Překlady do švédštiny: medicína, farmacie, biologie

Do švédského jazyka realizujeme překlady rodilými mluvčími (MUDr., PharmDr.) v těch nejnáročnějších oborech lidské činnosti. Mezi ně patří obecně věda, ale hlavně některé konkrétní sektory: jako lékařské specializace a překlady z farmacie. Překládá se také biologie a veterinární medicína. Z oblasti vědy pak často abstrakty k dizertačním pracem vědecké články pro impatkové časopisy, studie. Výchozím jazykem pro překlad do švédštiny … Pokračování textu Překlady do švédštiny: medicína, farmacie, biologie