Italské překlady

  • 28.10.2018

Italské překlady – na 120% překlady plných mocí překlady webových stránek rychlé krátké překlady technické z/do italštiny překlady pro právní kanceláře rychlý telefon: 608 666 582 Italské překlady vyhotovujeme v kombinacích s dalšími cizími jazyky. Silná základna překladatelů ovládajících, nejenom italštinu, ale také další cizí jazyk je dobrým předpokladem pro vytvoření nabídky, která je schopna […]

Zařazeno do témat:

Ověřené překlady do italštiny

  • 22.10.2018

Soudní nebo-li ověřené překlady italštiny jsou nezbytnou doprovodnou součástí některých formálních situací, nebo jednání. Soudní – ověřené překlady italštiny: sekce románských jazyků. U soudních překladů řešíme zpravidla požadavky zákazníků požadujících překlad: oddacího listu, úmrtního listu, rodného listu. Překlady dalších osobních dokladů. SOUDNÍ PŘEKLADY S TĚMITO VÝHODAMI: možnost noční práce tlumočníka možnost práce o víkendu předání […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad manuálu z italštiny: prosté .jpg ve špatné kvalitě a metoda vzniku do profi PDF

  • 30.3.2018

Poptávky klientů v rámci překladů manuálů do italštiny, které lze vyjádřit jako přítomností dokumentu, jehož rozsah není běžnými metodami určitelný – tj.  – nelze spočítat znaky, má následné příčiny: jedná se o originální italský manuál k překladu ve formátu PDF, avšak verzi zamčené proti kopírování a jakémukoliv dalšímu nakládání s textem – mimo čtení (někdy […]

Zařazeno do témat: ,

Aktuální trendy italských překladů

  • 21.2.2018

Velmi poptávanou variantou se v posledních měsících a letech stává tzv. přepis webových stránek psaných italsky (překlad webů a E-shopů do italštiny, překlady inzertních webů do italštiny a angličtiny pro umístění do italského a anglického jazykového prostředí – české firmy), jinak nazýváno lokalizace (lokalizace je též chápána v rámci IT softwarově  – tj. lokalizace více […]

Zařazeno do témat: ,

Italština – překlady/komplexní řízení zakázek v týmu

  • 1.9.2013

Systém překladů z/do italštiny se řídí systémem norem a pravidel pro jazykový překlad. Vzájemná koordinace mezi překladateli věnujících se překladům je dána letitou praxí. Náš kolega předává hotový překlad klientovi v momentě, kdy je prověřena jeho správnost (platí zejména u překladů do italského jazyka). U překladů smluv do italštiny se řídíme pravidlem: překladatel + právní […]

Zařazeno do témat: ,

Rychlé tlumočení italštiny v Karviné: část 2.

  • 21.8.2013

Soudní překladatel/tlumočník v Karviné vypracovává soudní překlady z oblasti práva, správy. V náznacích některé konkrétní příklady uvádíme níže: Soudní překlad z/do italštiny – rodný list, cestovní pas, maturitní vysvědčení. Nadále: oddací list, úmrtní list, rozsudek soudu, notářské úkony, plná moc. Termíny pro vypracování soudního překladu v Karviné-Ostravě: 1-3 pracovní dny. SOUDNÍ PŘEKLADY: Severní Morava Soudní tlumočník jazyka italského je v okolí Karviné k dispozici také […]

Zařazeno do témat: ,

Expresní ověřené překlady po Praze s donáškou

  • 23.5.2013

Заверенные переводы/экспресс/курьер. Pro naše klienty zajišťujeme překlady dokladů s ověřením s donáškou. Jedná se o jedinečnou službu s donáškou překladu od klienta a ke klientovi. Překlad od klientama převezmeme na předem určeném místě a doneseme ho překladateli, ten jej v exponovaných případech může vyhotovit i za několik hodin, a zpět vám jej nese opět donášková […]

Zařazeno do témat: , ,

Výpis z rejstříku trestů – 608 666 582

  • 14.5.2013

Tzv. výpis z TR, nebo RT je velmi častou variantou překladu našich kolegů. Kolegové překládají jazyky s ověřením:  polštinu, angličtinu, němčinu, italštinu, švédštinu, holandštinu. Běžně vám do 10 minut sdělíme dostupnost překladatele pro váš překlad po celé ČR, ať voláte odkudkoliv. Překlad z rejstříku trestů, nebo překlad z obchodního rejstříku (OT) je jednou z nejčastějších […]

Zařazeno do témat: , , , , ,