Dovoz chemikálií z Japonska

  • 10.7.2023

Dotaz, ohledně chemikálie EC776 zvažovaného dovozu z Japonska:

„chtěl bych se zeptat ohledně chemikálie, kterou zvažujeme dovézt z Japonska: EC776 (1l nebo 18l) / Zákazník k tomu již tedy nějaký bezpečnostní list má, viz příloha. Chtěl bych se zeptat, zda jsou k tomu nutné ještě nějaké další náležitosti, které musíme pro dovoz splňovat (registrace do systému toxikologických center PCN, přidělení kódu UFI)?“

Dovoz chemikálie Japonsko

Pro získání přesných informací o požadavcích na dovoz této chemikálie do České republiky je nezbytné se obrátit na příslušné regulační orgány a instituce, které se zabývají regulací chemických látek. Pro dovoz chemických látek je obecně nezbytné dodržovat příslušné zákony a nařízení v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. To zahrnuje splnění příslušných požadavků na registraci, povolení, označování a dalších náležitostí. Důležité je také získání správné dokumentace, jako je bezpečnostní list, který již zákazník má.

Dovozu chemikálie EC776

Nicméně, abyste získali specifické a aktuální informace ohledně dovozu chemikálie EC776 do České republiky, doporučujeme se obrátit na příslušné české orgány, jako je Ministerstvo životního prostředí, Státní zdravotní ústav nebo další příslušné instituce. Tito odborníci vám mohou poskytnout podrobnější informace o požadavcích a náležitostech, které musíte splnit pro dovoz této konkrétní chemikálie.

Co na to bezpečnostní list?

Bezpečnostní list zaslaný klientem je v pořádku. Pro dovoz do EU je potřebná notifikace složek, to vyjde na 2600 Kč. Pokud bude výrobek používán i mimo průmyslové použití (t.j. někde mimo továrnu), je pak potřebné ještě přidělení kódu UFI a notifikace do sítě toxikologických center, to je za 1900 Kč.

Share Button
Zařazeno do témat: ,