Technické překlady z ruštiny

Technické překlady - ruština: Veškeré technické překlady v rámci aktuálních i méně běžných oborů. Překlady technických manuálů a dalších prospektů v rámci jazyků: ruština, němčina, ruština, slovenština, ukrajinština. Vše i s vytvořením překladové paměti pro další využití ve firemních překladech se shodnou terminologií. Expresní kontakt pro více informací na tel: 608 666 582

Překlady z/do ruského jazyka ve všech moderních oborech současného trhu. Též soudní překlady v celé ČR bez zprostředkovacích poplatků. Expresní kontakt na překladatele ruského jazyka: 608 666 582

Technické překlady z ruštiny, co jsou: 1) Jsou písemné převody textů z jednoho do druhého jazyka, takže z překládaného jazyka do jazyka cílového. Cílový jazyk v případě překladu z jazyka – ruštiny). Nadále: 2) Technické překlady (u ruštiny lze provádět i překlad technické dokumentace s ověřením – tedy překlady opatřené razítkem soudního tlumočníka ruského jazyka).

PŘEKLADY DO RUŠTINY RODILÝMI MLUVČÍMI

Nadále pak v kombinaci a mezi jazyky, tedy z, nebo do: angličtiny, němčiny, italštiny, španělštiny. Pak také: 3) Tyto jsou stále tvořeny technickými týmem překladatelů: ruštiny, nebo jiných jazyků (v případě ruštiny – ideálně rodilým mluvčím. Je-li překlad vytvářen jiným překladatelem  – překladatelem jiného jazyka, jedná se o překlad NE-rodilým mluvčím. Takový překlad dostane v některých případech i odbornou korekturu, není však podmínkou).

Technické překlady s ověřením – důvody

U ruštiny lze provést i překlad technické dokumentace s ověřením, jak řečeno – tedy překlad/překlady opatřené razítkem a doložkou soudního tlumočníka ruského jazyka. Ruské technické překlady jsou překládaná soudním tlumočníkem zpravidla v případech, kde si překlad žádá archivaci dle zákona. Takový překlad navíc nese razítko a doložku soudního tlumočníka pro ruský jazyk.

Technický překlad z ruštiny a ovládnutí jazyka PŘEKLADATELEMA

Technický překlad je dokonalé zvládnutí cizí řeči, tedy jazyka (Technické překlady z ruštiny), ze kterého má překladatel (ruštiny, nebo jiných jazyků) překládat. Technický jazyk a ruština obsažený v obecné ruštině je artificiálním jazykem ve své podstatě. Avšak s daným územ pro daný obor techniky či vědy. Je to mluva obsahující hantýrku, slang, ruský žargon, odborný jazyk ruských techniků a vynálezců. Zákazník na začátku poptá u překladatele (týmu překladatelů) tzv. technický překlad. A nebo překlad jehož parametry odpovídají obsahu technických překladů, které se v praxi více či méně vyskytují. V ruské sekci pracují 2 překladatelé, vzděláním Ing. a MUDr. – pro překlady z oblasti překladů zdravotnické techniky. Ty jsou nazývány: taktéž manuály, příručky, překlady z software a hardware.

PŘEKLADY Z RUSKÉHO JAZYKA: JAZYKY + SLOVINŠTINA, HOLANDŠTINA, FRANCOUZŠTINA

Další překlady ve věci ruského jazyka a dalších jazyků definují naši zákazníci často, jako: překlady do ruštiny i se soudním ověřením, překlady rozsudků expresně z/do portugalštiny, překlady smluv z/do maďarštiny, překlady z/do bulharštiny rodilými mluvčími – chemie. Velmi zajímavou kategorií, jsou pak překlady z/do slovinštiny, definované zpravidla, jako: překlady slovinštiny technického a právního charakteru.Překlady z/do slovinštiny realizujeme v zajímavých jazykových kombinacích s: angličtinou, češtinou, italštinou a chorvatštinou. Ze severských jazyků, pak důležitou oblastí jsou: překlady švédštiny včetně grafického zpracování. Nadále: překlady turečtiny, překlady do španělštiny i se soudním ověřením, překlady do francouzštiny – i z jiných jazyků než, čeština. Nadále severské a skandinávské jazyky, mezi kterými často legalizovaně, jako: překlady do holandštiny – se soudním ověřením.

PŘÍPADNÉ GRAFICKÉ NÁROKY TECHNICKÉHO PŘEKLADU DO RUŠTINY

Technické překlady z/do ruštiny realizujeme ve spolupráci s nízkým oddělením, viz (chemický zákon). Nedůležitější záběr technických překladů se tedy pohybuje ve spektru:  těchto dvou kategorií (1) překlady manuálů a příruček do ruského jazyka, 2) vypracování nových bezpečnostních listů. U kategorie číslo 2) platí spíše pro evropské jazyky, z titulu nutné aplikované legislativy, kterou pro Rusko neznáme).  Toliko ve zkratce k přípravě legislativních bezpečnostních listů a realizacích překladů technických manuálů a příruček z ruštiny do češtiny anebo z češtiny do ruštiny.

GRAFICKÉ MANUÁLY A ČÁST TEXTOVÉ PRÁCE ODDĚLENÁ OD GRAFICKÉHO POČINU

U klasického grafického portfolia aplikovaného na technické překlady v jazycích (Technické překlady z ruštiny) – řešíme vždy posléze ale spíše před započetím samotných prací. Tj. na manuálu v textové oblasti, právě zmíněnou grafiku manuálu ruského překladu a nebo ruského originálního textu. Přičemž cenově lze toto směřovat jako cenu za překlad za jednu normovanou jednotku a nebo případné grafické nároky. Takové nároky, které výchozích podkladů pro překlad manuálu vyplývají, pojímat jako kategorii mimo (tj. jen jako grafické práce na textovém překladu). 2 nejlepší odborníci na českém trhu s česko-ruskými překlady. Zpracování pokročilých formátů, konverze, DTP. Rychlá práce, efektivní domluva, příjemná cena – cena za překlad oznamována předem, možnost 21 % sleva na překlad.

AUTENTICKÉ PŘEKLADY DO RUŠTINY

Ukázka ruského technického textu: Для настройки параметров бака нажмите кнопку (technické překlady z ruštiny) „Sensors“ в программе WasserMix. В открывшемся окне выберите нужный Вам станок. 1. Убедитесь, что полный объем бака (в литрах) и его высота (мм) в параметрах “Full” установлены правильно. 2. Проверьте текущий уровень СОЖ (секция 5). 3. Проверьте значение параметра “Owerflow” – оно должно быть не менее 15 мм. 4. Проверьте значение параметра “Max” (мм) – оно должно удовлетворять следующем условию: 5. Проверьте значение памаметра “Min” (мм) – оно должно быть не ниже минимального уровня датчика
(нижнего стопорного кольца). Max(mm)  Full(mm) Overflow(mm) 10mm

Žádáte-li technický překlad z/do ruštiny, kontaktujte nás pro ZDE.

 

Share Button