Soudní expresní překlad ruštiny

  • 27.11.2021

  😊 Pro expresní překlad volejte 608 666 582 💼 Možnost velmi rychlého překladu s ověřením v centru Prahy 🌃 Možnost nočního překladu s předáním druhý den ráno 💰 Cena expresního překladu do hodiny od 700 Kč za stranu RYCHLÉ SPOJENÍ S TLUMOČNÍKEM Překlady s ověřením do 1 hodiny od zadání překladu. Překlady dokladů do […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady z ruštiny do češtiny

  • 29.1.2021

Překlad smluv z ruského do českého jazyka dle standardů pro překládání smluv občanských, obchodních. Překlady smluv z ruštiny jsou vyhotovovány překladatelem jmenovaným soudem pro ruský jazyk. Překlady smluv z ruštiny do češtiny mohou být opatřeny razítkem soudního tlumočníka. Překlady rodných listů, plných mocí – ruština Překlady dokladů z ruštiny do češtiny (rodné listy, pasy, školní doklady, vyjádření orgánů veřejné moci, institucí, akademií atd.) jsou opatřeny razítkem […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Překlad obchodní nabídky

  • 28.1.2021

Obchodní nabídka je důležitou součástí procesu zvaného: obchodování. V nemalé části našich překladů se věnujeme překladům obchodních nabídek pro naše klienty z oblastí jako: automobilový průmysl, komoditní prodej, sklářský průmysl, strojní průmysl obecně, chemický průmysl. Obchodní překlad i s ověřením, např. překlad listin vzniklých z valné hromady. Překlady webových stránek, prezentací, obchodních smluv. Žádáte-li kvalitní překlad […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady pasů z ruštiny do českého jazyka

  • 10.12.2020

Ruské nebo české pasy se nepřekládají na ověřené kopie. Tu žádný z úřadu neprovede. Je zde výjimka, že nelze činit kopie osobních dokladů s vidimacemi. Na nás a na ověřený překlad se však tato výjimka nevztahuje a my, alespoň překlad na obyčejnou kopii, překlad se soudním razítkem, provést můžeme. Někdy se na kopii přidá také […]

Zařazeno do témat: ,

Odhad délky soudního překladu do ruského jazyka

  • 16.3.2013

Klientka se nás ptala – po zaslání kopií několika naskenovaných dokumentů – kolik mají normovaných stran. Jednalo se o české doklady k překladu do ruského jazyka soudním tlumočníkem. Obecně se dá říci, že bez složitějšího softwarového vybavení se délka normovaných stran u naskenovaného dokladu nedá přesněji počítat. To je pravda. Zkušený překladatel, ale dokáže pohledem […]

Zařazeno do témat: , , , , , ,

Expresní ověřený překlad do ruského jazyka – 4 listiny za 4 hodiny od předání listin

  • 16.3.2013

Ověřený překlad do ruského jazyka – 4 listiny za 4 hodiny od předání listin Dnes jsme překládali pro významného klienta 4 listiny do ruského jazyka. Jednalo se o tzv. soudní překlad. Překlad vyhotovila naše kolegyně a jeho zpracování nám trvalo rovné 3 hodiny včetně hodiny předání. Pracovali jsme expresně, aby klient měl své listiny brzy u […]

Zařazeno do témat: , , , , , ,

Tlumočníci – Ruská justice

  • 16.3.2013

Za ruskou justici lze považovat téma kolem justice a souvisejících úředních a oficiálních vztahů. V našem případě se bude jednat o vztah jazykový, tedy vztah činitele jazykového a jeho garantů. Garantem jazykové stránky pro německou justici je soudní tlumočník, může jím být soudní tlumočník pro němčinu v Rusku, nebo soudní tlumočník pro jazyk ruský v […]

Zařazeno do témat: , , , , , , ,

Soudní tlumočník ruštiny

  • 16.3.2013

Soudní tlumočník ruštiny, nebo-li tlumočník pro jazyk ruský (resp. také tlumočník jazyka ruského) je osobou vztahově úzce propojenou s úřední sférou, justicí, notáři a právníky každého státu. Je to znalec jazyka, který však pracuje „na volné noze“. Jeho profese se může řadit mezi tzv. svobodná povolání, nikoliv dle však autorského zákona, avšak dle smyslu a […]

Zařazeno do témat: , , , , , , ,