Chorvatština

  • 10.7.2013
Ověřené překlad z/do chorvatštiny v rámci dokladů o vzdělání: maturitní vysvědčení, diplomy; dokladů osobních: rodné, oddací listy; dokladů soudně-notářských: rozsudky, smlouvy, plné moci. atd. Kontakt: 608 666 582

Ověřené překlad z/do chorvatštiny v rámci dokladů o vzdělání: maturitní vysvědčení, diplomy; dokladů osobních: rodné, oddací listy; dokladů soudně-notářských: rozsudky, smlouvy, plné moci. atd. Kontakt: 608 666 582

Ověřené překlad z/do chorvatštiny: obchodní + občanské: Náš tým hostí 4 kolegy z řad soudních znalců – pro jazyk chorvatský. Vstupem Chorvatska do EU, jsme zaznamenali již nyní vysokou poptávku po chorvatských ověřených překladech. Ověřené překlad z/do chorvatštiny provádíme jak na počkání, tak v běžných termínech.

Obchodní překlad do chorvatštiny

Chorvatšinu provádíme ve všech obchodních, i občanských modalitách, tedy jak ze soudku překladů obchodních smluv a dokumentů a listin nesoucích souvislost s obchodní aktivitou, tak z oblasti listin občanských, jakými jsou: doklady osobní, doklady matriční, doklady o vzdělání + další listiny jejichž určení se může shodovat i s první částí typologie chorvatských překladů, tedy typologií obchodní: plné moci, opět smlouvy – občanské (a v případě obchodování: smlouvy obchodní).

Dašlí chorvatské překlad

Další velmi silnou aktivitou na poli chorvatských překladů, jsou u nás překlad z medicíny a překlad lékařských zpráv – vše z titulu významného cestovního ruchu ze strany českých občanů. Tým lékařů se znalostí lékařské chorvatštiny překládá: všechny lékařské zprávy a zprávy ambulantní vydané chorvatskými lékařskými zařízeními. U překladů překlad z/do chorvatštiny vycházíme z našich hlavních oborů, kterými stabilně zůstávají, mimo překlad ověřené: technika, medicína, chemie.

Technický překlad chorvatštiny: jazyk

Pro kvalitní technický nebo lékařský překlad do chorvatského jazyka, ale v případě poptávky v ČR je to spíše oblast techniky: musíme vycházet z toho co nabízíme – je to kvalitní technický překlad od rodilých Chorvatů. Zde je nutné pracovat s angličtinou, jako výchozím jazykem, což ale není dnes pro většinu našich klientů žádný problém, resp. můžeme mluvit o samozřejmosti z titulu elektronizace světa. V moderním světě tvůrců techniky, nemůže být angličtina cizí jazyk. Překlady do chorvatštiny, vypracováváme v kombinaci: angličtina ⇒ chorvatština.

Žádáte-li od ná překlad výpisu, smlouvy, nebo jiného dokladu do chorvatštiny – kontakt je ZDE.

 

Share Button
Zařazeno do témat: ,