Mimořádný překlad 550 stran do anglického jazyka: medicínská technika

  • 25.1.2021

Tématicky náročný, kvalitativně exponovaný a rozsahem enormní překlad jsme obdrželi od klienta minulý týden. Jednalo se o českého výrobce se zahraniční účastí, výrobce medicínské techniky, našeho letitého a váženého zákazníka. Pro klienta jsme připravili plán postupného dodávání překladových materiálů a slíbili, že překlad dodáme do 5 týdnů od započetí překladového díla. Dílo je součástí obchodního […]

Zařazeno do témat: , ,

Technické překlad z angličtiny: ovládnutí jazyka, pokračování

  • 24.1.2021

Technický překlad je dokonalé zvládnutí cizí řeči, tedy jazyka, ze kterého má překladatel (angličtiny, nebo jiných jazyků) překládat. Technicky jazyk a angličtina obsažená v  překládaném manuálu je artificiálním jazykem ve své podstatě, ale s daným úzusem pro daný obor techniky či vědy. Je to mluva obsahující hantýrku, slang, žargot anglických techniků a vynálezců a inženýrů. Zákazník na začátku poptá u […]

Zařazeno do témat: ,

Manuály, technika / chemie – velmi kvalifikovaný překlad do němčiny

  • 24.1.2021

Překlad z/do němčiny v rámci technické problematiky, komponentistiky: manuály, bezpečnostní listy. Překlady manuálu (návodu) z němčiny do češtiny (Tschechische) jsou vyhotovovány jen jedním, anebo několika překladateli (závisí na obsahu a rozsáhlosti překládaného materiálu). Překlady z němčiny do češtiny v objemu kupříkladu tehchnických návodů-manuálu-komponent, mohou být překládány za pomocí CAT – (abreviace z anglického originálu), tedy synchronizačního softwarového nástroje určeného pro […]

Zařazeno do témat: , , ,

Překlad manuálu do anglického jazyka: stálý klient

  • 3.1.2021

Tento týden jsme od našeho letitého klienta přijali požadavek na překlad větší části (vyznačených částí) manuálu do anglického jazyka. Pro klienta pravidelně překládáme manuály k identickým strojům do jazyků: švédština, turečtina, finština, němčina. Tentokrát klient zvolil klasickou variantu a žádal překlad stejného manuálu s výrobními a technologickými změnami do technické angličtiny. Překladu se ujal náš […]

Zařazeno do témat: ,

Systémový překlad do němčiny: software/ stavební průmysl

  • 2.1.2021

Dva a půl měsíce trvající projekt nás čeká k započetí v průběhu následujícího týdne. Projektu předchází školení klientem v rámci překladatelského software a dodání hardwarového klíče. Celkově se bude jednat o překlad asi 160 normovaných stran do odborného německého jazyka čítajícího pojmy a obraty ze stavařské němčiny. Klient dodává k účelu překladu svůj vlastní překladový […]

Zařazeno do témat: ,

Expresní technický překlad katalogu do angličtiny

  • 10.10.2018

Autentické texty k překladu z angličtiny do češtiny. Anglický katalog v rozsahu 40 normovaných stran, lze dodat včetně grafických úprav, za asi 10 dnů: „This equipment can be adapted to the heating requirements of the system, it is possible to change the maximum output in central… Refer to chapter “Adjustments” for calibration. After setting the […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad angličtina-švédština: 17 normovaných stran

  • 11.10.2017

Včera jsme od klienta přijali poměrně naléhavý požadavek na technický překlad z angličtiny do švédštiny. Překlad čítá 17 normovaných jednotek (normovaná jednotka: technický obrat pro označování normovaných stran). Překlad manuálu z angličtiny do švédštiny vypracováváme za kvartál cca v množství: 1200 normovaných stran, ve spolupráci s česko-švédským a anglicko-švédským týmem. Překlady z angličtiny do švédštiny […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady z angličtiny, i do angličtiny

  • 21.10.2015

Poslední 2 týdny byly ve znamení zvýšené poptávky na služby překladů z angličtiny, i do angličtiny. Zaznamenali jsme nárůst poptávek o zhruba 300 %. Poptávky se týkali zejména ověřených a technických překladů. Ověřené překlad angličtiny U ověřených překladů jsme zaznamenali překlad těchto dokumentů s ověřením: vysvědčení, potvrzení pro školu, potvrzení pro zaměstnavatele o neschopnosti, potvrzení […]

Zařazeno do témat: ,