Články na téma:

Technické překlady němčiny

 

Technické překlady z němčiny do slovenštiny

Prostřednictví technické práce německého překladu, tj. překladu z zdrojové němčiny do slovenštiny (anebo jako zdrojové němčiny a překladu do slovenského jazyka + jazyky dále, jako SW, PL, NR) překladu do němčiny je realizována i série bezpečnostních listů / certifikátů kvality / protokolů o zkoušce, (zvaných slangovým jazykem TEST PROTOKOLY) a návrhy štítků / návrhy etiket […]

Štítky: ,

...číst celé

Technický překlad z oblasti materiálu: ČÁST II.

Článek osnovy – Názvosloví: 1. Úvod, 2. Popis vzorku, 2.1. Fyzikální a chemické složení vzorku, 2.2. Vzorek, 2.3. Číselná analýza, 2.4. Změny na Kungovém vzorku, 3. Výsledky a diskuse, 3.1. Ověření vzorku, 3.2. Rozložení teploty po dřevě, 3.3. Závislost míry vypařování na hustotu dřeva,3.4. Předpověď času zapálení, 3.5. Rychlost odhoření dřeva, při slabém povrchovým hoření, 4. Závěry, Reference (téže reference technického překladu). 1. Úvod (technický překlad: materiály – I. […]

Štítky: ,

...číst celé

Překlady návodů

Série rozsáhlých překladů návodů – tj. technických překladů, na překlady hasiv (hasicí pěny) = dokončena. Statistika fází I. – III. technického překladu: 262 normovaných stran. Text návodu (ukázka): Návod na likvidaci Metodika ošetření rozlité hasící kapaliny a náhodných úniků tekutin. Požární pěnové koncentráty jsou připravovány tak, aby zajistily maximální hasící a ochranné kvality, a současně snížily […]

Štítky: ,

...číst celé

Kapacita TECHNICKÝCH překladů: 1 člověk

Překlady manuálů do angličtiny (česko – anglický technický překlad, švédské technické překlady v kombinaci s angličtinou (švédština: medicínská technika, farmaceutical), češtinou a norštinou (norština, také z češtiny a angličtiny: převážně technické texty – automotive)) jsou mimořádnou kategorií na které si zakládáme jako na prestižním oboru. Několik našich překladatelů patří mezi velmi angažované překladatele technických manuálů […]

Štítky: ,

...číst celé

Technické překlady do slovenštiny

Technické překlady do slovenštiny s přihlédnutím k opakování textu a technické konverze slovenských textů a textů pro překlad do slovenštiny: z češtiny. Konverze textů prováděné z formátů PDF, PowerPoint, Excel, Grafical a mnoho dalších. Konverze a statistika texu, předchází množstevní informaci textu pro překlad z/do slovenštiny. Technické překlady do slovenštiny překlady kmenově technické překlady do […]

Štítky: ,

...číst celé

Objednání technického překladu z angličtiny

Dnes ráno jsme přijali očekávanou objednávku na překlad technického textu z angličtiny (klientem deklarovaný jako obchodní smlouva, avšak po upřesněný vyplynuvší jako čistě text technický): „Dobrý den, objednáváme u Vás překlad obchodně-technické dokumentace, která je uvedena v příloze : (překlad technické příručky).  Číslo objednávky : 72/02/2003/15. Počet normostran : 16. Překlad do angličtiny: Kč Smluvní cena  […]

Štítky: ,

...číst celé