Články na téma:

soudní tlumočník ruštiny

 

Specializace soudního překladu: doklady PRAHA

Specializace našeho kolegy je právo procesní, naopak naše kolegyně/překladatelka je specializována na obchod a občanskou sféru právního života. Mimo specializovaných překladů kolegové vypracovávají překlady běžnější, tedy ty překlady, které běžně žádá obeznámená veřejnost: SOUDNÍ PŘEKLADY PRAHA: REJSTŘÍKY překlad vysvědčení, diplomů a certifikátů do německého jazyka překlad těchto dokumentů: rodný list, oddací list, výpis z rejstříku trestů, […]

Štítky: ,

...číst celé

Soudní tlumočník ruského jazyka – присяжный переводчик чешского языка

Soudní tlumočník pro vás vypracuje kvalifikovaný překlad za cenu, která odpovídá překladům „na přímo“, tedy bez zprostředkovacích poplatků. Naši kolegové soudní tlumočníci pro ruštiny sídlí ve všech hlavním městech i mimo ně. K soudnímu překladu budete potřebovat kopii/ověřenou kopii vašeho dokladu v ruském, nebo českém jazyce. Soudní tlumočník provede zápis do tzv. tlumočnického deníku o provedení vašeho překladu […]

Štítky: ,

...číst celé

Překlady z ruštiny: metodika

Metodika překladů z ruštiny u lékařských zpráv: při poslední poptávky překladu lékařské zprávy do rodilé ruštiny, nás kontaktoval náš stálý klient, žádající klasický překlad onkologické lékařské zprávy do ruského jazyka, ruským lékařem. Kontaktoval nás ve 12:00, s tím, že překlad potřebuje mít nejpozději do druhého dne ráno – realizován. 5 normovaných stran, byl cca úkol, […]

Štítky: ,

...číst celé

Exkluzivní servis: soudní překlad angličtiny

České ověřené překlady angličtiny (např. smlouvy, listiny, rodné – oddací – úmrtní listy) v rámci všech dostupných kombinací pro překlady státních, školních, matričních, právně obsahových a občanských listin, matričních dokladů, dokladů o vzdělání a notářských variant občanských dohod a listin uložených (Praha, Brno). Soudní překlady maturitních vysvědčení, osa: Praha – Brno Z těchto citujeme několik […]

Štítky: ,

...číst celé

Inteprete lingua tedesca Praga / Присяжный переводчик

Сертифицированный переводчик итальянского языка/Tlumočník jazyka italského volený soudem, tak by se také dalo poslání nazvat. Naše kolegyně tlumočí jednání v rámci jazyků: němčina-italština (anche le lingue: il tedesco e l´inglese), tedy mezi dvěma cizími jazyky a to s ověřením. Pro tlumočení v režimu italština-němčina se angažujeme ve všech obchodních jednáních, tlumočení před notáři, soudy, policií […]

Štítky: ,

...číst celé

Potvrzení o příjmu, Smlouvy, Výpisy: překlad z ruštiny

Rozsáhlý ověřený překlad z ruštiny, to byla zakázka, která nás čekala dnešní ráno.  Jednalo se 30 stran překladů s ověřením z ruského jazyka s termínem dodání 7 kalendářních/5 pracovních dní.  Potvrzení o příjmu, Smlouvy, Výpisy – to je hrubší nástin překládaných listin. O jejich podrobném seznamu a typologii budeme informovat v dalších příspěvcích – pochopitelně […]

Štítky: , ,

...číst celé