Články na téma:

Znalecké a expertní překlady

 

Lékař specialista: překladatel

Všichni kolegové lékaři. Jazykové zaměření zejména na: angličtinu, němčinu, španělštinu, ruštinu, polštinu, italštinu. Překlady v lékařské kvalitě: garance obsahu slovní zásoby i lékařských konsekvencí, rozepisován zkratek – priorita srozumitelnosti sdělení obsahu lékařských zpráv. U překladů do němčiny a angličtiny ve farmaceutické, vědecké nebo biostatické oblasti: garance obsahu i jazyková korektura. Jazykové korektury: prováděny po překladu […]

Štítky: ,

...číst celé

Překlady medicína: znalecké

Z titulu poměrně široké odborné základny poskytované znalci a lékaři našeho týmu, rozlišujeme Překlady z titulu medicíny, do dalších podkategorií. Ty nadále technicky dělíme dle dalších kritérií. První kategorií z titulu dostupnosti veřejnosti z oblasti medicíny, jsou překlady zpráv pro běžné pacienty. Překlady z medicíny v oblasti lékařských zpráv, realizujeme nejčastěji (sestupně), jako:  překlady z/do […]

Štítky: ,

...číst celé

Rozsáhlý překlad mechanického a elektro manuálu: z němčiny – text a grafika

Klientem jsme byli z kraje týdne požádáni o překlad rozsáhlého technického manuálu z německého jazyka. Klient žádal vyčíslení rozsahu, překlad + sdělení způsobu/metody p řekladu screen shotových obrázků čítajících na 457 stranách, více než 550 kusů. Plán překladu manuálu skýtal navíc další speficika, tzn., byla již přeložena úvodní část (na tu se terminologicky navazovalo a […]

Štítky: , ,

...číst celé

Rychlý překlad lékařských zpráv: do 1 dne

Rychlé zprávy do ruského, anglického, německého jazyka dodáváme zpravidla, když čítají rozsah do 2 normovaných stran. Garantujeme 1 den, avšak u takto krátkých zpráv se velmi často děje, že doba dodání nepřekročí několik málo hodin. Např. zpráva a její překlad do češtiny v rozsahu 1,2 hodiny byla při poslední příležitosti dodána klientům za cca 45 […]

Štítky: ,

...číst celé

Překlady manuálů: výkonnost

Výkonnost při překladech manuálů/ celkový výkon + výkon na klienta u překladů manuálů je norma: od několika faktorů: za bezvadný výkon lze považovat 100 normovaných stran = 10 dní práce, při vyšším až vysokém nasazení pro zakázku. Anglický tým pro překlady manuálů plní tuto normu pro většinu klientů – ti žádají časy buď delší, anebo zkrácené. […]

Štítky: ,

...číst celé

Vyhledávání překladatelů v databázích

Překladatelé se pohybují rámcově ve 2 souborných celcích pro vyhledávání ve výrazech a frázích pro překlady. Ty řadíme do různých překladatelských kategorií. Souborné celky rozlišujeme jako: 1) glosáře interní (glosáře privátní/překladatel), 2) systém společný (vzniká přispěním různých překladatelů a je koordinován a řazen vedoucím překladatelem, který v nich vyhledává souvislosti a vyjadřuje je systémem řazení), […]

Štítky: ,

...číst celé