Legislativní chemie – ekotoxikologie

  • 27.12.2020

Ekotoxikologické centrum Praha je součástí sítě konzultačních společností, které nabízejí své služby v širokém spektru legislativních požadavků pro zákazníky uvádějící na trh produkty pro průmyslové a profesionální použití, dovozce a výrobce. Primárním zaměřením jsou trhy Evropských společenství ale nabízíme sužby daleko širší včetně Spojených států amerických, Kanady, Jižní Koreje, Euro-asijské ekonomické unie. Náš tým se […]

Zařazeno do témat: , , ,

Objednávka bezpečnostních listů, ŠTÍTKY

  • 26.12.2020

Objednávka bezpečnostních listů, štítků, etiket – citace: „Navazuji na naši komunikaci ohledně objednávky překladů bezpečnostních listů a štítků z listopadu 2017 (v příloze). A objednávám u vás následující – viz přiložená tabulka. Z té je patrné, že 12 listů se bude překládat do CZ, 7 rovněž i do SK. Pro všech 12 BL štítky v CZ verzi a […]

Zařazeno do témat: ,

P a H věty pro holandské bezpečnostní listy

  • 26.12.2020

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet […]

Zařazeno do témat: ,

Osoba odborně způsobilá

  • 26.12.2020

Osoba odborně způsobilá / nabídka bezpečnostních listů od 1400 Kč / vystavení 1 nového listu- Copy Časté vypracování slovenského a českého listu pro produkt: NANO ŠAMPON / POLYMER.  Tento rok poprvé zpracovávaný list – za cenu 1400 Kč za kus. (Při dodání celé produktové řady 9 Ks) na list ČISTIČ VZDUŠNÉ RZI A DISKU – […]

Zařazeno do témat: , , ,

Bezpečnostní list: podklady klienta pro překlad- Copy

  • 26.12.2020

Podklad klienta legislativně jako: Datum vydání: 1.6. 2015   Zpracováno dle REACH (nařízení 1907/2006/ES, 453/2010/ES, 1272/2008/ES). Klient zadává přípravu, a koneckonců, jak ve své poptávce uvádí: ZADÁNÍ POPTÁVKY: 1 BEZPEČNOSTNÍ LIST K VYPRACOVÁNÍ – ANGLICKY, s dotazem na cenu jednorázově s ohledem na vypracování listu pro 1 produkt. Podobných jednorázových poptávek na přípravu bezpečnostního listu, obdržíme za 1 […]

Zařazeno do témat: , , ,

Odborně způsobilá osoba za přípravu Bezpečnostního listu- Copy

  • 26.12.2020

  Klientem původně uvedené: odborně způsobilá osoba odpovědná za přípravu bezpečnostního listu: Academical Teams.r.o.; Náměstí Přátelství1518/2; 10200, Praha-Hostivař; teamprekladatelu@gmail.com: Látka je klasifikována jako dráždivá. Při přímém kontaktu vážně dráždí oči. Dráždí kůži (odborně způsobilá osoba Bezpečnostního listu). Odborně způsobilá osoba Bezpečnostního listu- dlouhodobá spolupráce Dlouhodobý nebo opakovaný styk s nechráněnou pokožkou může způsobovat odmaštění pokožky až […]

Zařazeno do témat: , , ,

Překlad bezpečnostního listu do italštiny- Copy

  • 26.12.2020

Překlady bezpečnostních listů v rámci jazyka – italština. Kapacita pro překlad BL z italštiny. Počet přeložených bezpečnostních listů z italštiny za 10 let – k 600 druhům produktů. Můžeme se považovat za speciality na překlad bezpečnostních listů z italštiny. Za 40 let praxe některých překladatelů a jejich 20 letá praxe v otevřeném trhu (v rámci česko-italského […]

Zařazeno do témat: , , ,

Oznámení detergentu do CHLAP

  • 16.9.2020

KLIENT: Žádá cenu za službu oznámení detergentu do registru CHLAP a popis informací, které nám má kvůli požadované registraci / oznámení dodat. MY: Oznámení detergentu do registru CHLAP stojí 400 Kč / 5 produktů (1 produkt 700 Kč). K provedení je potřebné znát složení výrobku. V dodaných podkladech zaslaných klientem však nejsou specifikovány hlavní účinné […]

Zařazeno do témat: , ,