🌍 Ekotoxikologické centrum Týmu akademických překladatelů: Příběh, jak se vytvářejí bezpečnostní listy pro Českou a Slovenskou republiku 📜

  • 1.9.2023

V srdci Prahy, kde historie splétá s moderností, se nachází kancelář Ekotoxikologického centra Týmu akademických překladatelů. Na čele tohoto úsilí stojí charismatický a vášnivý PharmDr. Schwarz 👨‍🔬, který s obrovským nasazením vedl svůj tým k excelenci v oblasti chemické bezpečnosti. Představte si to. Každé ráno, když vychází slunce 🌅, Dr. Schwarz a jeho tým přicházejí […]

Zařazeno do témat:

Bezpečnostní listy a scénáře expozice nebezpečných látek 20. 8. 2022

  • 13.7.2023

V tomto článku se dozvíte o bezpečnostních listech a scénářích expozice nebezpečných látek, včetně legislativy, obsahu dokumentů a povinností spojených s jejich používáním. Bezpečnostní list – definice a účel Právní zakotvení bezpečnostních listů Obsah bezpečnostního listu Látky a přípravky vyžadující bezpečnostní list Povinnosti vytvoření a zajištění bezpečnostního listu Správa a aktualizace bezpečnostních listů Scénář expozice […]

Zařazeno do témat: , ,

Chemický zákon 350/2011, Sb.

  • 12.7.2023

Chemický zákon 350/2011, Sb. je zákon platný v České republice, který se zabývá regulací chemických látek a přípravků. Tento zákon byl přijat s cílem ochránit zdraví lidí a životní prostředí před škodlivými účinky chemických látek. Upřednostňuje přístup k prevenci a rizikovému hodnocení, a také stanovuje povinnosti a odpovědnosti výrobců, dovozců, distributorů a uživatelů chemických látek. […]

Zařazeno do témat:

Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS)

  • 12.7.2023

  Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je mezinárodní systém, který byl vyvinut s cílem sjednotit a standardizovat klasifikaci a označování chemikálií po celém světě. Jeho hlavním účelem je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí a zároveň usnadnit obchod se chemickými látkami mezi zeměmi. Vznik GHS Globálně harmonizovaný systém byl vyvinut jako […]

Zařazeno do témat: , ,

Novela zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách: Posilování bezpečnosti a ochrany životního prostředí

  • 12.7.2023

Zákon č. 350/2011 Sb., který se zabývá chemickými látkami, prošel nedávno důležitou novelou, která přináší posílení opatření týkajících se bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Tato novela reaguje na neustále se vyvíjející technologie a poznatky v oblasti chemie, a jejím cílem je zabezpečit větší bezpečnost při manipulaci s chemickými látkami a minimalizovat jejich negativní dopady na […]

Zařazeno do témat: , ,

Dovoz chemikálií z Japonska

  • 10.7.2023

Dotaz, ohledně chemikálie EC776 zvažovaného dovozu z Japonska: „chtěl bych se zeptat ohledně chemikálie, kterou zvažujeme dovézt z Japonska: EC776 (1l nebo 18l) / Zákazník k tomu již tedy nějaký bezpečnostní list má, viz příloha. Chtěl bych se zeptat, zda jsou k tomu nutné ještě nějaké další náležitosti, které musíme pro dovoz splňovat (registrace do systému […]

Zařazeno do témat: ,

Název osoby zodpovědné za uvedení na trh

  • 8.7.2023

OBECNÁ FORMULACE: Osoba zodpovědná za uvedení produktu na trh se obvykle nazývá produktový manažer nebo marketingový manažer. Tato osoba je odpovědná za vedení vývoje a strategie produktu, včetně jeho uvedení na trh a propagace. NAŠE CHEMICKO ZÁKONNÁ FORMULACE: Spíše národní legislativní úrovně – tedy oficiální subjektu „který na trh uvádí„, takže: na národní legislativní úrovni […]

Zařazeno do témat: ,

Revize bezpečnostních listů

  • 20.3.2023

Málokdy a je to vlastně součástí plných 50 % naší práce, je mimo překlad a lokalizaci, také vlastně revize bezpečnostních listů. Tu u nás klienti poptávají a zpravidla zasílají současně staré přeložené bezpečností listy, které žádají přepracovat, dle aktuální legislativy a dotazují se, jaká by případně byla cena této „předělávky“. My dle zaslaných příloh, pak […]

Zařazeno do témat: , ,