Spermie, leukocyty, Erytrocyty, Hemoglobin, Hematokrit, Erytrocytů objem, Koncové Hb, RDW ditribuce erytrocytů, Trombocyty, MPV, Sedimentace. Anamnézy u […]

Zařazeno do témat: , ,

Medicínské překlady z/do polštiny

  • 19.6.2013

Medicínské překlady z/do polštiny tvoří od minulého kvartálu nedílnou součást našeho portfolia. 16 překladů lékařských zpráv v minulém kvartálu hovoří za své. Na pořadu byly zprávy pacientů ošetřovaných v Polsku, ale také lékařské zprávy českých pacientů do Polska. První varianta však převládala. Tým lékařů-specialistů na medicínskou polštinu je připraven nejenom medicínskou polštinu převést do jazyka svých českých občanů, […]

Zařazeno do témat: ,