Ceny slovenských překladů

  • 3.3.2018

Ceny překladů z/do slovenštiny, začátek možné ceny při množstevním charakteru. Stejnost ceny při expresních a ultra expresních překladech. Ceny překladů z německého jazyka neobsahují zprostředkovací poplatek. Překlady vyhotovuje tým překladatelů, kteří agenturní poplatky neúčtují. Cena překladu z německého jazyka začíná na 200 Kč za normovanou stranu včetně DPH (objednávané české nebo německé množství nad 200 […]

Zařazeno do témat: ,

Technický překlad z oblasti materiálu: ČÁST II.

  • 15.2.2018

Článek osnovy – Názvosloví: 1. Úvod, 2. Popis vzorku, 2.1. Fyzikální a chemické složení vzorku, 2.2. Vzorek, 2.3. Číselná analýza, 2.4. Změny na Kungovém vzorku, 3. Výsledky a diskuse, 3.1. Ověření vzorku, 3.2. Rozložení teploty po dřevě, 3.3. Závislost míry vypařování na hustotu dřeva,3.4. Předpověď času zapálení, 3.5. Rychlost odhoření dřeva, při slabém povrchovým hoření, 4. Závěry, Reference (téže reference technického překladu). 1. Úvod (technický překlad: materiály – I. […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady angličtiny a švédštiny: 3D formáty

  • 4.12.2017

Nadále jako jediní na trhu četné formáty grafické pro ilustrační 3D software (tvorba plánů, bezpečnostních výkresů v sektoku požární ochrany apod), mezi tyto nejčastější patří koncovka DWG, nadále všechny: „Autocad, CAD, Adobe illustartor, Photoshop, PostScript, CorelDraw, všechny CAD/CAM, nadále méně časté: Solid Works, Solid Edge, Aitodesk Inventor, All Autodesk Products, AllPlan, 3dsMax, Maya“. Překlady do […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady do portugalštiny ze slovenštiny a češtiny

  • 23.3.2017

Realizace překladů v technických manuálů do portugalského jazyka, z jazyka slovenského proběhly naposledy minulý týden pro slovenského klienta se sídlem na Slovensku. Obecně realizujeme překlady technických manuálu do portugalštiny ze slovenštiny pro naše stálé slovenské klienty. Nadále realizujeme překlady do portugalského jazyka z češtiny do portugalštiny. Překlady z/do slovenštiny a portugalštiny Možné jazykové předlohy pro překlady technických manuálů, […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady ruštiny

  • 2.12.2014

expresní překlad do rumunštiny překlady se soudním ověřením sleva 21 % na rumunský překlad pro neplátce DPH předání soudních překladů Praha expresní telefon 608 666 582 Statistika pro překlady ruštiny čítá v našich řadách poměrně vysoké číslo. Je to dáno zejména níže pojednávanými skupinami oborů a množství překladatelů schopných tato množství překladů z ruštiny, nebo […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad servisního protokolu: angličtina expres

  • 5.2.2014

Včera jsme přijali expresní poptávku (od našeho stálého klienta) a požadavek na překlad servisního protokolu do anglického jazyka. Jednalo se o dvoustránkový dokument. Servisní protokol v češtině se skládal z tabulek a údajů k doplnění, údajů o zákazníkovi, o zkouškách, o kontrolách, technikovi. Celkem čítal téměř 2 normované strany vyexponovaného textu, ten se identicky překládal […]

Zařazeno do témat: , , ,

Překlady němčiny: webové stránky, IT překlady

  • 14.11.2013

Komplexní řešení širokou veřejností nazýváno p“řeklad do ceštiny, nebo do němciny“ –  pro webové projekty (řeklady celých webů do uživatelsky vhodné němčiny), www:  prezentace jsou do češtiny z němčiny překládány překladatelem specializovaného na část překladu věnovanou www marketingu, překlady internetových obchodu a www stránek apod. Jedná se o překlad zaměřený směrem ke kreativitě s nutnou pokročilou znalostí internetu […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlady výkresů z/do němčiny: speciální formáty

  • 14.11.2013

Překlady výkresů ve formátech PDF, i papírových starších či archivních verzí. Držení norem pro označení a věrohodné zachycení a udržení formátu na 99% od původní dokumentace. U PDF překladů technických výkresů (tedy produkt jakéhokoliv technického kreslení: ruční, PC) dle norem ISO. Z odborných názvů z oblasti překladů technických výkresů obecně uvádíme: Skizze -1)  Náčrt (u technických výkresů), 2) Entwurf […]

Zařazeno do témat: , ,