Chorvatština

  • 10.7.2013
Ověřené překlad z/do chorvatštiny v rámci dokladů o vzdělání: maturitní vysvědčení, diplomy; dokladů osobních: rodné, oddací listy; dokladů soudně-notářských: rozsudky, smlouvy, plné moci. atd. Kontakt: 608 666 582

Ověřené překlad z/do chorvatštiny v rámci dokladů o vzdělání: maturitní vysvědčení, diplomy; dokladů osobních: rodné, oddací listy; dokladů soudně-notářských: rozsudky, smlouvy, plné moci. atd. Kontakt: 608 666 582

Ověřené překlad z/do chorvatštiny: obchodní + občanské: Náš tým hostí 4 kolegy z řad soudních znalců – pro jazyk chorvatský. Vstupem Chorvatska do EU, jsme zaznamenali již nyní vysokou poptávku po chorvatských ověřených překladech. Ověřené překlad z/do chorvatštiny provádíme jak na počkání, tak v běžných termínech.

Obchodní překlad do chorvatštiny

Chorvatšinu provádíme ve všech obchodních, i občanských modalitách, tedy jak ze soudku překladů obchodních smluv a dokumentů a listin nesoucích souvislost s obchodní aktivitou, tak z oblasti listin občanských, jakými jsou: doklady osobní, doklady matriční, doklady o vzdělání + další listiny jejichž určení se může shodovat i s první částí typologie chorvatských překladů, tedy typologií obchodní: plné moci, opět smlouvy – občanské (a v případě obchodování: smlouvy obchodní).

Dašlí chorvatské překlad

Další velmi silnou aktivitou na poli chorvatských překladů, jsou u nás překlad z medicíny a překlad lékařských zpráv – vše z titulu významného cestovního ruchu ze strany českých občanů. Tým lékařů se znalostí lékařské chorvatštiny překládá: všechny lékařské zprávy a zprávy ambulantní vydané chorvatskými lékařskými zařízeními. U překladů překlad z/do chorvatštiny vycházíme z našich hlavních oborů, kterými stabilně zůstávají, mimo překlad ověřené: technika, medicína, chemie.

Technický překlad chorvatštiny: jazyk

Pro kvalitní technický nebo lékařský překlad do chorvatského jazyka, ale v případě poptávky v ČR je to spíše oblast techniky: musíme vycházet z toho co nabízíme – je to kvalitní technický překlad od rodilých Chorvatů. Zde je nutné pracovat s angličtinou, jako výchozím jazykem, což ale není dnes pro většinu našich klientů žádný problém, resp. můžeme mluvit o samozřejmosti z titulu elektronizace světa. V moderním světě tvůrců techniky, nemůže být angličtina cizí jazyk. Překlady do chorvatštiny, vypracováváme v kombinaci: angličtina ⇒ chorvatština.

Žádáte-li od ná překlad výpisu, smlouvy, nebo jiného dokladu do chorvatštiny – kontakt je ZDE.

 

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Chorvatština