P a H věty pro holandské bezpečnostní listy

  • 26.12.2020

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet […]

Zařazeno do témat: ,

Osoba odborně způsobilá / nabídka bezpečnostních listů od 1400 Kč / vystavení 1 nového listu- Copy

  • 26.12.2020

Časté vypracování slovenského a českého listu pro produkt: NANO ŠAMPON / POLYMER.  Tento rok poprvé zpracovávaný list – za cenu 1400 Kč za kus. (Při dodání celé produktové řady 9 Ks) na list ČISTIČ VZDUŠNÉ RZI A DISKU – nenariedeny (neředěný). Dále dodání do 1 kalendářního týdne další český a slovenský název bezpečnostního listu UNIVERZÁLNI […]

Zařazeno do témat: , , ,

Bezpečnostní list: podklady klienta pro překlad- Copy

  • 26.12.2020

Podklad klienta legislativně jako: Datum vydání: 1.6. 2015   Zpracováno dle REACH (nařízení 1907/2006/ES, 453/2010/ES, 1272/2008/ES). Klient zadává přípravu, a koneckonců, jak ve své poptávce uvádí: ZADÁNÍ POPTÁVKY: 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST K VYPRACOVÁNÍ – ANGLICKY, s dotazem na cenu jednorázově s ohledem na vypracování listu pro 1 produkt. Podobných jednorázových poptávek na přípravu bezpečnostního listu, obdržíme za 1 […]

Zařazeno do témat: , , ,

Odborně způsobilá osoba za přípravu Bezpečnostního listu- Copy

  • 26.12.2020

  Klientem původně uvedené: odborně způsobilá osoba odpovědná za přípravu bezpečnostního listu: Academical Teams.r.o.; Náměstí Přátelství1518/2; 10200, Praha-Hostivař; teamprekladatelu@gmail.com: Látka je klasifikována jako dráždivá. Při přímém kontaktu vážně dráždí oči. Dráždí kůži (odborně způsobilá osoba Bezpečnostního listu). Odborně způsobilá osoba Bezpečnostního listu- dlouhodobá spolupráce Dlouhodobý nebo opakovaný styk s nechráněnou pokožkou může způsobovat odmaštění pokožky až […]

Zařazeno do témat: , , ,

Překlad bezpečnostního listu do italštiny- Copy

  • 26.12.2020

Překlady bezpečnostních listů v rámci jazyka – italština. Kapacita pro překlad BL z italštiny. Počet přeložených bezpečnostních listů z italštiny za 10 let – k 600 druhům produktů. Můžeme se považovat za speciality na překlad bezpečnostních listů z italštiny. Za 40 let praxe některých překladatelů a jejich 20 letá praxe v otevřeném trhu (v rámci česko-italského […]

Zařazeno do témat: , , ,

Lokalizace Primagel plus

  • 27.5.2020

KLIENT:  Poprosím o vyjadrenie či tento produkt musí byť registrovaný v CHLAP. NAŠE ODPOVĚĎ:  výrobek musí být registrován jako biocidní přípravek. Pokud složení odpovídá složení WHO (Ethanol 80% (v/v), • Glycerol 1.45% (v/v), • Hydrogen peroxide 0.125% (v/v)) není potřeba dokládat testy účinnosti. Pokud se složení liší, měli by být doloženy testy účinnosti. Lokalizace 10 bezpečnostních […]

Zařazeno do témat: ,

CHLAP Antiviral Polsko

  • 21.4.2020

KLIENT: na základě našeho telefonického hovoru se na Vás obracíme s žádosti o cenovou nabídku pro oznámení našeho dezinfekčního prostředku (biocidní přípravek) do CHLAP Polsko. Základní informace: V současnosti máme oznámený v ČR náš dezinfekční tekutý přípravek pod názvem „ANTIVIRAL“ (typ přípravku-01-osobní hygiena) a máme podanou žádost o zápis do registru na Slovensko. ANTIVIRAL má stejnou recepturu […]

Zařazeno do témat: ,

Databáze CHLAP

  • 4.3.2020

Dobrý den, minulý týden jsme spolu hovořili, koncem února jsem bohužel teprve obdržela bezpečnostní listy z Německa. Dohodli jsme se, že vám zašlu aktuální seznam, který se od října velmi změnil. Nakonec se tedy jedná o více než dvojnásobek produktových listů k přípravě a registraci v databázi CHLAP. Překlad není z NJ, ale z AJ. […]

Zařazeno do témat: ,