Články na téma:

Technické lékařské překlady

 

Ceny slovenských překladů

Ceny překladů z/do slovenštiny, začátek možné ceny při množstevním charakteru. Stejnost ceny při expresních a ultra expresních překladech. Ceny překladů z německého jazyka neobsahují zprostředkovací poplatek. Překlady vyhotovuje tým překladatelů, kteří agenturní poplatky neúčtují. Cena překladu z německého jazyka začíná na 200 Kč za normovanou stranu včetně DPH (objednávané české nebo německé množství nad 200 […]

Štítky: ,

...číst celé

Technický překlad z oblasti materiálu: ČÁST II.

Článek osnovy – Názvosloví: 1. Úvod, 2. Popis vzorku, 2.1. Fyzikální a chemické složení vzorku, 2.2. Vzorek, 2.3. Číselná analýza, 2.4. Změny na Kungovém vzorku, 3. Výsledky a diskuse, 3.1. Ověření vzorku, 3.2. Rozložení teploty po dřevě, 3.3. Závislost míry vypařování na hustotu dřeva,3.4. Předpověď času zapálení, 3.5. Rychlost odhoření dřeva, při slabém povrchovým hoření, 4. Závěry, Reference (téže reference technického překladu). 1. Úvod (technický překlad: materiály – I. […]

Štítky: ,

...číst celé

Překlady angličtiny a švédštiny: 3D formáty

Nadále jako jediní na trhu četné formáty grafické pro ilustrační 3D software (tvorba plánů, bezpečnostních výkresů v sektoku požární ochrany apod), mezi tyto nejčastější patří koncovka DWG, nadále všechny: „Autocad, CAD, Adobe illustartor, Photoshop, PostScript, CorelDraw, všechny CAD/CAM, nadále méně časté: Solid Works, Solid Edge, Aitodesk Inventor, All Autodesk Products, AllPlan, 3dsMax, Maya“. Překlady do […]

Štítky: ,

...číst celé

Překlady do portugalštiny ze slovenštiny a češtiny

Realizace překladů v technických manuálů do portugalského jazyka, z jazyka slovenského proběhly naposledy minulý týden pro slovenského klienta se sídlem na Slovensku. Obecně realizujeme překlady technických manuálu do portugalštiny ze slovenštiny pro naše stálé slovenské klienty. Nadále realizujeme překlady do portugalského jazyka z češtiny do portugalštiny. Překlady z/do slovenštiny a portugalštiny Možné jazykové předlohy pro překlady technických manuálů, […]

Štítky: ,

...číst celé

Překlad do polštiny

Překlad v rámci dalších bezpečnosních listů provádíme v těchto dnech. Garantovaný překlad do polštiny z legislativně správných českých MSDS dodáme klientovi do 4 pracovních dnů. Jedná se o celkem 3 listy, v rozsahu asi 20 normovaných stran. Znamená to tedy, že co 5 normovaných stran textu, to 1 den činnosti polského překladatele, kolegy, specialisty na […]

Štítky: ,

...číst celé

Překlady ruštiny

Statistika pro překlady ruštiny čítá v našich řadách poměrně vysoké číslo. Je to dáno zejméně níže pojednávanými skupinami oborů a množství překladatelů schopných tato množství překladů z ruštiny, nebo do ruštiny, zpracovat. Ceklově jsme schopni překladů ruštiny naplnit normu cca. 400 normovaných stran za týden, co do technických a medicínckých překladů. Následují další obory. Překlady […]

Štítky: ,

...číst celé