Lékař specialista: překladatel

  • 2.3.2018

Všichni kolegové lékaři. Jazykové zaměření zejména na: angličtinu, němčinu, španělštinu, ruštinu, polštinu, italštinu. Překlady v lékařské kvalitě: garance obsahu slovní zásoby i lékařských konsekvencí, rozepisován zkratek – priorita srozumitelnosti sdělení obsahu lékařských zpráv. U překladů do němčiny a angličtiny ve farmaceutické, vědecké nebo biostatické oblasti: garance obsahu i jazyková korektura. Jazykové korektury: prováděny po překladu […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady medicína: znalecké

  • 22.2.2018

Z titulu poměrně široké odborné základny poskytované znalci a lékaři našeho týmu, rozlišujeme Překlady z titulu medicíny, do dalších podkategorií. Ty nadále technicky dělíme dle dalších kritérií. První kategorií z titulu dostupnosti veřejnosti z oblasti medicíny, jsou překlady zpráv pro běžné pacienty. Překlady z medicíny v oblasti lékařských zpráv, realizujeme nejčastěji (sestupně), jako:  překlady z/do […]

Zařazeno do témat: ,

Rozsáhlý překlad mechanického a elektro manuálu: z němčiny – text a grafika

  • 31.7.2014

Klientem jsme byli z kraje týdne požádáni o překlad rozsáhlého technického manuálu z německého jazyka. Klient žádal vyčíslení rozsahu, překlad + sdělení způsobu/metody p řekladu screen shotových obrázků čítajících na 457 stranách, více než 550 kusů. Plán překladu manuálu skýtal navíc další speficika, tzn., byla již přeložena úvodní část (na tu se terminologicky navazovalo a […]

Zařazeno do témat: ,

Rychlý překlad lékařských zpráv: do 1 dne

  • 10.7.2014

Rychlé zprávy do ruského, anglického, německého jazyka dodáváme zpravidla, když čítají rozsah do 2 normovaných stran. Garantujeme 1 den, avšak u takto krátkých zpráv se velmi často děje, že doba dodání nepřekročí několik málo hodin. Např. zpráva a její překlad do češtiny v rozsahu 1,2 hodiny byla při poslední příležitosti dodána klientům za cca 45 […]

Zařazeno do témat:

Překlady manuálů: výkonnost

  • 14.5.2014

překlady manuálů od 200 Kč za stranu překlady do EN, DE, SK, ŠV, PL, IT, ŠP a dalších jazyků vždy 1-2 specialisté pro daný jazyk slevy 21 % pro neplátce DPH na překlad manuálu expresní kontakt 608 666 582   Výkonnost při překladech manuálů/ celkový výkon + výkon na klienta u překladů manuálů je norma: od […]

Zařazeno do témat: ,

Vyhledávání překladatelů v databázích

  • 26.3.2014

Překladatelé se pohybují rámcově ve 2 souborných celcích pro vyhledávání ve výrazech a frázích pro překlady. Ty řadíme do různých překladatelských kategorií. Souborné celky rozlišujeme jako: 1) glosáře interní (glosáře privátní/překladatel), 2) systém společný (vzniká přispěním různých překladatelů a je koordinován a řazen vedoucím překladatelem, který v nich vyhledává souvislosti a vyjadřuje je systémem řazení), […]

Zařazeno do témat: ,

Překlady z angličtiny

  • 16.3.2014

Od robotiky, přes protokoly k obchodním listinám Robotika – dodělávky: Protokoly, obchodní listiny. Klient k daným manuálům dodal další listiny a protokoly k překladu. Protokoly s ověřením. Jednalo se celkem o 3 protokoly kvality, které jsme měli přeložit do pondělí společně s dodávkou přeložených manuálů k úterní klientově prezentaci ohledně svých rehabilitačních systémů. Ty jsme […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad z němčiny

  • 11.2.2014

Dokončen překlad tabulek z němčiny: technická databáze: Tento týden jsme našemu klientovi předali rozsáhlý překlad tabulek s databází technických pojmů pro jeho potřeby. Tabulkový překlad čítal přesně 2239 pojmů, tedy tzv. řádků, které jsme překládali z němčiny do češtiny. Předtím ale také z češtiny do angličtiny a dalších jazyků. Překlad tabulek/řádků z němčiny je záležitostí […]

Zařazeno do témat: , , ,