Nové ceníky překladů Týmu akademických překladatelů

  • 17.7.2023

Vyhrazujeme si absolutní právo mít poslední slovo ve věci ceny překladu v den naší komunikace se zákazníkem. Informace na stránce vznikají formou blogu a mohou být, i přes automatické aktuální datum daného článku, letité. Odvolávat se tedy na cenu v tomto blogu se nemusí potkat s úspěchem. V dnešní digitální době, kdy je internet hlavním […]

Zařazeno do témat: ,

Soukromí pacientů v lékařských překladech týmu MUDr. Schwarze klíčovým aspektem

  • 17.7.2023

Respektování soukromí a důvěrnosti pacientů v lékařských překladech týmu MUDr. Schwarze klíčovým aspektem: Respektování soukromí a důvěrnosti pacientů je zásadním aspektem při překladu lékařských dokumentů, a tým MUDr. Schwarze tomu přikládá zvláštní význam. Pro pacienty je důležité mít jistotu, že jejich osobní informace jsou v bezpečí a nebudou zneužity. Tým MUDr. Schwarze se zaměřuje na […]

Zařazeno do témat: , ,

Žádost o přeložení dokumentů pro podnikového praktického lékaře do angličtiny

  • 17.7.2023

Žádost o přeložení dokumentů pro podnikového praktického lékaře do angličtiny: Překlad provádí MUDr. Schwarz, vedoucí Týmu akademických překladatelů: Někdy se stává, že potřebujeme komunikovat v mezinárodním prostředí nebo sdílet důležité informace s lidmi, jejichž mateřským jazykem není ten náš. V oblasti zdravotnictví to může být zvláště důležité, když je třeba předat lékařskou dokumentaci a výpisy […]

Zařazeno do témat: , , ,

Špecializácia

  • 18.4.2023

Našou špecializáciou sú výhradne a predovšetkým preklady z odvetví našich kolegov expertných prekladateľov – teda odvetvia, v ktorých majú prekladatelia niekoľkoročnú prax. Tým akademických prekladateľov pozostáva z 86 prekladateľov rodených hovoriacich. Konečný výpočet všetkých odvetví nie je možný a preto aspoň predkladáme všeobecný výpočet toho, čo sa u nás najviac prekladá. Špecializácia v prekladoch – odvetvia bezpečnostné listy a […]

Zařazeno do témat: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Posouzení překladu lékařských zpráv

  • 31.10.2021

Oborné a laické posouzení SMYSLUPLNOSTI překladu lékařských zpráv Překlad pro jiné, než léčebné účely může, anebo musí splňovat některé okolnosti vyžadované přijímacím subjektem překladu listiny ( anebo vysloveně podmíněnou poptávku po úředním úkonu). Naopak překlad pro účely další léčby, musí obsahovat odborné náležitosti, které splňuje lékařská profese, resp. její jazyková odborná znalost plynoucí z ní […]

Zařazeno do témat: ,

Co vše vám ověříme

  • 7.10.2021

Podpis vám neověříme, ale ověříme vám kopii a ověříme vám překlad – ten navíc provedeme. Ano, ověřený překlad je z rukou soudního tlumočníka, který překlad s ověřením může provést, anebo-li jinak řečeno jej může ověřit. Žádáte-li ověření kopie anebo ověření překladu, kontaktujte nás ZDE.

Zařazeno do témat: ,

Expresní překlad smlouvy do angličtiny: 10:00 – 14:00

  • 30.9.2021

Překlad smlouvy (Zprostředkovatelská smlouva-neexkluzivní/PROCUREMENT CONTRACT-non-exclusive) spadá do oblasti obchodních překladů, jedná-li se o kontrakt obchodní, a do oblasti právních překladů v každém případě, nebot samotný institut smlouvy je vázán na výkon práva a tak je právním dokumentem. Expresní překlad smlouvy: zadání Od klienta jsme obdrželi v 9:30 rychlý požadavek na ještě rychlejší překlad smlouvy do anglického […]

Zařazeno do témat: , , ,

Překlady Liberec, Česká Lípa

  • 10.7.2021

Překlady výpisů (a) z obchodního rejstříku – firmy, b) výpisu z trestů – spíše občané, c) živnostenského rejstříku – firmy (99% angličtina a němčina)) (překlad francouzštiny, překlad němčiny, překlad výpisů do slovenštiny, překlad do holandštiny, překlad do arabštiny) rejstříku trestů, překlad obchodních smluv, překlad plných mocí s apostilou realizujeme na území Ústí n. L. Soudní […]

Zařazeno do témat: ,