Registrace směsí česky a polsky

  • 21.10.2018

Registrace směsí pak do češtiny, slovenštiny, polštiny (popis první pomoci): Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené na balení. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto Bezpečnostního listu. Při bezvědomí uložte do stabilizované polohy a sledujte dýchání. Nikdy nepodávejte osobám v bezvědomí žádné tekutiny.)Možnost souběžné registrace směsi do […]

Zařazeno do témat: ,

Jak dlouho registrace do CHLAP trvá

  • 17.10.2018

Vaše registrace do databáze CHLAP (Registr chemických látek a prostředků) provádíme současně s lokalizací bezpečnostního listu a většinou také přípravou etikety. V daném termínu klient (oznamovatel) pak obdrží potvrzení o registraci, bezpečnostní list a Vaší etiketu. TERMÍN PROVEDENÍ REGISTRACE CHLAP Termín registrace produktu do databáze závisí na počtu registrovaných produktů. Zpravidla u produktů v počtu […]

Zařazeno do témat: ,

Aktualizace registrace směsí / bezpečnostních listů

  • 11.5.2018

aktualizace směsi neboli bezpečnostního listu a registrace směsi do systému chlap ceny aktualizace listů od 1650 Kč za list registrace směsi od 350 Kč za 1 směs expresní kontakt: 608 666 582   Aktualizace pokynů v bezpečnostních listech – instrukce klienta slovensky: Rad by som teda pristupil k realizacii Ceskych a Slovenskych produktov pre pouzivanie […]

Zařazeno do témat: ,