Lékař specialista: překladatel

  • 2.3.2021

Všichni kolegové lékaři. Jazykové zaměření zejména na: angličtinu, němčinu, španělštinu, ruštinu, polštinu, italštinu. Překlady v lékařské kvalitě: garance obsahu slovní zásoby i lékařských konsekvencí, rozepisován zkratek – priorita srozumitelnosti sdělení obsahu lékařských zpráv. U překladů do němčiny a angličtiny ve farmaceutické, vědecké nebo biostatické oblasti: garance obsahu i jazyková korektura. Jazykové korektury: prováděny po překladu […]

Zařazeno do témat: ,

Znalecký překlad s razítkem

  • 2.2.2021

Zpravidla se nás obracejí zákazníci s požadavkem na náročné lékařské texty, kde nelékař překládat nemůže. Také lokalizace bezpečnostních listů v rámci chemického zákona, reklasifikace směsí – což běžný překladatel také dělat nemůže, neboť na takový překlad nemůže dát znalecké razítko a ani nevyhovuje zákonným požadavkům na skladbu bezpečnostního listu, které zpravidla zdrojové podklady neodpovídají.

Zařazeno do témat: ,

Jak se tvoří manuál při překladu z němčiny

  • 26.1.2021

Krok za krokem pomocí překladu: Pověstná německá přesnost a smysl pro detail jsou bezpochyby příznačné i pro manuály v němčině. Jejich nastudováním díky správnému překladu si uživatel značně zjednodušuje práci s danými programy/aplikacemi. Účel překladu manuálu z němčiny Co je účelem: Cílem každého návodu je seznámit, zaškolit a provést uživatele daným produktem jasně a účelně. Definovat přesně – tak […]

Zařazeno do témat: , ,

3 medical překlad, neboli překlad lékařských zpráv

  • 25.1.2021

  V minulém týdnu jsme zvládli překlad pro tři klienty, klienty, kteří žádali překlad svých lékařských zpráv, nebo lékařských zpráv svých blízkých. Překlady jsme prováděli z němčiny, do angličtiny a ještě jednou do angličtiny. Jednalo se celkem o 65 normovaných stran překladů, přičemž ten nejexpresnější z nich jsme dodávali prakticky přes noc a to rovnou […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Překlady jazykových vysokoškolských prací/jazyková korektura

  • 25.1.2021

Práce z oboru ekonomie: Specializovaná práce v oboru ekonomie (dizertační práce), je prací nesoucí vysoce odborný obsah pojednávající o tématu či společenském jevu z pohledu ekonomických věd: tedy ekonomie samotné a jejích dílčích celků či také například z pohledu ekonomické sociologie, politologie apod. Práce jazykové: Práce jazykové jsou speciální výhradou Týmu akademických překladatelů a to z titulu jejich hlavního profilového jména, tedy překladatelů. Akademičtí překladatelé jsou […]

Zařazeno do témat: , , ,

Překlady bezpečnosních listů: garance

  • 24.1.2021

Poskytnutí garance správnosti uvedených látek v BL: slovenština, angličtina, němčina: U bezpečnostních listů můžeme poskytnout záruku správnosti dle legislativy a proto většinou u standardních listů, kde je počet někde kolem 6 – 7 NS neúčtujeme od strany, ale paušálně na základě počtu normovaných stránek. Překlady manuálů, ať se jedná o překlad do švédštiny, turečtiny, nebo […]

Zařazeno do témat: , ,

Víkendové překlad: Expresní překlad

  • 24.1.2021

  Pravidelnou činností v oblasti překladů jsou dlouhé zakázky, nebo zakázky expresního charakteru. Na většině z nich se pracuje, je-li to nutné, i během víkendových dní. Říkáme jim překlad SO + NE. Odborná typologie víkendových překladů není podstatná pro dodávaný typ, ten přichází v závislosti na poptávce, ale statisticky se dá mírně říci, že se […]

Zařazeno do témat: , , ,

Překlady velkých technických průkazů: DE, EN, FR, IT, HL

  • 4.1.2021

Překlady technických průkazů a překlad technických listů: technické překlad. Zpravidla překlad technických průkazů s ověřením u nás skončili s pádem některých pravidel pro dovoz automobilů ze SRN, Francie, Itálie, Holandska apod. To u čeho jsme zůstali jsou: technické listy (nebo-li karty) a technické překlad manuálů (tzv. expertní překlad velikého rozsahu), jedná se o manuály ke […]

Zařazeno do témat: , ,