Soudní tlumočník Vinohrady

  • 3.12.2021

SOUDNÍ TLUMOČNÍK ANGLIČTINY Soudní tlumočník jazyka anglického, operuje obdobně, tj. na území Prahy s přihlédnutím ke skutečnosti, že většina obchodních zákazníků se nachází spíše směrem k centru hlavního města, nebo se na jeho území během pracovních hodin svých firem pohybují. . Termíny pro dodání úředního překladu se znaleckým razítkem: expresně ihned / neexpresně 2 pracovní […]

Zařazeno do témat: , ,

Soudní překlad s ověřeným podpisem

  • 9.3.2021

Výše popsán stav do 1. 1. 2021, který se s nástupem nového roku podepsal na kompletní legislativě a to včetně vypracování ověřených překladů. A nezůstalo to jen u tohoto bodu ! Situace se dotkla i ověřených kopií. Tato pravidla, jsou-li striktně dodržena, mohou navýšit cenu překladu až na trojnásobek ! Čas tlumočníka, který stojí obvykle […]

Zařazeno do témat: ,

Velmi expresní překlad smlouvy do anglického jazyka

  • 26.1.2021

Ve čtvrtek se na nás obrátil klient (marketingová firma) zabývající se promo akcemi, výrobou reklamních předmětů, organizací a plánováním reklamních kampaní apod. – s požadavkem expresního překladu smlouvy „Smlouva o dílo“ (uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a obchodního zákoníku těmito účastníky) do anglického jazyka. Překlad smlouvy: expresní V daných režimech překládáme […]

Zařazeno do témat: , , , , ,

Co nelze u soudního překladu rozhodně dělat

  • 19.2.2020

Klientka telefonovala s požadavkem na překlad rodného listu z řečtiny do ukrajinštiny, s tím, že v dokladu je chybně uvedené místo narození: Včera jsem volala ohledně překladu svatebního certifikátu  z řeckého na ukrajinsky jazyk. Co potřebuji změnit je zabarveno víš v příloze to je město narození z Užhorod na Teresva z tím pojedu na Ukrajinu  měnit své přijmení  na […]

Zařazeno do témat:

Kancelář na Václaváku

  • 20.12.2019

Nový překladatel ruštiny se zařazuje do týmu překladatelů úředních dokumentů a spol. (+ po řízení vidimací ověřením )Zpravidla to u nás se soudními překlad funguje tak, že kolega (a nyní to zřejmě bude už i jedna kolegyně přímo v kanceláři na Václavském náměstí a ve Vodičkově ulici blízko tramvajové zastávky), mají (a to včetně managera […]

Zařazeno do témat: ,

Typologie překladů s ověřením v České Lípě

  • 12.11.2019

Typologie překladů s ověřením (podzim – zima 2019) v České Lípě: překlad potvrzení od zahraničních institucí překlad vysvědčení maturitních a ročníkových překlad diplomů překlad obchodních rejstříků překlad živnostenských rejstříků překlad obchodních rejstříků překlad smluv oddací listy rodné listy úmrtní listy překlad výpisů z účtu překlad výpisů PRE a ČEZ JAKÉ JAZYKY VÁM V ČESKÉ LÍPĚ […]

Zařazeno do témat: ,

Evidence překladů vidimací

  • 26.9.2019

PŘÍKLAD EVIDENCE SOUDNÍHO TLUMOČNÍKA:  Příkladem budiž nóta z překladatelského prostředí k tématu vidimací: „V priloze preklady pro 3 duplikaty (1 original dolozka v AJ 443/2019, date 25 September 2019, overená kopie dle porad. cisla 0871 – dolozka v AJ 444/2019, date 25 September 2019; overená kopie dle porad. cisla 0872 – dolozka v AJ 445/2019, date […]

Zařazeno do témat: , ,