Překlady do švédštiny: medicína, farmacie, biologie

  • 11.11.2017
Překlady lékařských textů do angličtiny. Překlad farmacenutem, nebo lékařem. Garantovaný překlad. Expresní kontakt: 608 666 582.

Překlady lékařských textů do švédštiny. Překlad farmaceutem, nebo lékařem. Garantovaný překlad. Expresní kontakt: +420 608 666 582.

Do švédského jazyka realizujeme překlady rodilými mluvčími (MUDr., PharmDr.) v těch nejnáročnějších oborech lidské činnosti. Mezi ně patří obecně věda, ale hlavně některé konkrétní sektory: jako lékařské specializace a překlady z farmacie. Překládá se také biologie a veterinární medicína. Z oblasti vědy pak často abstrakty k dizertačním pracem vědecké články pro impatkové časopisy, studie. Výchozím jazykem pro překlad do švédštiny může být čeština – angličtina

Překlady do švédštiny

Příbalové letáky, katalogy, manuály – tam vytváříme pokročilou grafickou podobu a textovou podobu podobu texů – formáty Corel Draw, PowerPoint a další. Výchozím jazykem pro překlad do švédštiny může být čeština – angličtina. Někdy ale také němčina.

Benefity překladů do švédštiny

  • odborným lékařským překladatelským týmem benefity
  • vysoká výsledná úroveň překladů do švédštiny
  • kvalitní komunikace – jste se zpracovatelským týmem
  • možnost expresního překladu u kratších zakázek
  • bezvadné grafické zpracování překladu
  • možnost množstevních slev při opakování zakázek
  • možnost množstevních slev při opakování textu neboli duplicit

Žádáte lékařský, farmaceutický překlad do švédštiny – kontakt je ZDE.

Share Button