Technické překlady do angličtiny

Technicky náročné překlady v netradičních formátech, tel: 608 666 582.

Technické překlady do angličtiny: Technicky náročné překlady v netradičních formátech (mimo běžné formáty, také: excel, ppt, pdf, dwg a další) (technické zpracování při zapojení CAT nástroje – Trados Studio 2011 ale i další alternativní a z mnoha pohledů také často výhodnější aplikace), tel: 608 666 582.

Překlady v řadě AutoCAD – technicky náročná operace: Náš tým techniků v kombinaci s kolegy překladateli provedl minulý týden velmi náročnou operaci pro jednoho významného klienta. Jednalo se o bezpečnostní dokumentaci ve formátu AutoCad, tedy výkresový doplněk v 3D modalitě – to vše k přepracování do českého jazyka. Výchozím jazykem byla angličtina a italština a my jsme si jeden z nich vybrali, abychom mohli provést českou verzi.

Technické překlady: CAD

Celému aktu překládání předcházel proces zvaný export dat, tedy převedení souborů do formátu .pdf, resp.  .txt., ten byl pro náš účel vhodnější. Vypracovali jsme poměrně rozsáhlou tabulku a přehled pro našeho technika, CAD specialitu, aby mohl pohodlně vnést veškerá data na místo kam patří. Tedy vytvořit všechny popisky na místo anglických, v českém jazyce.

Technický překlad: jak rychle

Ty byly, jak řečeno, připraveny naším kolegou/překladatelem. Celý proces přetvorby 9 výkresů trval 48 hodin. Překlad jsme odevzdali ve čtvrtek večer. Nejčastějšími jazyky pro technický překlad jsou: angličtina, italština, švédština, slovenština, turečtina, polština, němčina, finština. Termíny pro vypracování tohoto druhu překladu jsou otázkou individuální dohody a stanovení plánu. Další nejčastější verze překladů, naši zákazníci definují jako: překlad do slovenštiny, překlad do angličtiny, překlad z němčiny.

TECHNICKO GRAFICKÝ PŘEKLAD DO ANGLIČTINY

Technický překlad do angličtiny realizujeme jako komplexní modalitu na pomezí překladu obsahu části textové a zpracování po stránce grafické. Vzniká tak plnohodnotný manuál s grafickou manuální prací – tj. zásah grafika s vychytáním nedostatků a chyb, i v původním textu. Překlad technického textu do angličtiny v rozsahu 10 normovaných stan, se zvládnutou grafikou, dodáváme do 3-4 pracovních dnů. V případě modalitě expres: cca 2,5 dne. Manuál v rozsahu 55 normovaných stan + uplatněná grafika na souboru PDF: 14 kalendářních dnů grafiky a překladatele dohromady.

Žádáte-li formátově komplikovanější překlad, kontaktujte nás prosím ZDE.

Share ButtonŠtítky: , ,