Česká verze motivačního dopisu

  • 23.10.2019

Překlad z této české verze do anglického jazyka (část / ukázka): „MH vystudoval farmacii na Karlově Univerzitě, kde získal i atestaci pro lékárnictví. Ihned po ukončení školy se tomuto oboru začal věnovat v praxi. Z počátku pracoval jako magistr v lékárně (výdej léků na předpis),  potom se stal vedoucím lékárny, ale brzy po té již […]

Zařazeno do témat: ,

Výňatek z překladu dopisu do anglického jazyka

  • 23.10.2019

„MH graduated at the Charles University in Prague, where he studied pharmacy, and where he also obtained his attestation in Pharmacology. Immediately after the graduation, he started to work in this field. He started as a clerk in a pharmacy (issued prescription drugs), but later on he became the supervisor of the apothecary. Not long […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady motivačních dopisů

  • 23.10.2019

Pro získání zaměstnání překládáme do perfektní němčiny anebo angličtiny motivační dopisy a curricula. Překlady pro zaměstnance ze všech oborů lidské činnosti. Překlady pro lékaře nebo pracovníky v lékařství. Mimo němčinu a angličtinu, nabídneme další standardní jazyka, jakými jsou: ruština, polština, francouzština, italština, maďarština, španělština, švédština a mnoho dalších. Překlady životopisů Překlady životopisů pro lékaře a […]

Zařazeno do témat: ,

Životopis, překládající lékař, MUDr. Josef Janda

  • 18.10.2019

ODBORNÁ PŘEDCHOZÍ PRAXE PRAXE PŘEKLÁDAJÍCÍHO LÉKAŘE: Pracoviště: Dětské oddělení, Praha. Pracovní zařazení: vedoucí lékař alergologické ambulance, sekundární lékař dětského oddělení. Dosavadní praxe: Dětské oddělení, Oblastní  nemocnice v Praze – lůžková i ambulantní část, ambulance alergologie a klinické imunologie dětského oddělení od 1.8.1995 – dosud  Vzdělání LÉKAŘE a atestace: Vysokoškolské studium – 2. lékařská fakulta UK v Praze, promoce 26.6.1995. Atestace: Pediatrie […]

Zařazeno do témat:

Profesní vzdělání překladatele

  • 8.10.2019

Nejvyšší jazykové vzdělání: – JASPEX, Pedagogická fakulta UK, státnice 1993 – tlumočnický kurz, agentura Vigato, 2005 (angličtina) – zkouška v rámci vysokoškolského studia (němčina, ruština) – kurz právnické angličtiny pro překladatele a tlumočníky, Právnická fakulta UK (závěrečná zkouška duben 2003) Jazyková praxe: – profesionální překladatel od počátku r. 1994 (na „volné noze“ od 4/1995) – […]

Zařazeno do témat:

Životopisy překládajících lékařů

  • 2.9.2019

MUDr. Helmut Schwarz – vedoucí lékař MUDr. Sergej Ivanov – lékař zastupující MUDr. Helena Schwarzová – vedoucí německých lékařských překladů Mudr. Petr Čapek – vedoucí anglických lékařských překladů Překlad: MUDr. Uljanov MUDr. Romanov MUDr. Popelková MUDr. Čáslavská MUDr. Novotná MUDr. Klapková MUDr. Pekárková MUDr. Slavíčková MUDr. Massini MUDr. Denisová MUDR. Josef Janda MUDr. Absolová MUDr. […]

Zařazeno do témat: