Cena díla překladu smlouvy

  • 26.9.2019

ČESKÝ TEXT 3. Cena díla dle čl. IV odst. 2 této smlouvy byla sjednaná jako konečná a nejvýše přípustná, přičemž zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné a včasné splnění všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy. Uvedenou cenu díla je možné měnit pouze v závislosti na průběhu realizace jednotlivé preventivní a korektivní údržby. V případě […]

Zařazeno do témat: ,

Poslední „právní překlad“ (do němčiny)

  • 21.10.2018

Do němčiny, jsme dodali tento týden právní překlad pro našeho právního klienta – konkrétně právní kancelář v Praze 2. Náš stálý klient požadoval překlad (fyzicky asi) 35 stránkového formuláře do německého jazyka. Překlad měl být realizován s kulatým razítkem a klientovi jsme opět nabídli překlad s donesením do kanceláře v Praze 2. Překlad formuláře s […]

Zařazeno do témat: ,

Specializace soudního překladu: doklady PRAHA

  • 9.3.2018

Specializace našeho kolegy je právo procesní, naopak naše kolegyně/překladatelka je specializována na obchod a občanskou sféru právního života. Mimo specializovaných překladů kolegové vypracovávají překlady běžnější, tedy ty překlady, které běžně žádá obeznámená veřejnost: SOUDNÍ PŘEKLADY PRAHA: REJSTŘÍKY překlad vysvědčení, diplomů a certifikátů do německého jazyka překlad těchto dokumentů: rodný list, oddací list, výpis z rejstříku trestů, […]

Zařazeno do témat: ,

Ověřený překlad do němčiny

  • 9.7.2014

Rozhodnutí o dědictví: Praha Vinohrady Rozhodnutí o dědictví a jeho překlad do němčiny – to byl úkol, o jehož splnění nás žádala klientka dnes krátce po 18 hodině na Vinohradech. Žádala ověřený překlad a byla poučena, že původní ověřenou kopii, kterou vyžadovala, není ten správný pojem. Klientce jsme tedy vysvětlili rozdíl mezi ověřeným překladem a […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlad smlouvy o pronájmu místa: němčina

  • 13.12.2013

Smlouva o nájmu hrobového místa, tak zněl požadavek obce na překlad smlouvy do německého jazyka. Dokument čítající celkem 3214 úhozů měl být přeložen do 2 dnů. Překladu se ujala naše kolegyně – soudní tlumočník jazyka německého – a provedla jej v podstatě ve zkráceném termínu: tj. cca 24 hodin. Překlad dvou normovaných stran do němčiny […]

Zařazeno do témat: , , ,

Překlady z němčiny: historie

  • 19.9.2013

Němčina a Němci (Rakušané) na našem území – část 5.: Byl to český král Přemysl Otakar II. a jeho rádce a olomoucký biskup v jedné osobě – Bruno ze Schauenburgu, kteří k nám z německých zemí pozvali řemeslníky, obchodníky a zemědělce. Ti v 2. Polovině 13. století přišli do pohraničních hvozdů Čech a Moravy zejména z Frank, […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlad vysvědčení do němčiny

  • 26.8.2013

Tento týden již osmý požadavek na překlad vysvědčení v rámci němčiny a češtiny. S překladem vysvědčení do němčiny nás oslovila pražská klientka sídlící přímo na Praze 1. Doporučili jsme jí standardní postup, tedy: vyhotovení ověřené kopie daného dokladu + donesení této na naši adresu. Paní se zastaví zítra a my vysvědčení přeložíme do středy. Naše […]

Zařazeno do témat: ,

Úkony soudního tlumočníka: jazyk německý

  • 25.8.2013

Nadále cena za úkony spojené s činností soudního tlumočníka, ale v podobě písemných překladů: překlad 1 normované strany textu se soudním ověřením z jazyka, překlad 1 normované strany textu se soudním ověřením do jazyka, ostatní překlady textů. Soudní tlumočník němčiny řeší překlad: smluv, rodných listů, odacích listů, úmrtních listů. Nadále plných mocí, překlady rozsudků jménem republiky a další […]

Zařazeno do témat: ,